Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Husk fristen for å søke BirdLife Norges fond

Fristen for å søke BirdLife Norges fond er 1. februar. Både privatpersoner, lag og organisasjoner kan søke om støtte. Søknadene skal leveres ved hjelp av et digitalt søknadsskjema.

Av Peter Sjolte Ranke

Publisert 10.01.2024

BirdLife Norge har i år tre fond som kan dele ut støtte: Norsk fuglevernfond, Snøuglefondet og Svein Haftorns minnefond. Det kan være en fordel å gjøre seg kjent med de enkelte fondene slik at det blir lettere å spisse en søknad mot et bestemt fond.

Søknadene skal som tidligere leveres digitalt. Benytt derfor skjemaet (link nedenfor) for levering av årets søknad. For å kunne levere søknaden må samtlige felter fylles ut. Beskrivelsen av prosjektet må lastes opp i en egen fil i det nederste feltet på søknadsskjemaet.

Fondsstyret håper det kommer inn mange gode søknader også i år, slik at bevilgningene blir fordelt så hensiktsmessig som ønskelig.

Vipe
Har du et spennende prosjekt du trenger midler til? Kanskje du ønsker å legge til rette for vipe (bildet) eller andre bakkehekkende arter i kulturlandskapet? I år deler tre av BirdLife Norges fond ut midler. Søknadsfristen er 1. februar. FOTO: Thor Østbye