Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Si nei til vindkraft på Siragrunnen!

Planene om et vindkraftverk på Siragrunnen er ikke skrinlagt for godt. Lokale stortingspolitikere jobber i kulissene for utbygging, mens NOF er en av fem organisasjoner som nå går sammen for å ta vare på de store naturverdiene i området. 180 meter høye vindturbiner gjennom Norges viktigste trekk-korridor for fugler er en svært dårlig idé!

Av Magne Myklebust

Publisert 22.06.2015

Siragrunnen ligger på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder, og i et smalt belte over dette gruntvannsområdet passerer store mengder trekkfugler hver vår og høst. Planene om en havvindkraftverk i dette området har møtt stor motstand fra NOF og andre naturvernorganisasjoner.

Tidligere i år meldte vi at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sa nei til søknaden fra Havgul Clean Energy om å bygge Siragrunnen vindkraftverk. I sitt avslag gjorde NVE en helhetlig avveiing av fordeler og ulemper ved tiltaket, der utbyggingskostnader, miljø- og samfunnsvirkninger og potensialet for industri- og teknologiutvikling var sentrale elementer. De viktigste negative virkningene var etter NVEs vurdering knyttet til fugl, fisk og landskap. I sum konkluderte NVE med at Siragrunnen vindkraftverk ikke vil være et samfunnsmessig rasjonelt prosjekt.

For NOF var dette svært gode nyheter. Organisasjonen hadde i lang tid engasjert seg mot planene om å bygge vindkraftverk i området. De 180 meter høye turbinene vil være til stor skade for Norges viktigste korridor for trekkende fugler. I trekktidene passerer hundretusener av fugler i en smal korridor som går rett gjennom området med de planlagte turbinene.

Siste ord er imidlertid ikke sagt om Siragrunnen vindkraftverk. NVE sitt nei er påklaget, og den endelige avgjørelsen skal tas av Olje- og energidepartementet (OED). Stortingspolitikere fra Lister-regionen står på for å få en positiv avgjørelse for utbygging i siste instans. NOF er en av fem organisasjoner som nå ønsker å møte olje- og energiminister Tord Lien for å fortelle hvorfor naturverdiene på Siragrunnen bør beskyttes mot et vindkraftanlegg.

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken sier i en kommentar at «det er svært viktig at NVE sitt nei blir stående. Konfliktnivået er spesielt høyt i dette området, og det er totalt uakseptabelt med 180 meter høye turbiner i Norges viktigste trekk-korridor for fugler. Et havvindkraftverk i dette området vil føre til uopprettelig skade på naturverdier av nasjonal og internasjonal betydning.»

Les organisasjonenes brev til olje- og energiminister Tord Lien

Svartand og sjøorre
En enslig sjøorre trekker i front av en flokk med svartender. Siragrunnen er et område av både nasjonal og internasjonal betydning for trekkfugler. NOF mener bestemt at et havvindkraftverk i dette området ikke må realiseres. FOTO: Jan Erik Røer