Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

God jul og godt nytt år fra BirdLife Norge

Vi avslutter nok et minnerikt år for BirdLife Norge og norsk natur. Medlemsveksten fortsetter i takt med at stadig flere ser nødvendigheten av å ta vare på fuglene. At vi på tampen av året fikk en etterlengtet global naturavtale gir fornyet håp for fremtiden, og BirdLife Norge skal være en sterk stemme når den skal følges opp her hjemme.

Av BirdLife Norge

Publisert 23.12.2022

Etter to år med korona-pandemi og pause i foreningslivet har det vært gledelig å registrere at aktiviteten i BirdLife Norges avdelinger og lokallag har nådd et normalt nivå igjen. En aktiv grasrot er helt avgjørende for foreningens videre arbeid og vekst.

Foreningen opplever fortsatt et økende medlemstall – vi er nå 13 500 medlemmer! Det er nok flere årsaker til medlemsveksten. BirdLife Norge blir en stadig mer synlig aktør, og det jobbes også godt på grasrota med å verve nye medlemmer. Falkeklubben er en forening for barn og ungdom som først startet i vårt lokallag i Lofoten, i år fikk vi Falkeklubben også i Trondheim lokallag. Resultatene lot ikke vente på seg. Det er mange barn som har fått sitt første møte med vår organisasjon gjennom Falkeklubben. Her håper vi andre lar seg inspirere!

Mot slutten av året fikk vi den gode nyheten om at klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Norge var med å lage en global naturavtale. Den inneholder noen tydelige tallfestede mål som skal nås innen 2030:

  • 30 % restaurering av ødelagt natur.
  • 30 % hav og land skal vernes, og vernet skal være representativt. For Norge betyr det at vi må verne mer produktive areal i lavlandet, der vi finner mange av våre mest truede fuglearter.
  • redusere introduksjon og etablering av fremmede arter med 50 %. 
  • reduksjon av miljøskadelige subsidier med 500 milliarder dollar årlig innen 2030.

Her må norske politikere lage en nasjonal plan for å sikre gjennomføringen av avtalen. Du kan være trygg på at BirdLife Norge skal være vaktbikkje og minne politikerne på sitt ansvar for naturavtalen.

Vår paraplyorganisasjon BirdLife International feiret i september 100 år på sin verdenskongress i Cambridge i England. BirdLife Norge var representert på kongressen, og vår delegasjon lot seg begeistre av den profesjonelle virksomheten til BirdLife. Det føles betryggende og inspirerende å være en del av et større nettverk med så mange dyktige mennesker. I forbindelse med kongressen ble følgende slagord valgt:

100 years of history
10 years to act
1 year to inspire

Vi er utvilsomt inne i en avgjørende epoke for å ta vare på det globale naturmangfoldet, og slagordet til BirdLife gjenspeiler naturlig nok hastverket med å snu den negative trenden vi er inne i. Kanskje vi alle skal ta slagordet på alvor, og inspirere en nabo, venn, slektning eller kollega til å bli medlem i BirdLife Norge? Det å bli langt flere medlemmer enn i dag vil være et stort løft for arbeidet med å ta vare på norsk natur. Vi tar vare på det vi setter pris på.

Med ønske om en god jul og et godt nytt år!

Vennlig hilsen
BirdLife Norge

Meld deg inn i BirdLife Norge her

Sidensvans
Det meste av Norge har blitt dekt av snø de siste ukene. Hvordan er det med bær i dine trakter? Det har vært lite sidensvans å se mange steder i Midt-Norge før jul, men etter snøfallet i begynnelsen av desember ble det sett flokker her og der. Vi gleder oss til Hagefugltellingen i slutten av januar, og håper du blir med å telle fuglene i din hage.  FOTO: Jan Erik Røer
Falkeklubben på Leinøra
BirdLife Trondheim lokallag har en egen gruppe for barn og ungdom som kalles Falkeklubben. En slik gruppe oppsto først i lokallaget vårt i Lofoten. Ringmerking er alltid populært blant barn, og Knut Hellandsjø viser her fram en fugl under ringmerking på Leinøra ved Gaulosen til ivrige medlemmer av Falkeklubben. FOTO: Terje O. Nordvik