Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOFs syn på beslutningen om å tillate blyhagl

Stikk i strid med faglige råd vedtok Stortinget tidligere i år å gjeninnføre bruk av blyhagl til jakt. Bruk i våtmarksområder og på skytebaner skal fortsatt være forbudt. NOF har svart på en høring som omhandler hvordan bruken av blyhagl skal reguleres.

Av Magne Myklebust

Publisert 26.05.2015

NOF har i klartekst sagt hva organisasjonen mener om å gjeninnføre bruk av blyhagl i norsk natur. I lang tid ble blyhagl brukt til jakt på småvilt som rype og hare, og resultatet ble at store mengder av det giftige metallet ble spredt og akkumulert i norsk natur. Et generelt forbud mot produksjon, import, eksport, omsetning og bruk av blyhagl ble derfor innført i 2005. Den nasjonale målsetningen er at utslipp og bruk av bly skal reduseres med mål om å stanse utslippene innen 2020. Siden 1980-årene har da også utslippene av bly blitt sterkt redusert i Norge.

Forskere, frivillige organisasjoner og Miljødirektoratet har gitt klare råd til norske politikere om ikke å gjeninnføre bruken av blyhagl til jakt i Norge. Oppsiktsvekkende nok valgte politikerne å ignorere faglige råd i dette tilfellet, og lot seg overtale av jegerlobbyen til å gjeninnføre bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder. Bruk på skytebaner skal fortsatt være forbudt.

Miljødirektoratet sendte tidligere i år ut en høring med forslag til hvordan bruken av bly i norsk natur nå skal reguleres. Når blyhagl mot NOFs råd likefullt blir tillatt, så er det viktig at man reduserer skadevirkningene. NOF støtter det grepet som er gjort ved at forskriften utformes til en «omvendt regulering» der man beholder et generelt forbud mot bruk av bly, men med forskriftsfestede unntak der det kan være tillatt. Det er svært viktig å beholde et generelt forbud, for å markere at blyhagl har store skadelige effekter. Samtidig mener NOF at unntakene er så omfattende at forbudet er svært uthulet.

NOF understreker betydningen av at kråkefugler ikke må jaktes med blyhagl. Dette er arter som ikke jaktes for mat, og skutte fugler legges ofte igjen i naturen. Dermed blir de tilgjengelige for predatorer, som da risikerer å bli blyforgiftet av kadaveret. Mange predatorer er rødlistearter.

NOF mener også at det fortsatt bør være forbudt å bruke blyhagl til jakt på innmark i nærheten av våtmark. Ved gjentatt jakt på samme innmarksområde vil det etterhvert deponeres mye hagl øverst i jorda som beitende ender og gjess kan få i seg på samme måte som i bunnsedimenter i våtmarksområder.

NOF mener også at myndighetene må innføre tiltak som reduserer omfanget av bruken av blyhagl. En avgift på blyhagl eller redusert avgift på blyfrie alternativer kan være viktige tiltak i så måte.

Avslutningsvis nevner vi at Miljødirektoratets egne vurderinger er at 240-260 tonn bly pr. år vil bli importert til Norge som følge av gjeninnføringen av blyhagl til jakt. Det flotte arbeidet med å redusere utslippene av bly i norsk natur (se diagram) får seg dessverre nå et alvorlig skudd for baugen.

Aktuelle lenker:

 

Vismuthagl
Vismuthagl (bildet) er en effektiv ammunisjonstype som er mye mindre giftig enn blyhagl. NOF mener at avgifter på blyhagl bør være ett av flere tiltak som begrenser bruken av bly. FOTO: Bjørn Rangbru
Bly diagram
Vi har kommet langt i å stoppe utslippene av det helseskadelige tungmetallet bly i norsk natur. Miljødirektoratets egne vurderinger er at 240-260 tonn bly vil bli importert til Norge pr. år for å bli benyttet i jakta nå som det åpnes for bruk av blyhagl igjen. Dermed vil det flotte arbeidet vi har fått til i Norge med å redusere blyforurensningen få seg et alvorlig skudd for baugen. FOTO: Miljødirektoratet