Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Om BirdLife Buskerud

BirdLife Norge avd. Buskerud, tidligere Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avd. Buskerud, ble dannet i 1977, og har i dag over 470 medlemmer. Vi arbeider for å øke kunnskapen om fuglelivet og for vern av fuglenes leveområder. Du er hjertelig velkommen som medlem, og vi kan tilby spennende møter og ekskursjoner i våre lokallag. Vi har følgende lokallag: BirdLife Øvre Eiker og omegn lokallag, BirdLife Drammen og omegn lokallag og Birdlife Tyrifjorden lokallag. Vi utgir også et nettbasert tidsskrift Buskskvetten som du finner under folderen "Tidsskrift".

Foreningens adresse er: BirdLife Norge avd. Buskerud, c/o Steinar Stueflotten, Damenga 19, 3032 Drammen

Mail: buskerud@birdlife.no

Tlf: 913 34 123

 

Vedtekter for BirdLife Norge avd. Buskerud

Se pdf-fil til høyre: 

 

LRSK Buskerud

Den lokale rapport- og sjeldenhetskomitéen (LRSK) har som oppgave å kvalitetssikre observasjoner av uvanlige og sjeldne fugler i Buskerud. Resultatet av arbeidet med oversikt over forekomsten til disse artene, publiseres i egne årsrapporter i tidsskriftet Buskskvetten. Rapportering av dine funn og innsending av sjeldenhetsrapport med beskrivelse av arter der dette kreves, gjøres på Artsobservasjoner.no.

 

Støtt oss med din grasrotandel!

BirdLife Norge avd. Buskerud er registrert som mottaker av Grasrotandelen hos Norsk Tipping. Det betyr at du som spiller hos Norsk Tipping, kan støtte vårt fuglevernsarbeid ved å gi 7 % av spillesummen til foreningen uten at dette koster deg noe ekstra eller påvirker dine vinnersjanser.

Du kan tilknytte vår forening BIRDLIFE NORGE AVDELING BUSKERUD organisasjonsnummer 920 529 674 som mottaker av grasrotandelen på flere måter:

1.     Hos kommisjonær ved å oppgi foreningsnavn eller organisasjonsnummer

2.     Via Norsk Tippings nettside

3.     Via SMS, send GRASROTANDELEN 920529674 til 60000

Tusen takk til alle som vil støtte oss :)

  

 

Blåmeis
Buskeruds fylkesfugl blåmeis. Foto: Arne Nævra FOTO: Arne Nævra
Vedtekter BirdLife Buskerud 2024
FOTO: BirdLife Buskerud Last ned (PDF)