Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

God jul og godt nytt år fra NOF

Vi avslutter snart et år der vindkraft nok en gang har dominert naturverndebatten, og NOF har vært en aktiv stemme der også i dette året. Vi har jobbet målrettet med å bli større, sterkere og mer synlig. Et økende medlemstall er resultatet! Dette gir oss håp for framtida og forsterker troen på at vi er på rett kurs.

Av Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 20.12.2019

Når man ser tilbake på året 2019 er det vanskelig å unngå at vindkraft dominerer hverdagen også for en fuglevernorganisasjon. Stadig flere lokalsamfunn føler avmakt når nasjonalstaten med sterke kapitalinteresser i bakhånd skal sette opp vindmølleparker i områder der natur har vært urørt i uminnelige tider. NOF har vært tydelig og klar på at vindkraftas omfattende og ødeleggende påvirkning på naturen ikke kan fortsette. Vi mener også at myndighetene går fram på en høyst tvilsom måte når man gir forlenget konsesjon til Smøla vindkraftverk uten at saken er sendt på høring.

Fuglevern i 2019 har imidlertid ikke bare omhandlet vindmøller. Vi har også fått et forslag til ny viltforskrift som er skuffende. NOF har sagt fra i klartekst hva vi mener om dette forslaget. Vi har informert allmennheten om at katteholdet i Norge medfører betydelige negative effekter for fuglene. Vi ser de omfattende effektene klimaendringene har på vår natur, med data fra våre fuglestasjoner som viktige innspill. Dette er bare noen eksempler på saker vi jobber med. Utfordringene står i kø. NOF vil også i framtida være en solid og troverdig leverandør av kunnskap som naturforvaltningen og politikerne kan rådføre seg med.

NOF handler imidlertid ikke bare om alvorlige naturvernsaker. Fuglekikking er en sunn og motiverende hobby, og vi må aldri glemme den hverdagslige gleden av å studere fuglene og være ute i naturen. NOF handler også om fellesskap. Kanskje et nyttårsforsett for de fleste medlemmer kan være å engasjere oss mer i våre lokallag og fylkesavdelinger? Det å dele fuglehobbyen med andre er motiverende og lærerikt. I et fellesskap kan man også finne nyvunnen motivasjon til å jobbe med for eksempel rekruttering og naturvern. Det er i vår samhandling med andre at vi bygger og utvikler organisasjonen. Naturvernseminaret vårt i november ga nok mange av deltakerne inspirasjon til å fortsette arbeidet.

Norsk natur trenger alle støttespillere – og vi må bli flere som tar vare på naturen. Et annet nyttårsforsett vi alle kan ha er derfor å verve en venn, nabo eller slektning til felleskapet av fugleinteresserte i Norge.

Meld deg inn i Norsk Ornitologisk Forening her

Med ønske om en god jul og et godt nytt år!

Vennlig hilsen
Norsk Ornitologisk Forening

Myrhauk og vindmøller
Fugletrekket vår og høst går i stor grad langs kysten vår. Langs den samme kysten bygges det nå tallrike vindkraftverk i urørt natur. Ikke bare truer de trekkende fugler (som myrhauken på bildet), men også hekkefugler som hubro, kongeørn, havørn og lirype. FOTO: Jonas Langbråten
Dompap hann
Dompapen setter farge og liv på en ellers grå vinterdag. Fuglene gir oss opplevelser vi ikke vil være foruten. NOF er foreningen for deg som vil ta vare på fuglene og deres leveområder. Hjelp oss til å bli flere – du har sikkert en nabo, venn eller slektning som er et potensielt medlem av NOF. FOTO: Jens Erik Nygård