Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Sibirsnipe – ny art for Norge

Siste tilskudd på listen over fuglearter påtruffet i Norge ble sibirsnipe. Arten ble oppdaget under feltarbeid på holmen Øksningen ved Tautra i Trondheimsfjorden den 29. mai i år. Grunnet sjøfuglkolonien på holmen så er det ferdselsforbud der i hekkesesongen, og lokaliteten kan derfor ikke besøkes av skuelystne.

Av Terje Kolaas

Publisert 08.06.2021

Den 29. mai i år var Tom Roger Østerås og undertegnede på feltarbeid på Øksningen utenfor Tautra i Trondheimsfjorden. Dette var i forbindelse med en årlig hekkefugltelling i Trondheimsfjorden i regi av Statens naturoppsyn. Vi trodde knapt våre egne øyne da vi oppdaget en ny art for landet på den lille holmen! Fuglen holdt seg sammen med en steinvender da den ble oppdaget, og ble takket være tidligere utenlandserfaringer med arten umiddelbart bestemt til å være ei sibirsnipe Calidris tenuirostris i full hekkedrakt.

Øksningen naturreservat er hekkeområde for måker og ærfugl, og er dermed underlagt ferdselsforbud i perioden 15. april til 1. juli. Nye fuglearter for landet vil erfaringsmessig tiltrekke seg mange skuelystne, så av hensyn til vernebestemmelsene og fuglelivet på holmen, ble observasjonen publisert med en ukes forsinkelse. 

Sibirsnipa har sitt hekkeområde i NØ-Sibir, overvintrer fra sør i Asia til Australia, og er dermed en ekstrem sjeldenhet i Europa. Et gammelt funn av arten fra 1987 ble etter revurdering av NSKF i 2018 tatt ut av den norske lista. Øksningen-fuglen er dermed landets første sibirsnipe!

Sibirsnipe
Sibirsnipe (Great Knot, Calidris tenuirostris) i hekkedrakt på holmen Øksningen ved Tautra, Frosta 29. mai 2021. Funnet er det første i Norge av arten som hekker i det nordøstlige Sibir. FOTO: Terje Kolaas / terjekolaas.com