Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Intensivert kamp mot forgiftning av fugler

Forgiftning av fugler er et stort problem på global basis. Bonnkonvensjonen anbefaler nå et globalt forbud mot bruk av veterinærmedisinen diclofenac, utfasing av all bly i ammunisjon samt målrettede tiltak mot rottegift, sprøytemidler og giftåter. Konvensjonen sender dermed et sterkt signal til norske politikere som ønsker å gjeninnføre blyhagl til jakt i Norge.

Bonnkonvensjonen jobber for å bevare trekkende arter, og tidligere i november ble det arrangert partsmøte i Ecuador. Norge er blant de 120 landene som har sluttet seg til konvensjonen. Mange viktige tema for fuglevernorganisasjoner ble tatt opp, blant annet ulovlig jakt og fangst av trekkende arter. Et annet viktig tema var de enorme utfordringene vi står overfor vedrørende forgiftning av fugler på global basis. Som et eksempel trekkes ofte veterinærmedisinen diclofenac fram. Flere gribbearter gikk tilbake med 99 % i Sør-Asia som en følge av utstrakt bruk av diclofenac. Når husdyra avgår ved døden like etter å ha fått denne medisinen, blir de liggende til mat for gribbene. Fuglene får da i seg diclofenac, og resultatet er dessverre at de dør. I 2006 ble det forbudt å bruke diclofenac i India, som en følge av kampanjer fra fuglevernorganisasjoner. Uten innsatsen til entusiastiske fuglevernere hadde nok både indiagribb, teraigribb og bengalgribb vært å finne på lista over utryddete fuglearter i dag.

Diclofenac er imidlertid bare det mest kjente eksemplet på forgiftning av fugler. Rottegift, sprøytemidler, giftåter og blyammunisjon bidrar også til å redusere fuglebestander over hele verden. Problemets omfang fikk Bonnkonvensjonens partsland til å vedta en svært viktig resolusjon på partsmøtet i november. Bonnkonvensjonens resolusjon Preventing Poisoning of Migratory Birds støtter retningslinjer som skal redusere og forhindre forgiftning av trekkfugler. Partslandene skal treffe tiltak for å oppnå dette, bl. a. anbefales et forbud mot veterinærmedisinen diclofenac, utfasing av all bly i ammunisjon samt tiltak for å begrense uheldige effekter av rottegift, sprøytemidler og giftåter. Her må det presiseres at det anbefales et forbud mot all bruk av bly i ammunisjon - både hagl og kuler. Det er opp til det enkelte partsland å bestemme om man vil følge resolusjonen og på hvilken måte.

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken sier at «det er gledelig at man har blitt enige om nye og målrettede tiltak mot forgiftning av fugler. Vi vet at det ikke var enkle forhandlinger om temaet, og det er en aldri så liten bragd å få partslandene til å enes om dette. Bonnkonvensjonen sender med sin resolusjon et klart signal til norske politikere: gjeninnføring av blyhagl til jakt er totalt uakseptabelt. NOF har tidligere i høst gitt klart uttrykk for at organisasjonen tar sterk avstand fra bruk av blyhagl i norsk natur.»

Bengalgribb
Fuglevernernes kamp mot bruk av veterinærmedisinen diclofenac reddet bengalgribb og flere andre gribbearter fra utryddelse. I India ble det forbudt å bruke diclofenac i 2006. FOTO: Espen Lie Dahl
Fjellrype skutt med vismuthagl
Vi trenger ikke mer bly i norsk natur! Denne fjellrypa er felt på høstjakta med vismuthagl. Dette er en effektiv ammunisjonstype som er mye mindre giftig enn bly. FOTO: Bjørn Rangbru