Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Enormt omfang av ulovlig jakt og fangst rundt Middelhavet

BirdLife International presenterte i dag sin rapport over omfanget av ulovlig jakt og fangst i landene rundt Middelhavet. Hvert år drepes om lag 25 millioner fugler ulovlig i regionen. Mange av våre trekkfugler er blant artene som rammes: bokfink, munk, vaktel og måltrost er de artene det drepes mest av.

Vi har lenge kjent til de enorme utfordringene med ulovlig jakt og fangst av fugler rundt Middelhavet. BirdLife International har ledet et arbeid for å få en oversikt over den ulovlige virksomheten. I dag presenterte Patricia Zurita – direktør i BirdLife International – resultatene av arbeidet på British Birdwatching Fair.

Resultatene er skremmende lesning. Over 25 millioner fugler drepes ulovlig hvert år rundt Middelhavet. De skytes, fanges på limpinner og i mistnett eller forgiftes. Problemene er som forventet store i land med konflikt og borgerkrig som Syria og Libya, men flere europeiske land kommer også dårlig ut i undersøkelsen. Spesielt ille er tallene for Italia, der 3.4 – 7.8 millioner fugler drepes ulovlig hvert år. Det er 348 fuglearter som opptrer regelmessig i Italia – 43 % av disse drepes årlig i betydelige antall. Det er også flere andre europeiske land som er med på topp 10-listen over land med de største antallene av ulovlig drepte fugler: Hellas, Frankrike, Kroatia og Albania.

Ser man på tallene i forhold til flateinnhold kommer også Malta og Kypros svært dårlig ut. Med 343 ulovlig drepte fugler pr. kvadratkilometer er Malta en versting. Bak følger Kypros og Libanon med 248 ulovlig drepte fugler pr. kvadratkilometer.

Mange av våre hekkefugler er blant artene det drepes mest av. Bokfinken topper lista – man estimerer at 2.9 millioner bokfinker drepes ulovlig i regionen hvert år. Munk kommer på andreplass med 1.8 millioner, mens vaktel (1.6 millioner) og måltrost (1.2 millioner) følger bak. Turteldua har gått tilbake i antall med 30 % i Europa etter årtusenskiftet – i noen land er faktisk tilbakegangen på 90 % i samme periode. Kanskje ikke så rart siden over 1 million turtelduer drepes ulovlig hvert år rundt Middelhavet? Mange andre fuglearter rammes også av ulovlighetene. Storspove står oppført i kategorien sårbar (VU) på den globale rødlista, og dette er en art som også drepes ulovlig i betydelige antall i regionen hvert år.

Med rapporten identifiserer BirdLife International de verste lokalitetene i hvert land hva angår ulovlig jakt og fangst. Det gjør det mulig å sette inn effektive tiltak for å redusere omfanget av dette enorme problemet. Du kan også bidra - BirdLife International tar gjerne imot donasjoner for å få satt en stopper for ulovlighetene.

Tornskate
Tornskate er en av artene som rammes hardt av ulovlig jakt og fangst rundt Middelhavet. Fangst ved hjelp av limpinner er fortsatt svært vanlig i regionen. FOTO: BirdLife Cyprus
Måltrost
Måltrost er en av de norske hekkefuglene som rammes hardt av ulovlig jakt og fangst rundt Middelhavet. Om lag 1.2 millioner måltroster drepes ulovlig hvert år! FOTO: BirdLife Cyprus