Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Fuglene vant kampen om Siragrunnen!

I regn, i kuling, i finvær, på vei sør, på vei nord. I dag ble det endelige avslaget på Siragrunnen vindkraftverk gitt. Det betyr at fuglene til og fra hekkeområdene i nord fortsatt bare har havet, himmelen og seg selv å tenke på når vingene bærer dem over Siragrunnen.

Av Martin Eggen

Publisert 15.02.2016

Det er en viktig seier for trekkfuglene våre som ble presentert i dag. Olje- og energidepartementet har bestemt at Siragrunnen vindkraftverk ikke blir bygget. Klage fra utbygger på avslått konsesjon ble ikke tatt til følge. Etter langvarig arbeid fra NOF og andre miljøvernorganisasjoner gjennom mange år er trekkfuglene trygge for den faren Siragrunnen vindkraftverk ville utgjort. Det startet allerede i 2007, da planene om et større vindkraftverk ved fylkesgrensen mellom Vest-Agder og Rogaland, ble lansert. Midt i trekkleia for millioner av fugler. NOF både lokalt, regionalt og nasjonalt kom etterhvert på banen, og det potensielle skadeomfanget på fugl, fisk og andre naturverdier gjorde at også mange andre miljøvernorganisasjoner engasjerte seg. 

Gleden hos alle NOF og naturvenner var stor når Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) avslo konsesjon i området i fjor. Skuffelsen for utbygger Siragrunnen AS var nok i samme størrelsesorden, og avslaget ble påklaget. Det faglige grunnlaget mot vindkraftverket har hele tiden stått fjellstøtt. Det er knapt mulig å finne en verre lokalisering av vindkraftverk i Norge. Ikke bare trekker millioner av fugl gjennom området, undersøkelsene utbygger var pålagt å gjennomføre viser at nesten all fugl flyr gjennom det tenkte planområdet. Plasseringen nært kysten, nært steile kystberg som utgjør fuglenes ledelinje, gir fuglene liten oversikt, og unnvikelsesgraden blir mindre. Internasjonal forskning sier helt klart at slik topografi gjør kollisjonsfaren unødvendig stor. Forskningen gir oss også et klart råd for å unngå konflikt mellom fugl og vindkraft: Det mest effektive og forebyggende tiltaket man kan gjøre er å ikke plassere vindkraftverk der det er store mengder fugler!

Nå kommer vipa de nærmeste ukene. Den er sterkt truet. Etter det er det tjelden som i store flokker skal trekke nordover i mars måned. Storspoven følger etter i april. Slik går det slag i slag utover våren. De ankommer sørvestkysten av landet, og trekker videre nordover over Siragrunnen. Alle disse artene er inkludert på den globale rødlisten. Det er ikke få arter og individer som nå slipper ekstrabelastningen et utbygd Siragrunnen vindkraftverk hadde medført.

Det betyr ikke at fremtiden for disse artene ser lys ut. Det betyr bare at den ikke ser enda mørkere ut på grunn av et håpløst prosjekt, som enkelte til og med prøvde å fremstille som et miljøvennlig tiltak. For NOF betyr det at vi kan konsentrere oss om allerede eksisterende negative påvirkningsfaktorer for kjente og kjære fugler. Vi håper nå at det ikke til stadighet legges til nye trusler og momenter som gjør livet for fuglene våre enda vanskeligere.

Men i dag feires det og vi gratulerer regjeringen med et klokt valg!

OEDs brev med avgjørelse på klagesaken om Siragrunnen vindkraftverk

Lunde
Lunde er både nasjonalt og globalt truet. Sjøfugl må sikres trygge farvann for trekk. FOTO: Håvard Eggen