Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

År: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1998

31.12.2014Dette engasjerte oss i 2014
30.12.2014NOFs fjellvåker er på plass i overvintringsområdene
22.12.2014God jul og Godt nytt år fra NOF
19.12.2014Regjeringen løper fra sitt ansvar for svarthalespoven
17.12.2014Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2014
16.12.2014NOF innstifter to nye priser
05.12.2014Hotran er et viktig område som må bevares!
02.12.2014Ny rapport om den norske hubrobestanden
28.11.2014NOF vil bevare Brekstadfjæra
27.11.2014Intensivert kamp mot forgiftning av fugler
21.11.2014Rapporter dine observasjoner av fjellvåk!
20.11.2014Nye fuglefrimerker er i kjømda!
19.11.2014Ny norgesliste og endringer på rapporteringslisten
14.11.2014Kampen for trekkfuglene trappes opp!
03.11.2014Det blir stadig færre fugler i Europa
29.10.2014Tredje runde av Fotonøtta i 2014
23.10.2014Rødstrupesanger – én eller tre arter?
22.10.2014Urealistiske avbøtende tiltak foreslått for Siragrunnen vindkraftverk
16.10.2014Rødøyevireo – ny art for Norge
15.10.2014Den norske vipebestanden er i fritt fall!
14.10.2014Resultater fra EuroBirdwatch 2014
09.10.2014Ti millioner fugleobservasjoner!
02.10.2014Bli med på EuroBirdwatch
02.10.2014NOF støtter utvidelse av Froan landskapsvernområde
30.09.2014Vindkraftverk i Verdal vil ha store negative konsekvenser for naturmangfoldet
29.09.2014Tre dårlige produksjonsår for dverggåsa
25.09.2014Ramsarkonvensjonen har kontaktet Norge vedrørende Tyrifjorden
16.09.2014Ramsarkonvensjonens generalsekretær på besøk til Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem på Ringerike
12.09.2014Et normalt år for åkerriksa
04.09.2014Stopp fangst av hortulan i Frankrike!
02.09.2014Følg fjellvåkenes bevegelser og høsttrekk på NOFs nettsider!
27.08.2014NOF vil ha mer skogvern
23.08.2014NOF tar sterk avstand fra bruk av blyhagl i norsk natur
22.08.2014Steppemåke – ny art for Norge
21.08.2014Kan klimastyrte endringer i ankomsttiden for vertsfugler forklare gjøkens tilbakegang?
11.08.2014Andre runde av Fotonøtta i 2014
11.08.2014Ny direktør i BirdLife International
07.08.2014Endringer i norske navn på fuglearter i Vest-Palearktis
06.08.2014Rekordår for lappugle og slagugle i Norge
05.07.2014NOF starter nytt hekkefuglatlas basert på Artsobservasjoner.no
03.07.2014NOF foreslår nasjonal tiltakspakke for sjøfugler
06.06.2014Fugleåret - et nytt tidsskrift fra NOF
03.06.2014Vellykket årsmøte og Fuglenes Dag i NOF avd. Finnmark
29.05.2014Tur til Hornborgasjön med tranedans og utstillinger
21.05.2014Det er klart for Fuglenes Dag!
14.05.2014Viktige fugleområder i Norge kan få bedre vern gjennom Emerald Network
09.05.2014Fuglenes Dag og årsmøte i NOF Finnmark
06.05.2014Stabilt på et lavt nivå for åkerriksa i Norge
06.05.2014Viltkamera på orreleik
06.05.2014Unge granmeiser danner par
29.04.2014Vellykket årsmøte på Malungen
28.04.2014Første runde av Fotonøtta i 2014
24.04.2014Fjellvåken er på plass!
09.04.2014Betydelige bestandsendringer hos norske fuglearter
04.04.2014Energisparende ovner i kampen mot avskoging i Malawi
31.03.2014NOF påklager konsesjon til torvuttak på Flakstadmåsan
19.03.2014Regjeringen sa nei til vindkraft på Sleneset i Nordland
19.03.2014Frifunnet i Høyesterett etter å ha skutt hønsehauk
14.03.2014Velkommen til NOFs årsmøte på Malungen 26. april
06.03.2014Bestandsovervåking ved NOFs fuglestasjoner i 2012
28.02.2014NOFs eldste æresmedlem Arne Aasgaard har gått bort
18.02.2014NOF sier nei til bestandsregulering av kongeørn!
10.02.2014Ti millioner artsobservasjoner!
07.02.2014Hagefugltellingen 2014
06.02.2014Ny skadefellingsforskrift på trappene
03.02.2014- En sivilisert nasjon ødelegger ikke sine viktigste natur- og kulturverdier
02.02.2014NOF Hadeland lokallag - en gledelig ny tilvekst i NOF avd. Oppland
30.01.2014Fjerde runde av Fotonøtta i 2013
27.01.2014Ny omfattende rapport om rovfugler og ugler i Norge
17.01.2014Bli med på Hagefugltellingen 2014!
16.01.2014NOF påklager vedtak om konsesjon til Haugøya testturbin på Smøla
07.01.2014Gås i fokus for Trondheimsfjorden Våtmarkssenter
06.01.2014Fristen for å søke NOFs fond nærmer seg