Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Tidsskrift

Vårt lokaltidsskrift Buskskvetten er nettbasert.

NÅ ER ALLE ÅRGANGENE SKANNET OG TILGJENGELIGE HER!

På grunn av begrensede layoutmuligheter, ligger forsidene i kronologisk rekkefølge til høyre, mens innholdsfortegnelsene til venstre ligger med de nyeste numre øverst. Innholdsforetegnelsen her er ikke uttømmende, foreningsstoff og redaksjonelt småstoff er ikke tatt med her.

Klikk på overskriftene for å åpne pdf-en. Den har sin egen innholdsfortegnelse og man kan også gå til artiklene via side 3. Ikke minst bør man være oppmerksom på registeret i Excel-format. Her finner man forfatter, art, tema, og sted-registre.

Årets artikler vil  ligger aller øverst. De vil bli samlet i en komplett årgang når året er over og slettet, derfor bør man ikke lage permanente lenker til disse.

 

Register til Buskskvetten 1977-2021 (regneark, xlsx-format)

 

Buskskvetten 2024

Steinar Stueflotten: Endelig er vi en ordentlig fylkesavdeling igjen!
Jens Erik Nygård: Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2023
Steinar Stueflotten og Jon Ludvig Hals: Fugler i Øvre Eiker 2023

 

Buskskvetten 2023

Side 4 - Steinar Stueflotten og Jon Ludvig Hals: Fugler i Øvre Eiker 2022

Side 44 - Red. : Fuglefolk i kikkerten - Jens Tøndel Fossum

Side 46 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2022

Side 62 -  Steinar Stueflotten: Fuglelivet på Grunnane ved Svelvik før og nå

Side 97 - Steinar Stueflotten m.fl.: Sjeldne fugler i Buskerud 2022

Side 132 - Bjørn Lauritzen: En middelmådig fuglekikkers bekjennelser

Side 135 - Steinar Stueflotten: Kuhegre Bubulcus ibis – ny art for Øvre Eiker i oktober 2023


Buskskvetten 2022

side 4 - Steinar Stueflotten og Anders Hals : Fugler i Øvre Eiker 2021

side 46 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2021

side 90 - Torgrim Breiehagen og Per Furuseth: Hekkebestanden av horndykker i Buskerud 2021-22

side 104 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2021

side 120 - Jens Erik Nygård : Redaktørens betraktninger

 


Buskskvetten 2021

side 4 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2020

side 49 - Steinar Stueflotten og Anders Hals : Fugler i Øvre Eiker 2020

side 89 - Steinar Stueflotten : Fiskeørna i Buskerud, Sande og Svelvik 2021

side 101 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2020

 

Buskskvetten 2020

side 4 Steinar Stueflotten : Fugler i Buskerud. Oppdatert artsliste per 2019

side 17 - Steinar Stueflotten og Anders Hals : Fugler i Øvre Eiker 2019

side 54 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2019

side 92 - Kartlegging av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2019-2020

side 104 - Tore Gunnarsen : Vandrefalk i Buskerud 2019-20. Utbredelse og hekkestatus

side 120 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2019

 

Buskskvetten 2019

side  4 - B.H. Larsen, K. Myrmo og V. Ree : Overvåking av overvintrende vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 1990-2018

side 44 - Torgrim Breiehagen & Per Furuseth : Kartlegging av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2017-18 og en vurdering av bestandsutviklingen

side 56 - Steinar Stueflotten og Anders Hals : Fugler i Øvre Eiker 2018

side 93 - Tore Gunnarsen : Vandrefalk i Buskerud 2017-18. Utbredelse og hekkestatus

side 107 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2018

side 143 - Steinar Stueflotten : Spover i Buskerud

side 149 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2018


Buskskvetten 2018

side 4 - Steinar Stueflotten : Fugler i Øvre Eiker 2017

side 43 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2017

side 82- Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2017


Buskskvetten 2017

side 4 - Tore Gunnarsen : Vandrefalk i Buskerud 2015. Utbredelse og hekkestatus

side 17 - Anders Hals og Steinar Stueflotten : Fugler i Øvre Eiker 2015 og 2016

side 65 - Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2016

side 76 - Thor Erik Jelstad : Kongeørn i Buskerud 2015 og 2016

side 90 - Steinar Stueflotten - Sjeldne fugler i Buskerud 2016

side 127 - Steinar Stueflotten : Skarver og storkefugler i Buskerud

side 138 - Steinar Stueflotten : Stormfugler i Buskerud

 side 143 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2016

 

Buskskvetten 2016

side 4 - Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2015

side 14 - Tore Gunnarsen : Vandrefalk i Buskerud 2015. Utbredelse og hekkestatus

side 35 - Lars Egil Furuseth og Per Furuseth : Jaktfalk i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeid i 2015

side 51 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2015

side 87 - S. Stueflotten, T.E. Jelstad, P.Ø. Klunderud og A. Sørensen: Fiskeørnprosjektet 2016 Buskerud, Sande og Svelvik

side 105 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2015

 

