Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

God jul og godt nytt år fra BirdLife Norge

Vi avslutter snart nok et begivenhetsrikt år. Foreningen skiftet navn til BirdLife Norge. Vi fikk en ny rødliste hvor enda flere av våre hekkefugler dessverre er med. Det strømmer på med nye medlemmer til foreningen – vi blir hele tiden flere som oppdager at naturkrisa må tas på alvor.

Av BirdLife Norge

Publisert 21.12.2021

Det så ut som vi skulle riste av oss koronapandemien etter hvert som året skred fram. Foreningslivet våknet til liv igjen – mange av våre fylkesavdelinger og lokallag startet opp igjen med fysiske medlemsmøter og ekskursjoner. På slutten av året har omikron-varianten gitt oss nye utfordringer, men det gjenstår å se ut på nyåret hvilken effekt dette får for foreningslivet.

Foreningen opplever fortsatt et økende medlemstall – vi er snart 13 000 medlemmer! Det er nok flere årsaker til medlemsveksten. Aktiv jobbing i sosiale medier og synlighet i media er viktig. Hagefugltellingen i januar er kjent i store deler av den norske befolkning, og de aller fleste som deltar er faktisk ikke medlemmer i vår forening. Fuglene i hagen skaper liv i en ellers mørk og livløs årstid, og mange får nok fugleinteressen vekket av nærkontakten med fuglene vinterstid. Snart er vi klar for en ny telling ­ – kanskje du hjelper oss med å skaffe flere deltakere til Hagefugltellingen? Vi har nok alle en nabo, venn eller slektning som er potensiell deltaker.

Den nye rødlista som ble lansert i november var nedslående lesning. Stadig flere av våre vanlige hekkefugler er med på lista. Mange vadefugler sliter, og er en ny påminnelse om at vi må ta vare på våtmarkene på en bedre måte enn i dag. Mulighetene for å gjøre noe er imidlertid til stede. All den tid naturkrisa ikke har blitt tatt på alvor av våre folkevalgte, så må man si at handlingsrommet er enormt for å bedre situasjonen. I BirdLife Norge skal vi forsterke innsatsen med å fortelle våre beslutningstakere og lovgivere om hvorfor det er viktig å ta naturkrisa på alvor. At ordet arealnøytral har blitt mer kjent i året som gikk er positivt i så måte. Vi må rett og slett gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur, og stanse arealforbruket. Det er ødeleggelse og forringelse av leveområdene som er det største problemet for fuglelivet i Norge.

I 64 år het foreningen vår Norsk Ornitologisk Forening. På høstens årsmøte tok foreningen det store valget å skifte navn til BirdLife Norge. Vi går nå inn i et nytt år med nytt navn, ny logo, økende medlemstall og ny energi. Vi ønsker å takke alle medlemmer for støtten i 2021. Norsk natur trenger alle støttespillere den kan få.

Med ønske om en god jul og et godt nytt år!

Vennlig hilsen
BirdLife Norge

Meld deg inn i BirdLife Norge her

Bjørkefink
Den mørke årstiden blir mer trivelig av nærværet til fuglene i hagen. Det har vært mye bjørkefink over store deler av landet i høst. Det blir spennende å se om fuglene holder seg inn i januar slik at de blir fanget opp av Hagefugltellingen. FOTO: Frode Falkenberg
Konglebit
Er det fortsatt tilgang på rognebær i dine nærområder? Da kan det hende at du får nærkontakt med konglebit i vinter. Det er en god del av dem i landet vårt nå. FOTO: Jan Erik Røer