Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Kartlegging av hekkende haveller er i gang!

Havelle er Årets Fugl i 2015, og er nå i gang med sin hekkesesong. Mange av dere skal sikkert på fjellet i sommer, og det vil være en ypperlig anledning til å hjelpe oss med å kartlegge hekkebestanden av arten. Finner vi endringer i utbredelse i forhold til Norsk fugleatlas fra 1994? Og hvor stor er bestanden?

Av Paul Shimmings

Publisert 23.06.2015

Nå er hekkesesongen for havelle i full gang! Arten er valgt av NOF som Årets Fugl i 2015, og vi håper at dere gjør en innsats for å kartlegge forekomsten av havelle.

Havella hekker i fjellet i Sør-Norge, og på vidda og ved kystnære fjellvann i Nord-Norge. Arten er nok mer vanlig i Nord-Norge enn i Sør-Norge, og spesielt Troms og Finnmark har tradisjonelt hatt en sterk forekomst i hekketida. I Sør-Norge hekker arten ved ferskvann i høyereliggende strøk, mens i Nord-Norge kan den også hekke i lavereliggende strøk, både på vidda og ved ferskvann nær kysten. I Norsk fugleatlas fra 1994 kan du se utbredelseskart for havelle fra kartleggingen som pågikk på 70- og 80-tallet. Det blir spennende å se om sommerens kartlegging viser endringer i utbredelse i forhold til dette over 20 år gamle kartet!

Vi nærmer oss ferietid med stormskritt, og mange av dere drar til fjells. Da bør dere se etter hekkende haveller når dere er på tur. Juli måned og første halvdelen av august er den beste perioden å kunne påvise vellykket hekking av arten.

Det er fint om dere noterer det dere ser av havelle sommerstid, med antall individer, hvor mange ungfugler det er og hvis mulig kullstørrelse. Det som er litt spesielt er at hunnene ofte forsvinner når ungene er relative store, men fremdeles ikke er flygedyktige. Da skal hunnene begynne å myte. I denne perioden er ikke de voksne fuglene flygedyktige. Ungene må derfor klarer seg alene i den siste fasen før de forlater hekkeområdet. Er det flere ungekull i et område så samler disse seg i flokker. Dette gjør det umulig å estimere ungeproduksjon per hunn / per par seinere i ungeperioden, siden ungene opptrer i ansamlinger med unger fra flere kull. Men så lenge ungene er små er moren fremdeles på plass, og det er da mulig å kunne skille ulike kull i felten. Slik informasjon om årsproduksjonen i 2015 vil kunne bidra til å forklare den tydelige tilbakegangen hos arten. Husk også å rapportere haveller uten unger, eller indikasjoner på hekking uansett om den er vellykket eller ikke.

Vi ønsker ellers at dere rapporterer funn av havelle fra andre årstider enn kun hekkesesongen. Det er også ønskelig å få innrapportert gamle funn som dere kan ha liggende i notatbøkene dine uansett årstid eller år. Dine observasjoner av havelle, så vel som andre arter, legger du inn i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner.

Lykke til i felten!

Havelle hann
Havelle hann i sommerdrakt. I sommer kan du hjelpe oss med å kartlegge hekkebestanden av arten, som er Årets Fugl 2015. Hvor stor er bestanden? Og finner vi noen endringer i utbredelse fra Norsk fugleatlas (1994)? FOTO: Terje Kolaas / terjekolaas.com
Havelle hunn med unger
Bildet viser en havelle hunn med seks halvstore unger. Vi ønsker at dere ser etter indikasjoner på hekking hos arten, og notere dere hvor mange unger de har. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken