Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

År: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1998

23.12.2015Siragrunnen vindkraftverk: Havvind på ville veier
22.12.2015God jul og Godt nytt år fra NOF
21.12.2015Nytt vipeprosjekt i Hordaland!
16.12.2015Hvem får NOFs priser i 2016?
15.12.2015Etter klimatoppmøtet i Paris: En lysere fremtid for fuglene våre?
07.12.2015Sensitive arter må skjermes bedre!
27.11.2015Forskjellige trekkstrategier hos to underarter av steinskvett
25.11.2015Kongeørna er i fokus – hva vet vi?
23.11.2015Fluesnappere foretrekker parasittfrie reirplasser
23.11.2015Ulik vei til territorie-eierskap hos unge kjøttmeis og granmeis
20.11.2015Ørkensanger – etterlengtet, ettersøkt og funnet
18.11.2015En av tre norske fuglearter er med på ny rødliste!
17.11.2015NOF med bestandstall for alle norske hekkefugler
10.11.2015Blåstrupen overvintrer i India
02.11.2015Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner 2014
29.10.2015Vipe, tjeld og lunde med på ny global rødliste
28.10.2015Tredje runde av Fotonøtta i 2015
27.10.2015Miljødirektoratet foreslår mindre skjerming av sensitive arter
15.10.2015Vindkraft i trekkfuglenes motorvei
08.10.2015Hvitkinngås til topps under EuroBirdwatch
30.09.2015Bli med på EuroBirdwatch 3. - 4. oktober
29.09.2015Flere fuglefrimerker er på vei!
18.09.2015Godt hekkeår for snøugler i nord
17.09.2015Usedvanlig få trekkfugler i høst!
10.09.2015Åkerriksetrekket har startet
10.09.2015Norske myndigheter ignorerer Ramsarkonvensjonen
31.08.2015Flott jubileum for Lista Fuglestasjon!
28.08.2015Et nyrestaurert Slevdalsvann innledet jubileumshelga til Lista fuglestasjon
27.08.2015Rekordproduksjon hos dverggåsa i år!
21.08.2015Enormt omfang av ulovlig jakt og fangst rundt Middelhavet
13.08.2015Endringer på norgeslisten
12.08.2015Andre runde av Fotonøtta i 2015
12.08.2015Nåværende og framtidige trusler for nordiske andepopulasjoner
12.08.2015«Ugler i mosen» under Jakt- og Fiskedager på Elverum
02.08.2015NOF støtter opp om Gaulosen og Rødberg marine verneområder
30.07.2015Det nærmer seg jubileumshelga til Lista Fuglestasjon!
29.07.2015NOF klager på vedtak om skadefelling av kongeørn i Sør-Trøndelag
27.07.2015Amerikastorlom – ny art for Norge
09.07.2015Omfattende innsats for Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem
02.07.2015Vil du gjøre en innsats for Lista fuglestasjon?
23.06.2015Kartlegging av hekkende haveller er i gang!
22.06.2015Si nei til vindkraft på Siragrunnen!
18.06.2015Norges viktigste fugleområder er kartlagt!
16.06.2015Vellykket Fuglenes Dag 2015 ved Østensjøvannet
12.06.2015NOFs overvåking av dverggåsas vårrasting i 2015
08.06.2015Vil du lede NOFs naturvernarbeid?
04.06.2015Oppsummering av NSKFs møte i mai 2015
03.06.2015Den europeiske rødlista for fugler er lansert
26.05.2015Rapporter dine observasjoner av åkerrikse!
26.05.2015NOFs syn på beslutningen om å tillate blyhagl
22.05.2015NOF klager på vedtak om skadefelling av kongeørn i Troms
20.05.2015Frykt for endring av trekkrutene for fennoskandiske dverggjess
12.05.2015IKEA utgjør en trussel mot den sterkt truede vipa
11.05.2015Nytt vannspeil i Slevdalsvann på Lista!
07.05.2015Velkommen til nye Artsobservasjoner
06.05.2015Meld fra om snøugler!
01.05.2015NOFs innspill til høring av NOU om norsk pelsdyrhold
28.04.2015Flott årsmøtehelg i Tønsberg!
27.04.2015Første runde av Fotonøtta i 2015
22.04.2015Lista Fuglestasjon – en del av NOF
15.04.2015NOFs innspill til norsk handlingsplan for naturmangfold
14.04.2015Artsobservasjoner 2.0: Nå er det like før!
13.04.2015Firefelts E16 og Ringeriksbanen via Kroksund er uakseptabelt!
09.04.2015Vi minner om at NOFs årsmøte nærmer seg!
20.03.2015Fortsatt Norad-støtte til NOFs bistandsarbeid!
14.03.2015Velkommen til NOFs årsmøte i Tønsberg 25. april
10.03.2015Sjøfuglseminar i Møre og Romsdal 20.-21. april 2015
06.03.2015Bestandsovervåking ved NOFs fuglestasjoner i 2013
04.03.2015NOF Hordaland slår eit slag for vipa
24.02.2015Ingen framtid for våtmarksområdet Hotran i Skogn?
13.02.2015Borrevannet naturreservat i Horten står i fare for å bli roarena
10.02.2015Svarthalespove bør fortsatt være en prioritert art!
06.02.2015Resultater fra Hagefugltellingen 2015
30.01.2015Tjue år med hønsehaukregistreringer i Sør-Trøndelag
26.01.2015Årets fugl er havelle
15.01.2015Bli med på Hagefugltellingen!
15.01.2015Ærfuglen studeres i Vest-Agder
14.01.2015Lys framtid for fugletrekket over Siragrunnen!
14.01.2015NOF deltok på åpningen av Friluftslivets År
13.01.2015Fjerde runde av Fotonøtta i 2014
07.01.2015Internasjonal svanetelling 2015
05.01.2015Fristen for å søke NOFs fond nærmer seg
04.01.2015Ville fugler klarer seg best selv