Buskskvetten 2015

side 4 - Torgrim Breiehagen og Per Furuseth : Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014

side 16 - Tore Gunnarsen : Vandrefalk i Buskerud 2014. Utbredelse og hekkestatus

side 34 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2014

side 48 - Lars Egil Furuseth og Per Furuseth : Jaktfalk i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeid i 2014

side 65 - Lars Egil Furuseth og Per Furuseth : Fjellvåk - hekkeresultater fra 2014 sammenstilt med data fra 1992 og 1994 i tre utvalgte kommuner i Buskerud.

side 76 - Steinar Stueflotten - Sjeldne fugler i Buskerud 2014

side 113 - Anders Hals og Steinar Stueflotten : Fugler i Øvre Eiker 2014

side 150 - Steinar Stueflotten : Dykkender i Buskerud


Buskskvetten 2014

side 6 - Tore Gunnarsen : Vandrefalk i Buskerud 2013. Utbredelse og hekkestatus

side 30 - Lars Egil Furuseth og Per Furuseth : Jaktfalk i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeid i 2013

side 46 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2013

side 77 - Anders Hals og Steinar Stueflotten : Fugler i Øvre Eiker 2009-2013

side 101 - Steinar Stueflotten : Duer i Buskerud

side 107 - Thor Erik Jelstad : Kongeørn i Buskerud 2012-2014

side 128 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2013

 

Buskskvetten 2013

side 4 - Steinar Stueflotten : Piplerker og erler i Buskerud

side 12 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2012

side 27 - Steinar Stueflotten : Fugler i Buskerud. Artsliste for fylke og kommuner

side 37 - Lars Egil Furuseth og Per Furuseth : Jaktfalk i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeid i 2012

side 52 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2012

side 79 - Anders Hals og Steinar Stueflotten : Fugler i Øvre Eiker 2012

side 110 - Torgrim Breiehagen og Per Furuseth : Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013

 

Buskskvetten 2012

side 4 - T.E. Jelstad, L.E. Furuseth, P. Furuseth og M. Lindal: Kongeørn i Buskerud - rapport fra kartleggingsarbeidet i 2011

side 15 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2011

side 30 - Tore Gunnarsen : Vandrefalk i Buskerud 2011. Utbredelse og hekkestatus

side 44 - Lars Egil Furuseth og Per Furuseth : Jaktfalk i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeid i 2011

side 62 - S. Stueflotten, T. Andersen, F. N. Bye, T. E. Jelstad og P. Ø. Klunderud : Sluttrapport. Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007-2011

side 110 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2011

side 141 - Anders Hals : Fugler i Øvre Eiker 2011

side 168 - Steinar Stueflotten : Hettemåka i Buskerud. Årets fugl 2011

side 178 - Torgrim Breiehagen og Per Furuseth : Kartlegging av hekkende horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2012


Buskskvetten 2011

side 4 - T.E. Jelstad, L.E. Furuseth, P. Furuseth og M. Lindal: Kongeørn i Buskerud - rapport fra kartleggingsarbeidet i 2010

side 15 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2010

side 31 - Lars Egil Furuseth og Per Furuseth : Jaktfalk i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeid i 2010

side 44 - B. H. Larsen, K. Myrmo og V. Ree :  Vannfugltelling i  nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 15. januar 2009

side 57 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2010

side 82 - T. Andersen, E.T. Tollefsen og H. Bergø : Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2011

side 97 - Anders Hals : Fugler i Øvre Eiker 2010

side 130 - Steinar Stueflotten : Årsrapport 2010. Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007-2011

 

Buskskvetten 2010

side 4 - Lars Egil Furuseth og Per Furuseth : Jaktfalk i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeid i 2009

side 20 - T.E. Jelstad, L.E. Furuseth, P. Furuseth og M. Lindal : Kongeørn i Buskerud - rapport fra kartleggingsarbeidet i 2009

side 31 - Thor Erik Jelstad : Hønsehauk i Buskerud. Resultater fra kartlegging i midtfylket 2000-2009

side 42 - Tore Gunnarsen : Vandrefalk i Buskerud 2009. Utbredelse og hekkestatus

side 60 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2009

side 74 - Tonny Andersen, Erland T. Tollefsen og Håkon Bergø : Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009

side 88 - Steinar Stueflotten : Sandsvala i Buskerud - kartlegging av Årets fugl 2010

side 94 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2009

side 115 - Anders Hals : Fugler i Øvre Eiker 2009

side 143 - S. Stueflotten, T. Andersen, F.N. Bye, T.E. Jelstad og P.Ø. Klunderud : Årsrapport 2010. Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007-2011

side 170 - Steinar Stueflotten : Kråkefugler i BuskerudBuskskvetten 2009

side 4 - Tore Gunnarsen : Vandrefalk i Buskerud

side 16 - Thor Erik Jelstad : Hønsehauk - notat fra feltarbeidet i deler av Buskerud i 2008

side 17 - Lars Egil Furuseth og Per Furuseth : Jaktfalk i Buskerud. Utbredelse og trusler

side 29 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2008

side 43 - Terje Bakken : Fugler ved Fiskumvannet 2008

side 55 - B. H. Larsen, K. Myrmo og V. Ree :  Vannfugltellinger i  nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 9. januar 2009

