Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Usedvanlig få trekkfugler i høst!

Fuglestasjonene fanger nå opp den elendige hekkesesongen for våre insektspisende spurvefugler. Lista fuglestasjon har på sine 25 år med standardisert virksomhet aldri hatt en dårligere høst med tanke på fangst av insekteterne. For afrikatrekkerne våre er det røde fangsttall!

Av Magne Myklebust

Publisert 17.09.2015

Denne høsten er det uvanlig få insektspisende spurvefugler som trekker sørover mot varmere strøk. Det skyldes rett og slett at den kalde og våte våren og forsommeren har produsert altfor lite insekter. Det er dårlig nytt for de mange spurvefuglartene som fôrer ungene sine med insekter. Resultatet i år var bl.a. at ornitologer over hele landet kunne registrere en betydelig ungedød i fuglekassene.

Slike dårlige hekkesesonger forventes å gi utslag for overvåkingsarbeidet ved fuglestasjonene, og ved Lista fuglestasjon har de i høst merket effektene av den dårlige hekkesesongen i betydelig grad. På 25 sesonger med standardisert fangst ved fuglestasjonen har man aldri hatt så lave fangsttall på høsten som i år.

Det er røde tall for svært mange arter i fangststatistikken i høst. I forhold til normalen for perioden 1990-2014 er tallene for blåmeis 94 % mindre. For munk er det fanget 73 % mindre enn normalen, mens det for vår mest tallrike hekkefugl - løvsangeren - er en tilbakegang på 59 % i forhold til normalen.

Seniorrrådgiver i NOF, Jan Erik Røer, har skrevet en solid og informativ oppsummering på den magre fangsthøsten på Lista fuglestasjon. Den bør du lese!

Ung løvsanger
Løvsangeren er vår mest tallrike hekkefugl. Den unge løvsangeren på bildet har nylig blitt utstyrt med ring ved Lista fuglestasjon. I år kan fuglestasjonen melde om at fangsten av arten er mer enn halvert i forhold til normalen! FOTO: Jan Erik Røer