Hopp til hovedinnhold

Norgeslisten

Norgeslisten er en oversikt over alle fuglearter og underarter som er påtruffet innenfor norsk ansvarsområde, dvs. funn fra fastlandet, Svalbard (inkl. Bjørnøya), Jan Mayen og norske farvann definert som området begrenset innenfor midtlinjene i alle tilstøtende havområder. Alle arter er oppgitt med norsk og vitenskapelig navn.

Norgeslisten er delt inn etter kategoriene som er anbefalt av AERC (beskrevet nærmere i punkt 5.2 i vedtektene). Kun arter i kategori A, B eller C er del av norgeslisten, men artene i kategori D og E er også listet opp nederst.

En mer detaljert liste er også tilgjengelig for nedlasting i excel-format ved å klikke på linken under. Dette excel-arket inneholder i tillegg til selve Norgeslisten også diverse statistikker og funnoversikter for de sjeldneste artene.

Norgeslisten med funnoversikter og histogram (Excel)