side 68 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2008

side 85 - Steinar Stueflotten og Kjell A.Dokka : Årsrapport 2009. Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007-2011

side 104 - Jens Erik Nygård : Bokomtale. Fuglelivet i Øvre Eiker

side 106 - Steinar Stueflotten : Fiskender i Buskerud


Buskskvetten 2008

side 4 - B.H. Larsen, K. Myrmo og V. Ree : Overvåking av overvintrende vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud: Oppsummeringer

side 24 - B.H. Larsen, K. Myrmo og V. Ree : Vannfugltellinger i  nedre del av Drammensvassdraget 11. januar 2008

side 35 - Thor Erik Jelstad: Hønsehauk i Buskerud. Avgang av reir og skogbrukets rolle

side 46 - Bjørn Harald Larsen og Viggo Ree : Den årlige vårturen til våtmarkene i Nordre Tyrifjorden-området lørdag 12. april 2008

side 47 - Eivind Østbye og Olav Såtvedt : Et felles overnattingssted for ravn Corvus corax i bruk gjennom ti vintre

side 53 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2007

side 70 - Tonny Andersen, Erland T. Tollefsen og Håkon Bergø : Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2007

side 81 - Steinar Stueflotten : Årsrapport 2008 - Fiskeørnprosjektet i Buskerud

side 95 - Kjell A. Dokka : Observsjoner av fiskeørn. Rapport fra et fiskeørnreir i Kongsberg kommune

side 114 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2007

side 127 - Terje Bakken : Fugler ved Fiskumvannet 2007

side 139 - T.E. Jelstad, L.E. Furuseth, P. Furuseth og M. Lindal : Kongeørn i Buskerud - rapport fra kartleggingsarbeidet i 2008

 

 

Buskskvetten 2007

side 4 - B.H. Larsen, K. Myrmo og V. Ree : Vannfugltelling i  nedre del av Drammensvassdraget 10.-13. januar 2007

side 14 - Terje Bakken : Fugler ved Fiskumvannet

side 24 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2006

side 39 - Eli Gates : Mandag

side 40 - S. Stueflotten og T. Andersen : Årsrapport 2007 - Fiskeørnprosjektet i Buskerud

side 59 - T.E. Jelstad, L.E. Furuseth og P. Furuseth: Kongeørn i Buskerud - rapport fra kartleggingsarbeidet i 2007

side 68 - Steinar Stueflotten - Gressender i Buskerud

side 78 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2006

 

 

Buskskvetten 2006

side 4 - Bjørn Harald Larsen og Kendt Myrmo : Vannfugltelling i Drammensvassdraget i nedre/østre Buskerud i januar 2005 og 2006

side 23 - Steinar Stueflotten : Alkefugler i Buskerud

side 31 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2005

side 45 - Steinar Stueflotten : På spettetur

side 47 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2005

side 62 - Terje Bakken : Fugler ved Fiskumvannet 2005

side 70 - Steinar Stueflotten : Fugletrekk og ankomstdatoer i Kongsberg 1932 - 2000

side 72 - Steinar Stueflotten : Buskspurver i Buskerud

 


Buskskvetten 2005

side 4 - Terje Bakken : Fugler ved Fiskumvannet i 2004

side 13 - Steinar Stueflotten : Lommer i Buskerud

side 18 - Steinar Stueflotten : Tyrkerdua i Buskerud

side 20 - Steinar Stueflotten : Kjerrsangere i Buskerud

side 26 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2004

side 40 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda Naturreservat. Rapport 2004

side 52 - Steinar Stueflotten : Lerker i Buskerud

 

Buskskvetten 2004

side 5  - Bjørn Harald Larsen og Kendt Myrmo : Vannfugltelling i Drammensvassdraget 13.-15. januar 2004

side 18 - Jens Erik Nygård : Fugler på 1700-tallets Eiker

side 22 - Steinar Stueflotten : Rikser i Buskerud

side 27 - Christoffer Mikalsen : Åpen dag på Vestsida Fuglestasjon 24.4.04

side 29 - Eli Gates : Turrapport fra Jomfruland 4. - 6. juni 2004

side 31 - Steinar Stueflotten : Hekkesesongen 2004 i Nedre Buskerud

side 33 - Steinar Stueflotten : Sjeldne fugler i Buskerud 2003

side 49 - Bjørn Tore Bollerud og Arve Olsen : Fuglelivet ved Fiskumvannet i Øvre Eiker 2002

side 67 - Steinar Stueflotten : Vegetasjonskartlegging av nattravnlokaliteter i Buskerud

side 72 - Terje Bakken : Fuglelivet ved Fiskumvannet i Øvre Eiker 2003 

 

