Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Resultater fra lokalitetskonkurransen i EBW20

Den årlige lokalitetskonkurransen ifm. EuroBirdwatch ble i år arrangert søndag 4. oktober fra kl. 09:00 til 12:00.

Av Steinar Stueflotten

Publisert 04.10.2020

Årets lokalitetskonkurranse i forbindelse med EuroBirdwatch20 ble arrangert på søndag 04.10.20 fra kl. 09 til 12. Vinneren i år ble Sætrepollen i Asker med 47 arter.

  1. Sætrepollen       47 arter                 515 ind.             1 deltager
  2. Averøya             42 arter                 942 ind.             4 deltagere
  3. Linnesstranda    39 arter                 398 ind.             5 deltagere
  4. Hjarnes             35 arter                 368 ind.             4 deltagere
  5. Fiskumvannet    30 arter                 245 ind.             4 deltagere
  6. Grunnane          27 arter                 289 ind.             2 deltagere
  7. Eikredammen    25 arter                 113 ind.             4 deltagere

Totalt ble det registrert 82 arter og 2870 individer i løpet av de tre timene konkurransen varte. 82 arter totalt er et ganske godt resultat og blant de høyeste vi har hatt i denne konkurransen tidligere. Vinnerresultatet på 47 arter er derimot litt lavere enn det som har vært vanlig de siste årene. Totalt antall individer er ganske normalt, men betydelig lavere enn fjorårets resultat på 5576 individer. Det dårlige været med vind og regnbyger får ta noe av skylden. Sju lokaliteter og 24 deltagere totalt er et bra resultat, det dårlige været tatt i betraktning. Spesielt Fiskumvannet hadde et dårligere resultat enn hva som har vært vanlig tidligere år, mens Grunnane og Eikredammen hadde et godt resultat sammenlignet med tidligere år.

De fire mest tallrike artene var: grågås 442 individer, stokkand 263 individer, ringdue 223 individer og kråke 196 individer. Kortnebbgås toppet lista på landsbasis med grågås på andreplass. Bjørkefink og grønnsisik, som ofte er tallrike på denne tiden av året, var nesten fraværende i år. Av mer sjeldne arter observert under tellingene, kan følgende nevnes: stjertand og vannrikse i Sætrepollen, varsler på Averøya, gravand og vannrikse på Linnesstranda, stjertand, svartand, dvergdykker og horndykker på Fiskumvannet, smålom og horndykker på Grunnane, og vintererle og lavskrike på Eikredammen. 165 toppdykkere på Averøya er også et resultat som bør nevnes spesielt.

 

Lokalitetskonkurransen ifm. EBW20
Lars Dolmen trosser vind og regn på fugletårnet på Fiskumvannet FOTO: S.Stueflotten