Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Årets fugl ankommer landet

NOF har valgt lappspurv som Årets fugl i 2020. Lappspurven er en trekkfugl, og er fåtallig i Norge om vinteren. Den 20. mars ankom årets første sikre trekkere landet, på Herdla i Askøy kommune i Hordaland.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 21.03.2020

Noen få observasjoner av lappspurv blir hver vinter rapportert fra Norge. Så var også tilfellet vinteren 2019/2020, med  rapporterte observasjoner fra Vestfold, Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Til sammen har det likevel ikke blitt rapportert mer enn ca. 30 individer til nå i år.

Ankomst i 2020

De første trekkende lappspurvene ankommer hvert år landet i slutten av mars. Slik ble det også i 2020: på den godt besøkte lokaliteten Herdla i Askøy kommune i Hordaland (Vestland fylke), var to individer på plass den 20. mars. Herdla er en fast lokalitet for lappspurv om våren, og normalt ankommer arten rundt denne datoen, eller noen dager seinere. Antakelig vil vi se flere nye ankomster av lappspurv til landet i dagene fremover.

Ankomst til hekkeområdene

I første omgang vil nok de aller fleste lappspurvene som sees i Norge være på kystnære lokaliteter i lavlandet. Til hekkeområdene ankommer arten normalt ikke før i mai, eller i noen tilfeller i slutten av april. Da er tiden moden for å bli med på vår nasjonale kartlegging av Årets fugl i 2020, som har hovedfokus på lappspurvens hekkeområder.

Du kan lese mer om lappspurven og valget av Årets fugl i denne nettsaken.

 

Lappspurv
De første lappspurvene ankommer normalt landet i slutten av mars. Så var også tilfellet i 2020, da de første sikre trekkerne ble rapportert fra Herdla i Askøy kommune i Hordaland 20. mars. Fuglen på bildet ble fotografert på Herdla 24. mars i 2012. FOTO: Petter Thornes