Buskskvetten nr. 4 2003

side 88 - Odd Frydenlund Steen : Resultater fra kartlegging av hønsehauk i Buskerud 1998-2003

side 93 - Thor Erik Jelstad : Hønsehauken i Buskerud. Refleksjoner etter noen års feltarbeid i midtfylket

side 96 - Hans Jørgen Hovelstad : Knertebuvinter

side 98 - Steinar Stueflotten : Terner i Buskerud

side 103 - B.H. Larsen, M. Brandt, K. Myrmo og V. Ree : Sjøfuglovervåkningen i Steinsfjorden og Tyrifjorden i 2003

side 114 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2003


Buskskvetten nr. 3 2003

side 60 - S. Stueflotten, J.L. Hals, K. Myrmo, L.T. Poppe & V. Bunes : Sjeldne fugler i Buskerud 2002

side 78 - V. Ree, B.H. Larsen og J.L. Hals : Årets fugletur i Nordre Tyrifjorden-området lørdag 12. april 2003

side 80 - Viggo Ree : Ansatte i Ringerike kommune på fugletur i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem

 

Buskskvetten nr. 2 2003

side 32 - Steinar Stueflotten : Spover i Buskerud

side 35 - red. : Fuglefolk i kikkerten. Egil Mikalsen

side 36 - B.H. Larsen, K. Myrmo og V. Ree : Vannfugltelling i Drammensvassdraget 8.-9. januar 2003

side 46 - Viggo Ree : Forsøk på fargerikt fellesskap - litt om kvinandas og kattuglas kamp om reirplass

side 48 - Jens Erik Nygård : IKT for ornitologen - 5. Digiskoping

 

Buskskvetten nr. 1 2003

side 4 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2002

side 8 - Tom Schandy : Mysteriet om gråhodealbatrossen

side 10 - Steinar Stueflotten : Dykkere i Buskerud

side 13 - red. : Fuglefolk i kikkerten. Vegard Andersen

side 14 - Frode Nordang Bye : Kartlegging av nattravn i nedre Buskerud – oppsummering av registreringsarbeidet i 2002.

side 17 - Christoffer Mikaelsen : NOF Øvre Eiker‘s tur til Falsterbo i Skåne 29/8-2/9 2002.

side 20 - Torborg Berge : Gråsporven – ein hardfør og heimkjær tass i trøbbel?

 

Buskskvetten nr. 4 2002

side 92 - Bjørn Tore Bollerud og Jostein Bakke : Fiskumvannet - årsrapport 2001

side 101 - Frank T. Brandbu : Kjørt på fugl?

side 102 - B.H. Larsen, V. Ree, M. Brandt og K. Myrmo : Sjøfuglovervåkningen i Steinsfjorden og Tyrifjorden i 2002

side 112 - Steinar Stueflotten : Vintererla i Buskerud. Artsrapport nr. 1 fra LRSK.


Buskskvetten nr. 3 2002

side 64 - Steinar Stueflotten : Fiskemåka i Buskerud - status for årets fugl

side 67 - Anders Hals : Åkerrikse samme sted tre år på rad - tilfeldigheter eller .... ?

side 68 - red. : Fuglefolk i kikkerten. Eli Gates

side 69 -  S. Stueflotten, J.L. Hals, K. Myrmo, L.T. Poppe & V. Bunes : Sjeldne fugler i Buskerud 2001

 

Buskskvetten nr. 2 2002

side 35 - Torkild Jensen : Killingen fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2001

side 39 - red. : Fuglefolk i kikkerten. Jarl F. Erichsen

side 40 - Audun Brekke : En rundtur i sentral-India

side 44 - Viggo Ree og Kendt Myrmo : Vårturen til fuglelokalitetene i Nordre Tyrifjorden-området i 2002

side 47 - Christoffer Mikalsen : Åpen dag på fuglestasjonen til Anders Hals ved Vestfossen

 

Buskskvetten nr. 1 2002

side 4 -  S. Stueflotten, J.L. Hals, K. Myrmo, L.T. Poppe & V. Bunes : Sjeldne fugler i Buskerud 2000

side 18 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2001

side 22 - Magne Husby og Steinar Stueflotten : Øker antall rødvingetroster?

side 24 - Terje Bakken : Møte med mer uvanlige fuglearter

side 25 - Christoffer Mikalsen : En tur langs Vestfosselva

side 30 - Bill Sloan : Travelling light


Buskskvetten nr. 4 2001

side 100 - Bjørn Tore Bollerud og Per Øystein Klunderud : Fiskumvannet -  årsrapport 2000

side 108 - Eli Gates : Julefugletur til England

side 110 - red. : Fuglefolk i kikkerten. Steinar Stueflotten

side  112 - B.H. Larsen, V. Ree, M. Brandt og K. Myrmo : Sjøfuglovervåkningen i Steinsfjorden og Tyrifjorden i 2000

side 117 - Tore Vang : Fugledød i Sande

side 120 - Anders Hals : Vestsiden Fuglestasjon 2000

 

Buskskvetten nr. 3 2001

side n - S. Stueflotten, J.L. Hals, K. Myrmo, L.T. Poppe & V. Bunes : Sjeldne fugler i Buskerud 1999

side  n - Steinar Stueflotten : Vinteratlas i Buskerud 2000/2001

side  n - red. : Fuglefolk i kikkerten. Tonny Andersen

side  n - Christoffer Mikaelsen : Fugler i fjellet NOF Ø. Eikers kurs på Hardangervidda

 

