Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Fristen for å søke NOFs fond nærmer seg

Fristen for å søke NOFs fond er 15. januar. Både privatpersoner, lag og organisasjoner kan søke om støtte. Søknadene skal leveres ved hjelp av et digitalt søknadsskjema.

Av Peter Sjolte Ranke

Publisert 05.01.2015

NOF har fire fond som kan dele ut støtte: Oddmund Aune og Erling Bjørgums minnefond, Norsk fuglevernfond, Snøuglefondet og Svein Haftorns minnefond. Det kan være en fordel å gjøre seg kjent med de enkelte fondene slik at det blir lettere å spisse en søknad mot et bestemt fond.

Dette året skal søknadene leveres digitalt. Benytt derfor skjemaet (link nedenfor) for levering av årets søknad. For å kunne levere søknaden må samtlige felter fylles ut. Beskrivelsen av prosjektet må lastes opp i en egen fil i det nederste feltet på søknadsskjemaet.

Fondsstyret håper det kommer inn mange gode søknader også i år, slik at bevilgningene blir fordelt så hensiktsmessig som ønskelig.