Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

God jul og godt nytt år fra BirdLife Norge

BirdLife Norge avslutter året som en organisasjon i vekst. Nye lokallag og Falkeklubber for barn og unge kommer til, og engasjementet for å ta vare på norsk natur er på frammarsj! Vi ønsker å bli enda flere for å jobbe med å ta vare på norsk natur, og trenger din hjelp til det.

Av BirdLife Norge

Publisert 19.12.2023

Mot slutten av 2022 fikk vi en global naturavtale, som inneholdt noen tydelige tallfestede naturvernmål som skal nås innen 2030. BirdLife Norge og andre miljøorganisasjoner har mange innspill til hvordan man best kan nå målene i avtalen. Rådene ble overlevert regjeringen ved daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide i sommer. Med politisk vilje kan tapt natur og fugleliv komme tilbake.

Tårnseileren fikk æren av å være Årets fugl i 2023, og mange medlemmer deltok i kartleggingen av «luftens baron». Resultatene oppsummerte vi i Vår Fuglefauna mot slutten av året, og vi skulle gjerne skryte av å ha flere tårnseilere i Norge enn hva som er tilfellet. Men blir det mindre insekter, blir det også færre insektetende fugler.

Det skjedde imidlertid mye bra på naturfronten i 2023. Den globalt truede dverggåsa hadde et godt hekkeår, og antallet dverggjess som ble registrert om høsten var det høyeste siden overvåkingens start i 1990. Dette er svært gledelig, og viser at det internasjonale samarbeidet om å ta vare på arten nytter.

Bruken av blyhagl i våtmarker ble forbudt i EU og Norge. Dette er i realiteten et forbud mot bruk av blyhagl, og er en stor seier for naturvernarbeidet. Forbudet vil årlig redde én million vannfugler i Europa fra å dø av blyforgiftning.

Hardt og målrettet arbeid over tid med å ta vare på myr og annen våtmark begynner absolutt å gi resultater. Et nytt lovforslag fra Miljødirektoratet innebærer forbud mot nedbygging av myr. Vi håper og tror at både regjerings- og stortingspolitikere forstår hvorfor dette lovforslaget er på sin plass. Arbeidet til BirdLife Norge med å ta vare på eksisterende våtmarker fortsetter, sammen med et fokus på å restaurere våtmark.

Vi er nå 13 600 medlemmer i BirdLife Norge, og opplever et stigende engasjement i organisasjonen. På vår organisasjonssamling i november var det en gjengs oppfatning av at vi er på rett vei, og det hersket en positiv stemning i organisasjonen for å jobbe sammen mot felles mål. Det kommer til nye lokallag, og mange lag har også et flott aktivitetsnivå. Dette ser vi blant annet gjennom praktisk naturvernarbeid som vipeprosjekter, våtmarksrestaurering samt flåter for terner og måker. Ikke minst er det positivt å registrere det økte engasjementet for å få med barn og unge i BirdLife Norge gjennom Falkeklubben. Konseptet startet i Lofoten, og ble så fulgt opp i Trondheim. Nå har Jæren lokallag allerede annonsert oppstart av Falkeklubben, og i vår største avdeling, Oslo og Akershus, er oppstart av Falkeklubber valgt som Årets tema 2024.

BirdLife Norge ønsker å rette en stor takk til alle som bidrar. Enten du er medlem, kasserer, vaffelsteiker eller ivrig feltornitolog som kartlegger fugleområder. Summen av alle bidrag er det positive løftet vi nå opplever i organisasjonen.

Det som samler alle medlemmer i BirdLife Norge er gledene av naturopplevelser og det å kose seg med fuglekikking. Snart er det klart for Hagefugltellingen, som virkelig har stor oppslutning blant fuglevenner her til lands. I vinter må vi alle finne gode opplevelser både på fuglebrettet og ute i naturen. Kanskje vi kan ha som nyttårsforsett å ta med noen nykommere på fugletur og medlemsmøter. Det må bli flere som ønsker å ta vare på norsk natur, og her kan du som medlem bidra.

Meld deg inn i BirdLife Norge her

Med ønske om en god jul og et godt nytt år!

Vennlig hilsen BirdLife Norge

Svartmeis
Nå tar vi snart juleferie, men sannelig er det ikke lenge til Hagefugltellingen. I slutten av januar kan du sammen med mange andre fuglevenner rapportere hvilke arter du har i hagen din. Det har vært mye svartmeis (bildet) i bevegelse høsten 2023. Kommer det til å gi utslag for arten på Hagefugltellingen?  FOTO: Torborg Berge
Storm Falkeklubben
Storm er ivrig medlem i Falkeklubben i Lofoten. Snart blir det Falkeklubber også andre steder. Det er et stort engasjement i BirdLife Norge for å få med flere barn og unge i organisasjonen. FOTO: Martin Eggen