Buskskvetten nr. 2 2001

side 36 - Steinar Stueflotten og Tore Chr. Michaelsen : Observasjoner på overnattingsplasser for kråke

side 42 - T. Jensen, E.T. Tollefsen, G.S. Andersen og M. Bergan : Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 1999

side 48 - Anders Hals : Eiker Ringmerkingsgruppe 1999

side 53 - Anders Hals : Vestsiden Fuglestasjon, statusrapport 2000


Buskskvetten nr. 1 2001

side 4 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2000

side 9 - Jens Erik Nygård : Buskskvetten - innholdsfortegnelse 1978-2000

side 14 - red. : Fuglefolk i kikkerten. Bjørn Tore Bollerud

side 16 - Terje Bakken : En vinterdag langs Vestfosselva

side 20 - Frank Brandbu : Betraktninger

side 22 - Jens Erik Nygård : IKT for ornitologen - 4. Lyd

side 24 - Torkild Jensen : Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000 

 

Buskskvetten nr. 4 2000

side 92 - B.H. Larsen, V. Ree, M. Brandt og K. Myrmo : Sjøfuglovervåkningen i Steinsfjorden og Tyrifjorden i 2000

side 103 - red. : Medlemsliste NOF Buskerud 2000

side 108 - red. : "Fugler i Buskerud" - epostliste for Buskerudornitologer

side 114 - Tore Vang : Hummer og kanari

 

Buskskvetten nr. 3 2000

side 60 - B.T. Bollerud, J.T. Johnsen og P.Ø. Klunderud : Fiskumvannet - rapport 1999

side 72 - red. : Fuglefolk i kikkerten. Audun Brekke

side 74 - Steinar Stueflotten : VinterAtlas i Buskerud 1999/2000

side 82 - Anders Hals : Eiker Ringmerkingsgruppe 1999

 

Buskskvetten nr. 2 2000

side 28 - Steinar Stueflotten : Kveldstrekk og fellesovernattingsplass for kråker og kaier i Drammensområdet

side 37 - red. : Fuglefolk i kikkerten. Tom Schandy

side 38 - Viggo Ree : Kvinandopplevelser på Røyse

side 40 - B.H. Larsen, J.L.Hals og K. Myrmo : Vannfugltelling i nedre Buskerud 15.-18. januar 2000

side 49 - Jens Erik Nygård : IKT som hjelpemiddel for ornitologen - 3. Digital fotografering og billedverktøy

side 54 - Jens Erik Nygård : 10 fuglespørsmål

 

Buskskvetten nr. 1 2000

side 4 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 1999

side 11 - Jens E. Nygård : IKT som hjelpemiddel for ornitologen - 2. World Wide Web

side 15 -Torkild Jensen : Killingen Fuglestasjon - Rapport fra virksomheten i 1999

side 22 - Jens Erik Nygård : 10 fuglespørsmål

 

Buskskvetten nr. 4 1999

side 128 - Jens Erik Nygård : Linnesstranda-statusrapport 1999

side 148 - red. : Fuglefolk i kikkerten. Ole Edvart Bakken

side 151 - Eli Gates : Kryssord fra engelsk til norsk

side 152 - Helen Lorraine Jacobsen : Møte med engelske fuglevenner

 

Buskskvetten nr. 3 1999

side 92 - Steinar Stueflotten : VinterAtlas i Buskerud 1998/99

side 98 - red. : Fuglefolk i kikkerten. Rolf Andersen

side 99 - Jens E. Nygård : Test!!! Er du rammet av fuglomani?

side 100 - Eli Gates : Vårtur til Kypros

side 102 - Hans Jørgen Hovelstad : "Du skal ikke sove burt sumarnatta...."

side 104 - B.H. Larsen, M. Brandt, K. Myrmo og V. Ree : Overvåkningen av hekkende sjøfugler i nordre Tyrifjorden våtmarkssystem i 1999

side 117 - Jens Erik Nygård : Kråker og kaier på Linnesstranda - invitasjon til vinterprosjekt

side 118 - Anders Hals : Eiker Ringmerkingsgruppe 1998

 

Buskskvetten nr. 2 1999

side 48 - T. Jensen, J.L. Hals, K. Myrmo, L.T. Poppe & S. Stueflotten: Sjeldne fugler i Buskerud 1998

side 65 - red. : Fuglefolk i kikkerten. Tore Vang

side 66 - Bjørn Rangbru : Viltet i og omkring Lauvlia i Sigdal kommune

side 71 - Bjørn Tore Bollerud og Per Øystein Klunderud : Fugler i Øvre Eiker 1998

 

Buskskvetten nr. 1 1999

side 4 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 1998

side 13 - red. : Fuglefolk i kikkerten. Torkild Jensen

side 14 - Jens E. Nygård : IKT som hjelpemiddel for ornitologen - 1. Elektronisk post

side 16 - Jens Erik Nygård : Turrapport fra fugletur til sør-Sverige 20/5-28/5-98

side 23 - Torkild Jensen : Killingen fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 1998

side 27 - Bjørn H. Larsen : Vannfugltelling i nedre Buskerud 9.-12. januar 1999

side 42 - Jens Erik Nygård : 10 fuglespørsmål

 

