Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Lokalitetskonkurranse på Fuglenes Dag søndag 26. mai

BirdLife Buskerud inviterer til vår tradisjonelle lokalitetskonkurranse på Fuglenes Dag søndag 26. mai

Publisert 10.05.2024

Vi følger samme opplegg som i fjor: Velg deg ut en lokalitet du kjenner godt og inviter med deg noen venner og bekjente på en trivelig tur for å observere og registrere så mange fuglearter som mulig i løpet av søndagen. Alle observasjoner må være gjort rundt det samme punktet for eksempel et fugletårn. Det er tillatt å ta med arter observert i nærområdet rundt punktet på vei til og fra observasjonspunktet/fugletårnet. Observasjonene må være registrert på Artsobservasjoner.no seinest i løpet av neste dag.

Meld deg på konkurransen til Steinar Stueflotten (sstuef@broadpark.no eller SMS til 913 34 123). Turleder er ansvarlig for registreringene på AO fra tiden hen er til stede på lokaliteten. Ellers kan andre registrere fra samme lokalitet til andre tider på døgnet, men husk da å legge inn klokkeslett og en kommentar på en av observasjonene om at dette gjelder lokalitetskonkurransen, eller velg prosjekt = «Tårnkonkurranse» for de aktuelle observasjonene. Vi kommer tilbake med opplysninger om påmeldte lokaliteter og kontaktpersoner på Facebook et par dager før 26. mai.

 

Lokalitetskonkurranse
Bilde fra fugletårnet på Fiskumvannet en maidag FOTO: Steinar Stueflotten