Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

God jul og Godt nytt år fra NOF

Mot tampen av et fugleår rikt på begivenheter ble vi gjennom revidert rødliste og en klima-avtale minnet om de enorme utfordringene som naturmangfoldet og fuglevernet står overfor. NOF tar utfordringene på alvor, og for å bli bedre må vi bli enda flere. Et medlemskap i NOF er en støtte-erklæring til norsk natur!

Av Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 22.12.2015

Ny rødliste ble presentert i november, og viser at stadig flere fuglearter kommer inn på lista, og at mange arter flyttes til mer akutte kategorier. Som et godt eksempel trekker vi fram vipa – en art som bare for få år siden var svært vanlig i kulturlandskapet i lavlandet, men som nå forsvinner i rekordfart fra Norge på mystisk vis. Det er lett å bli motløs av rødlistas innhold og budskap – det er da man ikke skal glemme at det også er lyspunkter. Eksempelvis kan vi nevne at den globalt utrydningstruede dverggåsa i år hadde sin beste hekkesesong siden NOF startet å overvåke ungeproduksjonen i 1994. Det viser at målrettede forvaltnings- og bevaringstiltak som er satt inn over tid og i flere land har virket, og at det er liv laga for den ville dverggåsa i Norge og Europa. Det nytter altså med hardt arbeid og kvalifisert innsats over tid!

Klima-toppmøtet i Paris endte gledelig nok opp med en avtale mellom 195 land som vil ha håndfaste planer i klima-arbeidet. Man kommer ikke utenom at bevaring av intakt natur er et viktig bidrag for å redusere utslippene av klimagasser. Vi må verne mer våtmark, myr og skog – og fornybar energi må erstatte energikildene som forurenser. I dette arbeidet står NOF helt i bresjen for å presisere at utbygging av fornybar energi ikke må true naturmangfoldet. Vi må ikke helle barnet ut med badevannet! Derfor er NOF en sterk motstander av vindkraftverk gjennom den viktigste trekkleden for fugler i Norge – Siragrunnen på sørvestlandet. Det betyr på ingen måte at NOF er motstander av fornybar energi – vi ønsker bare å unngå helt unødvendige konflikter mellom utbygging av fornybar energi og hensynet til viktig naturmangfold og uberørt natur.

NOF har nå fylkesavdelinger i alle fylker, og hele organisasjonen styres målrettet med bakgrunn i en strategisk plan som medlemmene vedtok på årsmøtet i april 2014. Vi har 9000 medlemmer og er i vekst, men vi ønsker naturligvis å bli langt flere! For å utføre fuglevernarbeid også lokalt og regionalt så trenger vi flere medlemmer. Du har sikkert en nabo, venn eller slektning som utgjør et potensielt medlem for NOF. Da kan du hjelpe oss til å bli flere – innmelding gjøres her.

Et medlemskap i NOF er en støtte-erklæring til norsk natur!

Med ønske om en God jul og et Godt nytt år.

Vennlig hilsen

Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær

Vipe
Vipa forsvinner fra det norske kulturlandskapet i et skremmende høyt tempo. Hva som forårsaker tilbakegangen er pr. dags dato ikke godt nok kjent. FOTO: Ingar Jostein Øien
Smålom og fiskebåt
Arbeidet med å utvikle fornybar energi må foregå parallelt med å ta vare på naturmangfold. Vindkraftverk må ikke få ødelegge store naturverdier. Smålom (bildet) og andre fuglearter må fortsatt få benytte den svært viktige trekkleden over Siragrunnen på sørvestlandet, noe som må innebære et nei til vindkraftverk på Siragrunnen. FOTO: Jan Erik Røer