Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019

Årets tema 2018 i NOF avd. Oslo og Akershus (NOF OA) var kartlegging av fuglelivet i Oslos urbane strøk. Prosjektet gikk over 2018 og 2019. Dette var mer et dugnadsprosjekt enn en systematisk kartlegging, men likevel svært verdifullt.

Av Håkan Billing, leder i NOF OA

Publisert 19.04.2020

På begynnelsen av 1900-tallet hadde Oslo drøyt 50 grøntanlegg. Da var befolkningen om lag 220 000. Rundt 1950 var det registrert 138 grøntanlegg, og befolkningen var drøyt 400 000. Sett i et hundreårsperspektiv har vi i dag mindre grøntareal per innbygger enn tidligere. Riktignok hadde Oslo by 7 500 kvadratkilometer grøntareal i 2014, men av dette er halvparten definert som idretts- og sportsområder, og dermed fattig på biomangfold.

Oslo kommunes urbane fugleområde ble definert og kartfestet. Alle fugleobservasjoner som medlemmer og andre har publisert på oa.birdlife.no eller artsobservasjoner.no innenfor dette arealet ble automatisk med i prosjektet. Resultatet ble 211 fuglearter og 552 observatører.

PDF-rapporten inneholder en del bakgrunnsinformasjon som ikke finnes på den nettbaserte presentasjonen av funn, mens den nettbaserte presentasjonen inneholder interaktive grafer, artsliste og observatørliste.

Datagrunnlaget viser blant annet:

  • Kråke var den mest rapporterte arten
  • Skjære var arten fra flest lokaliteter
  • Av biotoper i Oslo by, var det flest rapporter fra skog
  • Skog var også den mest artsrike biotopen
  • Lokaliteten som det var flest rapporter fra var, ikke overraskende, Østensjøvannet. Dernest kom Bygdøy, og Botanisk hage på tredje plass
  • Den meste artsrike lokaliteten var dog Bygdøy, med Østensjøvannet på annen plass
  • Østensjøvannet var lokaliteten med flest observatører
  • Jan Olav Nybo toppet listen over flest funn per observatør
  • Simon Rix toppet listen over flest arter per observatør

PDF-rapporten er på 26 sider, og du finner den her:
https://oa.birdlife.no/8896

De nettbaserte, interaktive funndataene ligger her:
https://oa.birdlife.no/prosjekter/urbaneoslo

Se også vår brosjyre Et annerledes Oslo – fuglelivet i storbyen:
https://oa.birdlife.no/8905
Nå også som nedlastbar PDF. Du kan også bestille den trykte versjonen, så sender vi den gratis.

Urban fuglefasade
FOTO: Håkan Billing
Det kartlagte området
Alle funn innenfor det markerte området inngikk i prosjektet. FOTO: https://bioros.no
Bydue
Bydue foran bysykler i Oslo FOTO: Jan Erik Haugen
Mest rapporterte arter
Søylediagram over mest rapporterte arter. FOTO: https://bioros.no
Mest rapporterte biotoper
Søylediagram over mest rapporterte biotoper FOTO: https://bioros.no