Buskskvetten nr. 4 1998

side 99 - B.H. Larsen, K. Myrmo og V. Ree : Overvåkning av hekkende våtmarksfugler i Steinsfjorden i nordre del av Tyrifjorden i 1998

side 112 - V. Ree : Sangsvaner på Hardangervidda i hekkesesongene i 1997 og 1998

side 117 - Per Ø. Klunderud : Hønsehauken - skogbrukets utfordring

 

Buskskvetten nr. 3 1998

side 72 - T. Jensen, J.L. Hals, K. Myrmo & L.T. Poppe : Sjeldne fugler i Buskerud 1997

side 88 - Jens Erik Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 1997

 

Buskskvetten nr. 2 1998

side 36 - V. Ree, K. Myrmo og B.H. Larsen : Vårens fugletur i Nordre Tyrifjorden-området

side 28 - Tonny Andersen : Prosjekt Fiskeørn. Resultater 1996

side 45 - Bjørn H. Larsen : Vintertellinger av vannfugl i nedre/østre Buskerud 11.-14. januar 1998

side 60 - Steinar Stueflotten : VinterAtlas i Buskerud 1997/98 

side 65 - Lappugle-funn i Buskerud

 

Buskskvetten nr. 1 1998

side 6 - Hans Jørgen Hovelstad : Tanker i tiden

side 9 - Vellykket markering av Verdens Våtmarksdag ved Nordre Tyrifjorden den 2.2.1998

side 17 - Killingen fuglestasjon. Rapport fra virksomheten i 1977

 

Buskskvetten nr. 4 1997

side 112 - T. Jensen, L.E. Furuseth, J.L. Hals, K. Myrmo & L.T. Poppe : Sjeldne fugler i Buskerud 1996

side 124 - Hans Jørgen Hovelstad : Fuglelivet langs Numedalslågen

side 125 - Ornitolog-invasjon i Finnmark!

side 130 - Bjørn Harald Larsen og Viggo Ree : Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i 1997

 

Buskskvetten nr. 3 1997

side 80 - Jens E. Nygård : Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 1995-96

side 88 - Torkild Jensen : Tenerife - variert natur og endemiske fuglearter

side 93 - Bjørn Harald Larsen : Overvåkning av bestandsutvikling og ungeproduksjon hos overvintrende sangsvaner i sørøst-Norge vinteren 1996/97

side 100 - Bjørn Harald Larsen : Vestfosselvas betydning fore overvintrende vannfugl og konflikter med eksistrende kraftledninger

 

Buskskvetten nr. 2 1997

side 33 - Bjørn Harald Larsen : Vannfugltellinger i nedre/østre Buskerud januar 1997

side 49 - Steinar Stueflotten : VinterAtlas i Buskerud 1996/97

side 53 - Erland Tollefsen : Fuglekasser og økologisk dyrking

side 55 - Torkild Jensen og Jon Ludvig Hals : Sjeldne fugler i Buskerud 1993, 1994 og 1995

side 71 - Gunnar Beggerud : Når kommer våre trekkfugler tilbake til Norge?

 

Buskskvetten nr. 1 1997

side 4 - red. : Prosjekt Fiskeørn i Buskerud. Referat fra prosjektmøte

side 10 - red. : NOF Drammen & omegn 20 år

side 11 - Torkild Jensen : Killingen fuglestasjon. Rapport fra virksomheten i 1996

 

Buskskvetten nr. 4 1996

side 73 - Steinar Stueflotten : Fuglelivet i våtmarksområder på Konnerud. Tilføyelser

side 74 - Torkild Jensen : Vinteratlasprosjektet i Buskerud

side 75 - Torkild Jensen : Killingen fuglestasjon er i drift!

side 77 - Bjørn Værnes : Ved tyrivarmen på Holtefjell!!

side 78 - red. : Fiskumvannet naturreservat

side 87 - Lars Egil Furuseth : Ringmerking av fossekall i Øvre Buskerud

 

Buskskvetten nr. 3 1996

side 49 - Arild R. Espelien og Torkild Jensen : Fuglelivet i våtmarksområder på Konnerud

side 59 - red. : Hardangervidda. Rikt fugleliv rundt Tinnhølen

side 61 - Lars Thomas Poppe : Litt om fuglelivet i Nord-Amerika

side 64 - Hans Jørgen Hovelstad : Fugler på foringsplassen

 

Buskskvetten nr. 2 1996

side 29 - Kendt Myrmo : Nordre Tyrifjorden. Hvor i dette området skal vi se etter fugl?

side 36 - Bjørn Værnes : Vinter på skogen

side 37 - Tom Schandy : "Hakkke" ha'kke skog

side 39 - Lars Egil Furuseth : Spettmeisen i Hallingdal

 

Buskskvetten nr. 1 1996

side 7 - Lars Egil Furuseth : Fugleåret 1995 - et lite tilbakeblikk

side 10 - Torkild Jensen : En liten rapport fra Lista

side 19 - Torkild Jensen : Positiv utvikling i kaiebestanden?

side 21 - Terje Bakken : Registrering av fuglelivet nord i Krøderen

 

Buskskvetten nr. 1 1995

side 4 - Torkild Jensen og Lars Thomas Poppe : Linnesstranda - Årsrapport 1994

side 14 - Bjørn Harald Larsen : Arktiske vadere på høsttrekk i Tyrifjorden i 1991 og 1992

side 20 - Bjørn Harald Larsen : Overvåkning av høst- og vinterbestanden av sangsvane i nedre Buskeru

side 37 - Anders Hals : En svale gjør ingen sommer...

side 38 - Lars Egil Furuseth : Gråhegrehekking på Geilo

side 41 - Anders Hals : NOF's årsmøte 1995 - I år møtes folket i Buskerud

side 42 - Anders Hals : Åssida-prosjektet - Nå er det i full gang! 

