Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Fjerde runde av Fotonøtta i 2019

I tredje runde av Fotonøtta kunne man få bryne seg på en vanlig norsk and og en måke som kun er påtruffet i landet noen ytterst få ganger. 30 personer svarte rett på anda, mens måken fikk kun ett riktig svar mindre. De to nøttene i den fjerden runden bør skille ut en vinner – lykke til!

Av Bjørn Mo

Publisert 27.01.2020

Slik gjør du

Konkurransen går ut på å artsbestemme fuglene på de to øverste bildene på denne siden. Svarene ser du i neste nummer av Vår Fuglefauna, og senere på vår nettside. Dine svar må sendes til oss innen 1. februar 2020 på e-post til vf@birdlife.no.

Her er oppsummeringen av forrige runde

Runde nr. 3 ble presentert i Vår Fuglefauna 3-2019 i september 2019. Vi gir deg her fasiten for den konkurransen, med begrunnelse for riktig artsbestemmelse.

1 POENG: Biotopen, kroppsbygningen og en del tydelige karakterer i fjærdrakten, gjør at man ganske enkelt ser at det dreier seg om en and. På grunn av nokså åpenbare forskjeller mellom de fleste artene snevrer mulighetene seg fort inn til noen ytterst få.

Fuglen viser:
• Et mørkt bakparti, gråvatrede flanker og tydelig hvite felt i overgangen.
• Grå overgump
• Utstikkende håndsvingfjær

I kombinasjon med karakterene nevnt ovenfor havner man fort på brunnakke hann (30). Hanner av stjertand (5) har et lengre stjertspyd og en hvit strek langs stjerten på begge sider i en utfarget drakt. Feltet rundt den mørke bakdelen er også mer kremgult hos stjertender. Hvis man ikke er overbevist om at fuglen er utfarget, kan man studere tertiæren på den venstre siden. Den er helmørk med en lys kant på yttersiden av fjæren. Dette passer bra for brunnakke, men dårlig for stjertand hvor tertiærene kun er mørke i midten. Verken snadderand (3) eller bergand (1) har en så lys overgump som fuglen på bildet fremviser. Brunnakke, Sør-Kolnes, Sola, Rogaland, 25. februar 2019.Foto: Bjørn Mo.

3 POENG: En art man ikke har noe forhold til, blir fort vanskeligere. Dette var nok tilfelle for de aller fleste med hensyn til denne fuglen. Ved første øyekast kan det være vanskelig å koble både art og artsgruppe. Men ut fra antall rette svar, kan det se ut til at mange har bladd i boka og resonnert seg fram til riktig art. 

Fuglen viser:
• Mørke bein med svømmeføtter
• Lys ustreket underside
• Hvit vingebakkant
• Mørkt endebånd på stjerten
• Mørke stjertsider

Har man kommet frem til at fuglen på bildet er en måke, er det kun lattermåke (29) som har alle disse karakterene. Middelhavsmåke (3) har mange likheter, men mangler tydelig hvit vingebakkant. Sotmåke (2) har hvit vingebakkant, men aldri helt mørke bein. Arten har heller ikke mørke stjertsider. En ringgås (2) vil virke mer kompakt på grunn av noe kortere vinger og en ganske kort stjert som ikke virker så tydelig utstikkende. Arten mangler også hvit vingebakkant. Yngre sildemåker (1) har et mer jevnt bredt endebånd på stjerten og en flekkete underside i disse draktene. Det er heller ingen aldersklasser hvor beina er helt mørke. Sabinemåke (1) har blant annet en tydelig hvit trekant i vingen. Havhest (1) har for eksempel ikke svart endebånd i stjerten. Lattermåke, Hårr, Hå, Rogaland, 24. mai 2015. Foto: Bjørn Mo.

Det var 39 deltakere med på runden, hvorav 25 svarte rett på begge nøtter. Av disse ble Frode Falkenberg, Bergen trukket ut som vinner! Han er den heldige vinner av et gavekort fra Natur og Fritid AS.

Denne konkurransen ble opprinnelig publisert i Vår Fuglefauna 4-2019. I vedlagte PDF finner du litt mer informasjon, bl.a. om konkurranseregler og premier.

1 poeng Fotonøtta Vår Fuglefauna 4-2019
Bilde nr. 1 gir 1 poeng ved riktig svar. Svar innen 1. februar til vf@birdlife.no. FOTO: Anonym
3 poeng Fotonøtta Vår Fuglefauna 4-2019
Det andre og siste bildet i konkurransen gir 3 poeng ved rett svar. Svar innen 1. februar til vf@birdlife.no. FOTO: Anonym
Fotonøtta Vår Fuglefauna 4-2019 fasitbilder
Her er konkurransebildene fra runde 3 sammen med fasitbildene. FOTO: Norsk Ornitologisk Forening