Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Fem nye arter på oppdatert Norgesliste

Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF) avholdt sitt årlige møte på Jæren helga 24.–26. mars. En rekke rapporter på funn fra 2022 ble behandlet, i tillegg til revurdering av eldre funn. I løpet av møtehelgen ble det lagt til fire arter til den norske artslisten.

Av Tor Olsen

Publisert 02.06.2023

De fire artene som ble påtruffet for første gang i Norge i 2022 var:

Som forventet er «mongollo» nå splittet i to arter (IOC 13.2) med nye norske navn hhv. kamtsjatkalo C. mongolus og tibetlo C. atrifrons. Begge artene er påtruffet i Norge, og tibetlo utgjør dermed den femte nye arten på den oppdaterte Norgeslisten.

Norgeslisten fikk også ett fratrekk i løpet av møtehelgen. Variasjonen innad i underartene av tårnugle har vist seg å være større enn det som tidligere har vært kjent; man kan finne både mørke og helt lyse individer i samme kull hos underarten guttata. Det foreligger to gjenfunn av denne underarten i Norge, begge av fugler ringmerket som reirunger i hhv. Danmark og Nederland. Derimot foreligger ingen gjenfunn av tårnugler fra underarten alba sitt regulære utbredelsesområde. Det kan ikke utelukkes at de lyse tårnuglene som er påtruffet her til lands i realiteten var lyse guttata, noe som medfører at underarten alba strykes fra Norgeslisten.

Den oppdaterte Norgeslisten inneholder også én navneendring ettersom navnekomiteen (NNKF) har endret det offisielle norske navnet på glente til rødglente.

Revurdering av «asiasvartstrupe» tok opp mye tid på møtet i mars og komiteen måtte ty til et nett-møte i april for å bli ferdig. Resultatet er at 18 funn som tidligere har vært publisert som ubestemt art anses å være tilstrekkelig godt dokumentert til publisering som russesvartstrupe (S. maurus ssp.). Med de tidligere publiserte funnene øker dermed den norske funntotalen for arten til totalt 27 funn. To funn ble vurdert å være tilstrekkelig dokumentert for publisering som taigasvartstrupe (S. stejnegeri). Med ett tidligere publisert funn og ett nytt funn fra 2022 blir den norske funntotalen for denne arten totalt fire funn. De gjenværende 72 funnene av asiasvartstrupe lar seg etter NSKFs vurdering ikke sikkert bestemme ut fra den tilgjengelige dokumentasjonen.

Med disse endringene er 528 arter, inkludert tre ubestemte taksoner, dokumentert påtruffet i Norge t.o.m. 2022. Artene er fordelt på kategori som følger:

  • kategori A (påtruffet fra og med 1950): 518 arter
  • kategori B (bare påtruffet før 1950): 5 arter
  • kategori C (forvillede/utsatte bestander): 5 arter

Listen over fuglearter og underarter påtruffet i Norge følger IOC World Bird List versjon 13.1. Norgeslisten er oppdatert til og med 31. desember 2022 med alle detaljer om arter og underarter med færre enn ti publiserte funn og kan lastes ned herfra. For de mer regulært forekommende sjeldenhetene inneholder Excel-arket statistikk og histogrammer som viser fordeling på år, måneder og fylker.

Norgeslisten

Gulbrynspurv
Gulbrynspurv (Emberiza chrysophrys) Skånsvikdalen, Berlevåg, Troms og Finnmark 12. juli 2022. En gruppe polske fuglekikkere fant denne nye arten for landet på nordsiden av Varangerhalvøya. FOTO: Magdalena Duszynska
Tårnugle
Variasjonen hos underartene av tårnugle (Tyto alba) er større enn tidligere kjent. Fugler utenfor det regulære utbredelsesområdet lar seg derfor vanskelig bestemme til underart, selv lyse fugler slik som denne fra Mølen, Larvik, Vestfold og Telemark 16. oktober 2005. FOTO: Kjetil Johannessen
Taigasvartstrupe
Etter revurdering av samtlige funn av «asiasvartstrupe» har NSKF vurdert at fire fugler er tilstrekkelig dokumentert til å publiseres som taigasvartstrupe (Saxicola stejnegeri). Den foreløpig siste av disse er denne fuglen fra Lista, Farsund, Agder 13. oktober 2022. Foto: Gunnar Gundersen. FOTO: Gunnar Gundersen