 

Buskskvetten nr. 1 1994

side 2 - Anders Hals : Fugletårnet ved Fiskumvannet - nå står det der!

side 4 - Anders Hals : Ringmerkingsarbeid gjennom 11 år

side 23 - Anders Hals : "...Gamle Nordsjø'n..."

side 28 - Anders Hals : Ringmerking av kanadagås i Eikern

side 30 - Bent Fjeldheim : Minken hjelper fuglene

side 32 - Fuglelivet i Skirvedalen og tilgrensende områder

 

Buskskvetten nr. 1 1992

side 4 - Martin Lindal : Rypedyrking i Hemsedal

side 6 - Bjørn Harald Larsen : Vintertellinger av vannfugl i Buskerud 1992

side 18 - Torgrim Breiehagen : Forekomst og hekkestatus for fugler i Buskerud

side 28 - Olav Huso : Vinterforing av rovfuglar

side 30 - red. : Kommersøya

side 33 - red. : Rutetaksering av Killingen/Kommerøya 1991/1992

 

Buskskvetten nr. 1 1984

side 4 - Tom Schandy og Morten Winness : Fiskumvannet rapport 1980-1983

side 21 - Geir Egil Roe : Pilfinken i Hallingdal

side 23 - Tom Schandy : Nattergalen i Buskerud 1979-1983

side 26 - Øivind Syvertsen : LRSK-rapport 1976-1982

side 54 - Per Ole Syvertsen : Indeks for Buskskvetten 1977-1982

 

Buskskvetten nr. 2 1983

side 56 - Morten F. Winness : Drammen ringmerkingsgruppes sjøfuglmerkinger 1979-83

side 61 - Øivind Syvertsen : Celeber gjest i Vidalen

side 65 - Torgrim Breiehagen og Øivind Syvertsen : LRSK informerer

side 79 - Tore Gunnarsen : Fuglenes territorium

side 82 - Per Ole Syvertsen : Atlasprosjektet

side 85 - Tom Schandy : Høst i hegrebukta

side 91 - Per Ole Syvertsen : Sjøfuglhøsten 1983

side 94 - Per Ole Syvertsen : Gunnar Lid er død

 

Buskskvetten nr. 1 1983

side 4 - Øivind Syvertsen : Verneplanen for våtmarker i Buskerud

side 10 - Morten F. Winnes : Linnesstranda. Rapport 1981 og 1982

side 18 - Tore Gunnarsen : Hvilken fugl var det?

side 20 - Tom Schandy : Orrfuglen i Finnemarka

side 28 - Ivar Johnsen : Uvanlige vintergjester på Gol

side 30 - Tore Gunnarsen : Fuglenes farger

 

Buskskvetten nr. 2 1982

side 4 - Per Ole Syvertsen : Atlasprosjektet i Buskerud. Status 1982

 

Buskskvetten nr. 1 1982

side 4 - Per Ole og Øivind Syvertsen : Sjøfuglreservater i Buskerud

side 14 - Ulf Myrvold : Nordlys-morgen

side 16 - Per Ole Syvertsen (ref.) : Skogsfuglforskning på Varaldskogen

side 22 - Tore Gunnarsen : "Ornis floppus"

side 24 - Walter Henning Gundersen : Fuglefaunaen i Gol kommune

side 26 - Per Ole Syvertsen : Atlasprosjektet i Buskerud

side 28 - Per Ole Syvertsen : Vinterfugltellingen 1981/82

side 35 - Per Ole Syvertsen : Kråkekost er helsekost?

side 36 - Tore Gunnarsen : Fuglenes opprinnelse

 

Buskskvetten nr. 3 1981

side 36 - Jens Erik Nygård : Linnesstranda - rapport 1980

side 44 - Tom Schandy : Stork og åkerrikse ved Drammen

side 47 - Per Ole Syvertsen : Atlasprosjektet

side 55 - Walter Henning Gundersen : Fuglelivet ved Lyseren i Gol

side 65 - Per Ole Syvertsen : Norsk vinterfugltelling

 

Buskskvetten nr. 1-2 1981

side 4 - Tycho Anker Nilssen : Ringerike feltstasjon, Averøya. Stasjonsrapport for 1980

side 22 - Jens Erik Nygård : 20 spørsmål ved JEN's

side 

 

Buskskvetten nr. 3 1980

side 67 - Atlasprosjektet i Buskerud - rapport 1977 - 1980

side 21 - Bjørn Nyhus : En søndag i februar

 

Buskskvetten nr. 2 1980

side  36 - Dagfinn Kolberg : Fiskumvannet - rapport 1979

side 41 - Jens Erik Nygård : Knoppsvana i Buskerud

side 46 - Dagfinn Kolberg : Møte med Spurveugla

side 48 - Tom Schandy : Reirfunn av kjernebiter i Drammen

side 50 - Feltutvalget v/ Per Ole Syvertsen : Norsk vinterfugltelling - et prosjekt for vinteraktive fugletittere i hele Buskerud

side 53 - Magne Sjøblom : Toppdykkerhekking i Fiskumvannet

side 54 - Tore Gunnarsen : Atlasprosjektet i Buskerud - hva nå?

