Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Endringer på norgeslisten

AERC TAC har nylig publisert nye taksonomiske anbefalinger for fuglearter påtruffet i Vestpalearktis. Ettersom NSKF følger anbefalingene til AERC TAC er den offisielle listen over arter og underarter påtruffet i Norge nå oppdatert i henhold til disse anbefalingene. I tillegg er listen oppdatert med antall funn av «NSKF-arter» frem til og med 2014 og et par feil er rettet opp.

Av Tor Olsen

Publisert 13.08.2015

De nye anbefalingene fra AERC TAC kan leses i sin helhet her. I denne omgang er det ikke noen «sofa-kryss» å hente for norske fuglekikkere, men kanskje mest interessant er det at maquissanger Sylvia subalpina blir skilt ut som egen art fra rødstrupesanger-komplekset. NSKF er for tiden i innspurten med revurderingen av alle norske funn av «rødstrupesangere», men foreløpig er det ikke godkjent noen funn av den nye arten.

De største endringene for norske forhold gjelder den systematiske rekkefølgen innad i familiene hønsefugler, ørner, vadere, måker, terner og meiser. Ellers er det verdt å merke seg at fjellmyrløper, brushane og rustsnipe nå alle henføres til slekten Calidris. Mange av meisene har også fått nye vitenskapelige navn.

En ny underart er lagt til på Norgeslisten; ærfugl, underarten v-nigrum. I tillegg er funntotalene for alle arter oppdatert med godkjente funn fra forrige NSKF-møte. Den komplette, oppdaterte Norgeslisten kan finnes her. Endringer på listen er markert med en «T» i kolonnen lengst til høyre.

Fjellmyrløper
Fjellmyrløper (bildet) er i likhet med rustsnipe og brushane nå plassert i slekten Calidris av AERC TAC. FOTO: Morten Vang / fuglefoto.net