Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Et nyrestaurert Slevdalsvann innledet jubileumshelga til Lista fuglestasjon

Lista fuglestasjons jubileumshelg ble i dag innledet ved at klima- og miljøminister Tine Sundtoft offisielt åpnet uteauditorium og observasjonstårn ved det nyrestaurerte Slevdalsvann naturreservat. Den gjengrodde våtmarken har i løpet av det siste året blitt betydelig restaurert ved at vannspeilet har blitt åpnet.

Av Magne Myklebust

Publisert 28.08.2015

Det var godt oppmøte og mange prominente gjester når Lista fuglestasjons 25 års-jubileum i dag ble innledet med åpningen av uteauditorium og observasjonstårn ved det nyrestaurerte Slevdalsvannet på Lista. Blant flere talere var det klima- og miljøminister Tine Sundtoft som innviet nyvinningene ved den artsrike våtmarken på Lista. Før hun klipte snora kunne Sundtoft komme med en skikkelig gladnyhet til de mange frammøtte: Lista våtmarkssenter har nylig blitt autorisert som et besøkssenter. Den femårige autorisasjonen innebærer at senteret er sikret 850 000 kroner årlig til drift. Besøkssentrene sprer kunnskap og skaper oppmerksomhet om våtmarkenes verdi.

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken la i sin tale vekt på hvor spesielle og viktige våtmarkene er for naturen. De utgjør prosentvis en liten andel av landskapet, men naturverdiene er høykonsentrerte i denne naturtypen. Derfor er NOF alltid bekymret når våtmarker blir ødelagt, drenert eller nedbygd. Vi har ikke råd til å miste noen av de våtmarkene som fortsatt finnes i dag. NOF har i en årrekke jobbet hardt for restaurering av Slevdalsvannet, og er glad for at første fase av restaureringen nå er gjennomført. NOF presiserer imidlertid at en videre restaurering er nødvendig, bl.a. må grunnvannsstanden heves. Solbakken er også svært godt fornøyd med at Lista våtmarkssenter nå er blitt autorisert som besøkssenter. Det viser at Slevdalsvannet og Lista har noe helt unikt å tilby.

Etter seremonien ved Slevdalsvann naturreservat ble klima- og miljøminister Tine Sundtoft og hennes delegasjon med ned til Lista fyr hvor det ble omvisning på Lista fuglestasjon ved NOFs seniorrådgiver Jan Erik Røer.

Tine Sundtoft åpner uteauditoriet ved Slevdalsvann
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft fikk mange tilhørere når hun i dag åpnet uteauditoriet ved Slevdalsvann naturreservat. Elever fra 5. klasse ved Borhaug skole var ivrige tilhørere. FOTO: Magne Myklebust
Kjetil Aadne Solbakken ved åpning av uteauditoriet ved Slevdalsvann
NOFs generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken holdt tale under åpningsseremonien av uteauditoriet ved Slevdalsvann naturreservat. Solbakken la vekt på den helt spesielle og verdifulle naturtypen som våtmark er. FOTO: Magne Myklebust
Sundtoft-selfie i sjøfuglbua
Det var god stemning da klima- og miljøminister Tine Sundtoft besøkte sjøfuglbua på Lista Fuglestasjon i dag! Fra venstre NOFs seniorrådgiver Jan Erik Røer, Tine Sundtoft og NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken