Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Husk fristen for å søke BirdLife Norges fond

Fristen for å søke BirdLife Norges fond er 15. januar. Både privatpersoner, lag og organisasjoner kan søke om støtte. Søknadene skal leveres ved hjelp av et digitalt søknadsskjema.

Av BirdLife Norge

Publisert 07.01.2022

BirdLife Norge har fire fond som kan dele ut støtte: Oddmund Aune og Erling Bjørgums minnefond, Norsk fuglevernfond, Snøuglefondet og Svein Haftorns minnefond. Det kan være en fordel å gjøre seg kjent med de enkelte fondene slik at det blir lettere å spisse en søknad mot et bestemt fond.

Også i år skal søknadene leveres digitalt. Benytt derfor skjemaet (link nedenfor) for levering av årets søknad. For å kunne levere søknaden må samtlige felter fylles ut. Beskrivelsen av prosjektet må lastes opp i en egen fil i det nederste feltet på søknadsskjemaet.

Fondsstyret håper det kommer inn mange gode søknader også i år, slik at bevilgningene blir fordelt så hensiktsmessig som ønskelig.

Snøugle hunn i flukt
BirdLife Norge har flere fond, Snøuglefondet er ett av dem. BirdLife Norge mottok på begynnelsen av 2000-tallet en større gave fra en eldre dame som var svært fascinert av den flotte snøugla. Etter ønske fra giver ble det formulert egne regler knyttet til gaven, men ut over det så er midlene underlagt Norsk Fuglevernfonds statutter. Snøuglefondet har som formål å gi midler til fuglevernarbeid for følgende arter: snøugle, fjellvåk, jaktfalk og vandrefalk. I tillegg kommer en for fondsstyret valgfri norskhekkende dagrovfugl eller ugle. Fondsstyret kan i særlige tilfeller gjøre hastevedtak utenom den årlige søknadsbehandlingen, ved å støtte spesielle tiltak for å sikre reir og bo for snøugle. FOTO: Tomas Aarvak