Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Fire nye arter på Norgeslisten

NSKF avholdt sitt årlige møte helgen 25.–27. mars. En rekke rapporter på funn fra 2021 ble behandlet, i tillegg til revurderinger av mange eldre funn. I løpet av helgen ble det godkjent fire arter og to underarter som ikke tidligere er påtruffet i Norge.

Av Tor Olsen

Publisert 08.04.2022

De fire nye artene som fikk offisielt godkjentstempel fra NSKF er følgende:

Disse var nok velkjent for mange, mens det har vært langt mindre blest rundt de to nye underartene for landet. Den første av disse var en svarthvit fluesnapper fanget av Peter S. Ranke på Bliksøya i Vansjø, Våler 12. september 2008. Fuglen var ringmerket med russisk ring og viste seg å stamme fra et reir ved Seversk, Tomsk oblast, Sibir. Dette er over 1000 km øst for Uralfjellene og godt innenfor hekkeutbredelsen til underarten sibirica. På grunnlag av dette gjenfunnet er underarten sibirica nå lagt til den norske artslisten.

Det siste tillegget gjelder en hunn mongollo fra Kviljosanden, Farsund 26.–29. juni 2015. Den fuglen er tidligere godkjent og publisert av NSKF, men uten at det ble gjort noen vurderinger av hvilken underart det var snakk om. De mange gode bildene av fuglen gjør imidlertid at NSKF nå kan konkludere at det var en fugl fra den vestlige atrifrons-gruppen. Den eneste andre mongolloen som er dokumentert i Norge, en hann fra Nærlandsstranda, Hå 15.–17. juli 2002, tilhørte den østlige mongolus-gruppen. Det forventes at IOC World Bird List vil splitte disse to underartsgruppene til to separate arter innen kort tid.

Listen over arter som er dokumentert påtruffet i Norge fikk også to fratrekk i løpet av møtehelgen. Den eneste norske amerikapurpurhøna, skutt ved Mosby, Kristiansand høsten 1883, ble flyttet fra kategori B til kategori E, dvs. at det nå antas å ha dreid seg om en fugl som var rømt fra fangenskap. Dette er i tråd med den opprinnelige publikasjonen til Robert Collett fra 1894. Landets eneste tidligere godkjente funn av hvitgumpseiler ble også vurdert på nytt og anses ikke lenger å være tilstrekkelig dokumentert.

Endring av kategori ble det også for rosenflamingo og mandsjuriastær, sistnevnte art påtruffet (les: skutt) kun én gang i Norge; Lillestrøm 29. september 1985. Begge disse regnes nå som sannsynlige rømlinger og har blitt flyttet til kategori E. De to artene fristet tidligere tilværelsen i «limbo-kategorien» D og var dermed heller ikke inkludert som fullverdige medlemmer av Norges artsliste.

Til slutt skal det nevnes at hekkefunn av tereksnipe og sibirspurv fra Øvre Pasvik 23.–24. juli 1967 ikke lenger anerkjennes av NSKF. For begge arter dreide det seg om de eneste hekkefunnene i Norge, men identifikasjonen av begge betraktes som ytterst tvilsom.

Sibirsnipe
Sibirsnipe (Great Knot, Calidris tenuirostris) i hekkedrakt på holmen Øksningen ved Tautra, Frosta 29. mai 2021. Funnet er det første i Norge av arten som hekker i det nordøstlige Sibir. Det var også det første av tre førstefunn for landet i 2021, de to andre var funn av viriskogtrost og musespurv om høsten. FOTO: Terje Kolaas / terjekolaas.com
Svarthvit fluesnapper ua sibirica
Slik ser den ut - førstefunnet av svarthvit fluesnapper av underarten sibirica. FOTO: Peter Sjolte Ranke
Gjenfunnskart svarthvit fluesnapper ua. sibirica
Gjenfunnskart for svarthvit fluesnapper av underarten sibirica. FOTO: Peter Sjolte Ranke