Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Resultater fra lokalitetskonkurransen under EuroBirdwatch 2023

Den tradisjonelle lokalitetskonkurransen under EuroBirdwatch ble i år arrangert søndag 1. oktober fra kl. 09:00 til 12:00.

Publisert 02.10.2023

BirdLife Buskerud arrangerte sin tradisjonelle lokalitetskonkurranse i forbindelse med EuroBirdwatch for 18. gang på søndag 1. oktober fra kl. 09:00 til 12:00. Det var litt kjølig fra morgenen av, men fint vær resten av dagen og gode forhold for fuglekikking på de seks lokalitetene som deltok i årets konkurranse. Resultatene varierte en del, men i sum ble det et riktig bra resultat med totalt 80 arter. Vinneren i år ble det nye fugletårnet i Nordfjorden på Ringerike «DNR observasjonstårn Tyrifjorden» med 57 arter. Dette er ny rekord for denne tradisjonsrike konkurransen. Den gamle rekorden på 56 arter fra Fiskumvannet i 2007 ble slått med en art! Andreplassen i år ble Fiskumvannet med 48 arter og tredjeplassen Hjarnes med 42 arter. Linnesstranda hadde et svakt resultat i år med bare 27 arter.

  1. DNR observasjonstårn Tyrifjorden (Ringerike)     57 arter               1666 ind.            3 deltagere
  2. Fiskumvannet (Øvre Eiker)                                     48 arter                 337 ind.             6 deltagere
  3. Hjarnes (Kongsberg)                                               42 arter                 421 ind.             5 deltagere
  4. Linnesstranda (Lier)                                                27 arter                 192 ind.             2 deltagere
  5. Grunnane (Drammen)                                             27 arter                 167 ind.             2 deltagere
  6. Eikredammen (Hemsedal)                                      25 arter                 100 ind.             5 deltagere

Totalt deltok 23 personer på de 6 lokalitetene, noe som er blant de bedre deltagelsene i denne årlige konkurransen. Det ble til sammen observert 2883 individer av 80 arter i årets konkurranse, jamført 3524 individer av totalt 89 arter i 2022. Lite trost og finkefugl på trekk trakk ned individtallet i år også. Årets tre mest tallrike arter var: grågås 1091 ind., grønnsisik 273 ind. og ringdue 189 ind. På landsbasis var de fire mest tallrike artene: ub. bok-/bjørkefink, ringdue, kortnebbgås og grågås. Av mer sjeldne arter observert under årets lokalitets­konkurranse i Buskerud, kan følgende nevnes: stjertand og lomvi i Tyrifjorden, lomvi og varsler på Fiskumvannet, varsler på Hjarnes, vannrikse og isfugl på Linnesstranda, og havørn og lavskrike på Eikredammen.

Flere detaljer finnes i vedlegget.

Deltagere på tårnet Fiskumvannet
Deltagere på fugletårnet på Fiskumvannet FOTO: Steinar Stueflotten
Resultater fra lokalitetskonkurransen EBW23
Resultater fra lokalitetskonkurransen EBW23 FOTO: BirdLife Buskerud Last ned (PDF)