Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vest-Agder

Vil redde ternene med minkfrie spesialflåter

NOF Mandal lokallag har i disse dager i samarbeid med Naturvernforbundet prøvd ut et nytt konsept for å gjenoppbygge makrellternebestanden på Sørlandet. Dette er minksikre flåter som plasseres ut i passende hekkeområder.

Av Morten Helberg

Publisert 19.03.2020

Flåtene vil bli utstyrt med glatte kanter som gjør at minken ikke kan klatre opp, og vil være innredet med grus i passende størrelse. Ternene skal lokkes til herligheten med lokketerner i tre laget av lokal kunstner, samt lydopptak av en travel og vellykket ternekoloni. De første sesongene planlegges det å sette ut flåtene først når de første ternene ankommer, så vi ikke får andre gjester som hekkefugler på terneflåtene.

Predatorsikre kolonier

Dette med kunstige flåter som tiltak for å styre hekking av terner til riktig område er veldig vanlig i andre land, men sørgelig lite utprøvd hos oss. Metoden gir oss jo mulighet til både å få ternene etablert på sikre områder i forhold til forstyrrelse og annen aktivitet, men også å lage predatorsikre kolonier.

Kanskje har du en bukt eller et vann nær deg hvor dette kunne vært prøvd ut? Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som hekkesesongen skrider frem.

Usikker på årsaken til tilbakegangen

Lokal påvirkning av faktorer som mink, forstyrrelser og mattilgang er trolig viktige. Dette går typisk ut over ungeproduksjonen. Men terna er en langdistansetrekker, og det kan se ut som terna som hekker på Sørlandet har skiftet vinterområde fra Ghana og Elfenbenskysten til Namibia og Sør-Afrika. Kanskje har det skjedd noe med voksenoverlevelsen også, som kan forklare den langvarige tilbakegangen vi har sett hos ternene på Sørlandet.

Trolig har lav vinteroverlevelse kombinert med lite ungeproduksjon i lange perioder vært for mye for denne fuglen som alle forbinder med sol og sommer. Nå håper vi at overvintring lenger sør i Afrika, der det forhåpentligvis er tryggere for ternene, samt trygge hekkeflåter, kan snu trenden.

Makrellterne
Makrellterna er klassifisert som sterkt truet på rødlista for fuglearter. Heller ikke i Mandal står det så bra til. Mandal kommune hadde rundt 50 hekkende par for ti år siden. Det har vært nede i ti par og enda mindre de siste årene. Nå tar NOF og Naturvernforbundet grep! FOTO: Ingar Grastveit
Flåte
De nye flåtene er på 3,5 x 5 meter, og planlegges utplassert tre ulike steder. En av dem er tenkt til fiskemåker, som også er rødlistet. Her er det dugnad, og en flåte begynner å ta form. FOTO: Kjetil Sjølingstad/Naturvernforbundet
Flåte i utlandet
I utlandet er tilrettelegging for sjøfugler utprøvd mange steder. Her fra England – et prosjekt realisert av Chichester Harbour Conservancy. FOTO: Peter Hughes