 

Buskskvetten nr. 1 1980

side 4 - Jens Erik Nygård : Linnesstranda rapport 1979

side 15 - Geir Egil Roe : Noen observasjoner fra Gol, våren 1980

side 16 - Ivar Johnsen og Geir Egil Roe - Fuglelivet i Gol kommune

side 21 - Ulf Myrvold : Nattravnhekking på Hurumlandet

side 24 - Feltutvalge v/ Per Ole Syvertsen : Atlasprosjektet i Buskerud

 

Buskskvetten nr. 3 1979

side 84 - Tycho Anker Nilssen : Virksomheten ved Ringerike feltstasjon , Averøya 1974 - 1979

 

Buskskvetten nr. 2 1979

side 44 - Arne Nævra : Fiskumvannet naturreservat - en presentasjon

side 65 - Tom Schandy : Mallorca er ikke bare turister

side 69 - Dagfinn Kolberg : Fra kattuglas liv

side 76 - Øyvnid Syvertsen : 1970-årenes isfuglinvasjon, en sammenfatning av funnene i Buskerud

 

Buskskvetten nr. 1 1979

side 4 - Jens Erik Nygård : Linnesstranda. Rapport 1970 - 78

side 23 - Tom Schandy : Nattergalens opptreden i Buskerud

side 30 - Arne Nævra : Verneplan for våtmarker i Buskerud

side 34 - Ivar Johnsen og Geir E. Roe : Tidlige vårobservasjoner fra Gol

side 34 - Ivar Johnsen : Tyrkerduas opptreden i Gol

 

Buskskvetten nr. 3 1978

side 72 - Anders Hals : Kjernebiterens status på Krekling i Øvre Eiker

side 74 - Anders Hals : Et bra år for nøttekråkebestanden på Krekling

side 77 - Tom Schandy : Av sted til Øland

side 80 - Ulf Myrvold : Fra et spurveuglereir

side 88 - Morten F. Winness : Duetrosthekking i marka

side 89 - Per Ole Syvertsen : Atlasprosjektet - hvor langt er vi kommet?

side 93 - Tom Schandy : Møte med Færøyene

 

Buskskvetten nr. 2 1978:
  

 side 48 - Per Ole Syvertsen : Fuglelivet i kunstdammer på Hurumlandet.

side 53 - Tom Schandy : Lavlandshekking av bjørkefink.

side 54 - Tore Gunnarsen : "Se - der trekker grågåsa nordover"

side 56 - Arne Nævra : Underlig jaktteknikk hos spurvehauk.

side 57 - Øivind Syvertsen : Sein dvergfluesnapper i Røyken.

side 58 - Jens Erik Nygård : Fugleliste fra 1700-tallets Lier.

side 63 - Jens Erik Nygård : Artsjegerens kosehjørne.


Buskskvetten nr. 1 1978:

side 4 - Arne Nævra : Hubroen i Buskerud

side 10 - Feltutvalget i Buskerud : Atlasprosjektet i Buskerud

side 20 - Tom Schandy : Traner og andre april-fugler ved Hornborgasjøen og Østen.

side 21 - Red. : Vi har fått fylkesavdeling!

side 24 - Tom Schandy : Parringsadferd hos rødstilk

side 28 - Ivar Johnsen : Lappfiskand på Nesbyen

side 29 - Jens Erik Nygård : Fugler i jule - Marokko

side 32 - Ulf Myrvold : Hva med storfuglen?

side 34 - Jens Erik Nygård : Avifaunistisk kartotek for Buskerud

side 42 - Per Ole Syvertsen : Våtmarksundersøkelser i Buskerud


 Buskskvetten nr. 1 1977:

side 4 - Jens Erik Nygård : Linnesstranda i Lier - nok et truet våtmarksområde.

side 14 - Tom Schandy : Navneskifte på fugler.

side 15 - Øivind Syvertsen (ref.) : Dannelse av en fylkesforening i Buskerud.

side 21 - Øivind Syvertsen : Sjøfuglreservater i Buskerud  - snart en realitet?

side 30 - Feltutvalget i Buskerud : Atlasprosjektet - en orientering

side 34 - Anders Hals : Med Øvre Eiker til Falsterbo

side 36 - Red : Den lokale rapport- og sjeldenhetskomite.

side 38 - Vannfugltellingene.

side 39 - Tom Schandy : Opprop : Grunnane og Sandebukta

 

/innhold/bilder/2023/11/21/9983/kuhegre_bubulcus_ibis_ny.pdf