Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Ville fugler klarer seg best selv

Det har vært en del skriverier i media om svanene i Sandvika. NOF har full forståelse for at man vil hjelpe fugler gjennom vinteren. Samtidig støtter vi viltnemnda i Bærums uttalelse i Budstikka, om at fuglene faktisk klarer seg best selv.

Av Håkan Billing, leder NOF OA

Publisert 04.01.2015

«Svanekonflikten» i Sandvika er ikke unik. Vi ser det samme mange andre steder i urbant miljø, og også ved Østensjøvannet naturreservat i Oslo. Fugler som har funnet seg til rette i vårt land er tilpasset det klima og den natur vi har. Det er i utgangspunktet ikke feil at man vil hjelpe svaner og ender. Beskjedne menger brødmat av og til er ikke skadelig. Men, det er ingen forskjell i et vinterklima om man er en meis, trost, spett, due, ugle, måke, vadefugl, rovfugl, and eller svane – ingen art i vår naturlige fuglefauna er avhengig av annen menneskelig hjelp enn for å bevare deres leveområder.

NOF arbeider aktivt med fuglevern, og er engasjert både nasjonalt og internasjonalt. Vi jobber for å bevare natur og å opprettholde fuglenes naturlige leveområder. Fuglevenner tar ofte kontakt hvor man etterlyser NOFs rolle når det kommer til å «hjelpe fuglene gjennom den harde vinteren». Vi får oppfordringer om å sette opp skilter hvor publikum bes mate vannfuglene. Men mating av vannfugl havner ikke automatisk under kategorien fuglevern.

Brød kan være greit nok for småfugl, men inneholder ikke riktig type næring for vannfugl, som naturlig lever av småfisk, fiskeegg, bløtdyr, gress, vannplanter, korn, amfibier og insekter m.m., og fuglene kan også spise bær og frukter. Er det ikke nok mat, trekker fuglene normalt vekk fra stedet – med mindre man forhindrer den naturlige atferden ved å jevnlig mate dem, for å «hjelpe».

Et av argumentene jeg ofte hører, er at matinga er nødvendig for at fuglene ikke skal bli underernærte, fryse fast i isen, og dø. Det er dog ytterst sjelden at en svane dør ved å fryse fast i isen. Landets viltnemnder rykker ofte ut etter meldinger om fastfryste fugler, bare for å konstatere at fuglene er ved full vigør; det bare ser ut som om de har fryst fast. Fugler klarer kulde langt bedre enn mange tror.

Bilder fra Sandvika, Østensjøvannet og lignende steder viser unaturlig høye samlinger av fugler. Dermed øker også både smittefaren og forurensningen (fordi brødmat ikke gir tilstrekkelig næringsopptak gir det mer avføring enn normalt).

Overfôring av vannfugl kan resultere i:

  • Unaturlig atferd
  • Forurensning og smitte
  • «Overbefolkning»
  • Forsinket trekk
  • Dårlig ernæring
  • Forsøpling

Når jeg ser mengder av vannfugl i en liten råk, synes jeg selvsagt synd på fuglene. Men det jeg lider mest av, er tanken på at denne unaturlige tilstanden er skapt av fuglevenner, som velmenende i stedet gjør fuglene en bjørnetjeneste.

I mange land er mating av vannfugl i urbane strøk og i naturreservater forbudt – nettopp for å verne om fuglene. Det er ikke uvanlig med bøter på opp til et par tusenlapper.

Keep Wildlife Wild heter det i USA, Canada og England. U.S. Fish & Wildlife Service er meget klar i sin politikk:

If you care for waterfowl, here is what you can do to help them retain their "wildness" and maintain their well-being. Stop feeding them! They don't understand the problem—you do.

Du kan lese om svanene i Sandvika blant annet her:


 

Knoppsvaner og stokkender
Mating av vannfugl kan føre til unaturlig høye bestander lokalt, som igjen lett gir mange negative ringvirkninger for fuglene. FOTO: John Sandøy
Plakat
Slike skilt finner man mange steder i utlandet. FOTO: Corey Finger
Plakat
FOTO: Brian J. McMorrow

Kommentarer til nyheten (30)