Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Lys framtid for fugletrekket over Siragrunnen!

NOF synes det er svært gledelig at NVE i går sa nei til Siragrunnen vindkraftverk på grensen mellom Vest-Agder og Rogaland. Et omfattende fugletrekk går gjennom området. NOF har vært svært kritiske til dette planlagte vindkraftverket, som vi mener ville hatt store negative konsekvenser spesielt for trekkende fugler.

Av Magne Myklebust

Publisert 14.01.2015

Langs kysten sør i Rogaland og nord i Vest-Agder ligger Siragrunnen. I et smalt belte over Siragrunnen passerer store mengder trekkfugler hver vår og høst. Tellinger viser at opp til titusener av fugler kan passere på én dag. Denne trekk-korridoren langs kysten er Norges viktigste, og har stor betydning også i en internasjonal sammenheng. Så godt som hele svalbardbestanden av ringgås trekker rett gjennom planområdet. Det er også tilfelle for en lang rekke arter av sjøfugler og vannfugler, og en rekke typiske landfugler som trekker over havet ville også ha blitt berørt av det planlagte vindkraftverket.

Til tross for den enorme betydningen for fugletrekket, så ønsket vindkraftutbyggere å bygge et svært vindkraftindustrianlegg tvers over Siragrunnen. Anlegget ville med sine mange vindmøller dekke opp mot 40 kvadratkilometer, og ville ha utgjort en permanent barriere og en potensielt dødelig felle for de store mengdene fugler som trekker gjennom området. NOF har vært svært kritiske til planene om et vindkraftverk på Siragrunnen, og har i høringssvar bedt NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) om å skrinlegge prosjektet.

Det er derfor med stor glede NOF mottok gårsdagens nyhet om at NVE har avslått søknad om konsesjon til bygging og drift av Siragrunnen vindkraftverk med nettilknytning. I sitt avslag har NVE gjort en helhetlig avveiing av fordeler og ulemper ved tiltaket, der utbyggingskostnader, miljø- og samfunnsvirkninger og potensialet for industri- og teknologiutvikling har stått sentralt. De viktigste negative virkningene er etter NVEs vurdering knyttet til fugl, fisk og landskap. I sum konkluderer NVE med at Siragrunnen vindkraftverk ikke vil være et samfunnsmessig rasjonelt prosjekt.

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken sier i en kommentar at «det var riktig og nødvendig av NVE å gi dette avslaget. Det er vanskelig å se for seg et område som er mindre egnet for vindkraftutbygging i forhold til fugletrekk enn Siragrunnen. Avslaget fra NVE viser sammen med fjorårets avslag til vindkraftverk på Sleneset i Nordland at det nytter å ta opp kampen mot vindkraftverk som truer leveområder og trekkruter for fugler. NOF tar med seg inspirasjonen fra sakene på Sleneset og Siragrunnen, og kommer derfor fortsatt til å være en aktiv og sentral bidragsyter i å få stoppet planer om vindkraftverk som ut fra et miljøperspektiv aldri bør få se dagens lys.»

Lomvi
Lomvi (bildet) er oppført i kategorien kritisk truet (CR) på den norske rødlista fra 2010. Denne og andre sjøfuglarter slipper nå å møte en barriere av vindmøller når de trekker over Siragrunnen! FOTO: Jan Erik Røer
Sjøorre
Den globalt trua sjøorren (bildet) er en art som trekker over Siragrunnen - og som fortsatt kan gjøre det uten å møte et stort antall vindmøller. FOTO: Jan Erik Røer