Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Polargås – «ny» art for Norge

Den offisielle listen over fugler påtruffet i Norge er nå oppdatert med nye funn fra 2021. I tillegg til de tidligere annonserte endringene er også polargås (Branta hutchinsii) lagt til i kategori A etter at NSKF har godkjent ti funn av fugler som antas å ha tatt seg til Norge uten menneskelig innblanding.

Av Tor Olsen

Publisert 28.04.2022

Polargås har lenge fått en stemoderlig behandling av Norsk Sjeldenhetskomité for Fugl (NSKF), men er nå endelig å finne i kategori A på Norgeslisten. I likhet med flere andre europeiske sjeldenhetskomitéer antar NSKF at det at det er mer sannsynlig at fugler tilhørende nominatunderarten hutchinsii er spontant forekommende, enn at det dreier seg om rømlinger fra fangenskap. Derimot regnes fugler av underarten minima som rømte fugler og plasseres derfor i kategori E. Utover de «rene» polargås-underartene finnes det også hybridvarianter som er svært likt utseende. God dokumentasjon i form av bilder og notater er derfor avgjørende for sikker identifikasjon.

Det gjenstår fremdeles flere rapporter som ikke er ferdig vurdert av NSKF, men foreløpig er følgende ti funn plassert i kategori A:

 1. Vårsolbukta, Spitsbergen, Svalbard 2. juni 2004, antatt samme ind. samme sted 31. mai til 4. juni 2005.
 2. Hustadbukta, Hustadvika, Møre og Romsdal 3. oktober 2004.
 3. Breivik, Andøy, Nordland 20. mai 2005, antatt samme ind. samme sted 9.–13. mai 2006 og 16.–17. mai 2007.
 4. Kongsfjorden, Spitsbergen, Svalbard 22. juni til 6. august 2006.
 5. Vik, Sortland, Nordland 14. mai 2007.
 6. Hustadbukta, Hustadvika, Møre og Romsdal 4.–5. oktober 2009.
 7. Ørin, Verdal 24. september og Nesset, Levanger, Trøndelag 2.–12. oktober 2011.
 8. Røstlandet, Røst, Nordland 26. september 2013.
 9. Skallelv, Vadsø, Troms og Finnmark 7. mai 2016, antatt samme ind. Østerbotn, Porsanger, Troms og Finnmark 7.–12. mai 2017.
 10. Adventdalen, Spitsbergen, Svalbard 22. mai til 6. juni 2018.

Norgeslisten har blitt oppdatert med de endringene som tidligere er offentliggjort her. Listen over arter og underarter påtruffet i Norge følger IOC World Bird List versjon 12.1. I forrige oppdatering av IOC listen, som kom på nyåret, var det ingen endringer som var relevante for norske forhold. Imidlertid har NSKF blitt gjort oppmerksom på at sandlo-underarten psammodromus har vært utelatt. Det er denne underarten som angis å hekke på Svalbard og taksonet har derfor nå fått sin rettmessige plass på Norgeslisten.

Med disse endringene er 525 arter (kat. A–C), inkludert tre ubestemte taksoner, dokumentert påtruffet i Norge. Artene er fordelt på kategori som følgende:

 • kategori A (påtruffet fra og med 1950):      513 arter
 • kategori B (kun påtruffet før 1950):                7 arter
 • kategori C (arter fra forvillede bestander):   5 arter

Norgeslisten kan lastes ned herfra som et excel-ark med detaljer om alle funn av arter og underarter med færre enn ti godkjente funn. For de mer regulært forekommende artene på NSKFs rapporteringsliste (som fra 2022 ikke lenger inkluderer fuglekongesanger og trostesanger) inneholder excel-arket statistikk og histogrammer som viser sesongvis, årsvis og geografisk fordeling av funnene.

 

Polargås
Polargås er lagt til i kategori A på Norgeslisten, blant de ti funnene finner vi denne fuglen av underarten hutchinsii fra Porsanger i mai 2017. FOTO: Tomas Aarvak
Polargås underart minima
Polargjess av den minste underarten minima (til høyre) regnes som rømte parkfugler og plasseres derfor i kategori E. Her en fugl fra Jæren i mars 2014 sammen med en vanlig «norsk» kanadagås. FOTO: Bjørn-Tore Rekve Seim
Sandlo underart psammodromus
Hekkende sandlo på Svalbard slik som denne fra Longyearbyen i juli 2017 tilhører underarten psammodromus. FOTO: Venke Ivarrud