Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om havelle:

30.03.2022Stor tilbakegang av ærfugl og havelle i Saltfjorden i Nordland
29.12.2021Havellenes trekk kartlegges
25.11.2020Fjellender fordrives til nye skanser
20.12.2016Nye jakttider tar ikke rødlista på alvor
05.09.2016Arter i skuddlinjen – høringssvar om jakt levert
23.06.2015Kartlegging av hekkende haveller er i gang!
26.01.2015Årets fugl er havelle
26.01.2015Årets fugl er havelle

Andre nyheter