Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOFs eldste æresmedlem Arne Aasgaard har gått bort

Et langt og innholdsrikt liv i naturens tjeneste er over. Radiolegenden Arne Aasgaard fylte 92 år den 2. august i fjor. Med hans bortgang den 19. februar er en av fugle-Norges profiler blitt historie. Arnes radioprogrammer om natur var noe av det viktigste som skjedde i miljøsammenheng gjennom flere tiår i forrige århundre.

Av Viggo Ree

Publisert 28.02.2014

Arne vokste opp i Trondheim og tok examen artium der i 1940. Senere studerte han på Universitetet i Oslo og Wadham College i Oxford. På begynnelsen av 1950-tallet arbeidet Arne i den norske avdeling i BBC. Han returnerte fra London til hjemlandet sommeren 1955. Fra våren 1958 kunne radiolytterne glede seg over de mange NRK-programmer med naturstoff laget av Arne. Han var i mange år knyttet til Kortbølgen.

Fuglenes talsmann i NRK

Selv om de fleste av Arnes radioinnslag dreide seg om ornitologiske emner er det viktig å huske på at han også laget programmer om andre naturforekomster. I tillegg produserte han stoff om kjente steder, intervjuet ulike personer og bidro med radiokronikker om bl.a. litteratur. Under BBC-perioden laget han flere radioprogrammer om minner fra krigens dager i Storbritannia.

Allerede sommeren 1959 sørget Arne for en reportasje om Sylvia-sangere og andre sangfugler. I løpet av de etterfølgende tiår bidro han jevnlig med NRK-programmer om fugl og fuglelokaliteter. De fleste kjente norske ornitologer og zoologer ble intervjuet. Blant fuglestasjonene var det særlig Revtangen og Akerøya han regelmessig reiste til for å produsere radioinnslag. I flere år dro han til Hernyken på Røst og laget programmer om den tragiske utviklingen for lunden og andre fuglefjellarter. Da var det i første rekke Gunnar Lid som ble intervjuet. Arnes rolige, behagelige og karakteristiske radiostemme ble hans varemerke. Han stilte på en rekke av NOFs årsmøter og var en trofast deltaker på møtene i Oslo- og Akershus-avdelingen på Blindern.

Naturprogrammer fra inn- og utland

Arne hadde flere faste programserier, bl.a. «I skog og mark» og «Steder i Norge» på 1960-tallet. I 1965 startet han serien «Ukens fugl». Han kåserte selv i begynnelsen, men inviterte etter hvert flere ornitologer til å bidra. Jeg hadde ansvaret for flere innslag i denne serien fra 1973. Den 15. juni 1973 startet Arne radioserien «Kvarteret ute». Dette ble et av landets mest populære naturprogram gjennom mange år. Programmet fortsatte i 1980 under tittelen «Fra naturens verden». Samme år ble han utnevnt til æresmedlem i NOF.

Arne laget også en rekke radioprogram fra turer i utlandet. Han reiste bl.a. til ulike land i Afrika og Asia. NRK-innslagene fra Gambia og Bosporus i Tyrkia var blant klassikerne. På disse turene var han ofte sammen med Gunnar Lid og Harald Sverdrup. I 1987 arrangerte han en reportasjetur til Marokko sammen med botanikeren Leif Ryvarden og artikkelforfatteren. Vi hadde noen spennende dager sammen i den nordafrikanske naturen.

Arnes berømte slagord

Mot slutten av sin yrkeskarriere i NRK ble hans faste radioinnslag «Fra naturens verden» dominert av andre medarbeidere. Mye av det de produserte var ikke spesielt bra, bl.a. skortet det på generelle naturkunnskaper. Dette irriterte Arne voldsomt. På mange måter følte han seg skviset ut av det programkonseptet han hadde skapt. Etter at et av disse innslagene hadde gått på luften sa Arne: «Det kan da ikke være galt at noe er riktig!». Dette er blitt et slagord i deler av naturmiljøet. Arne sluttet som programsekretær i NRK da han rundet 70 år i 1991.

Samlingen på Akerøya

Den 14. oktober 2006 var det en veteransamling på Akerøya i Hvaler. Da kjørte jeg med min sønn Benjamin til Oslo og hentet Arne – og satte kursen mot Brattestø på Asmaløy. Vi ble kort tid etter brakt med båt ut til fuglestasjonen. Arne gikk med skistaver, men tok seg på imponerende vis rundt hele øya! For 85-åringen var denne dagen en stor opplevelse. Han ble tatt i mot som en helt av østfoldornitologene.

Som pensjonist levde Arne et heller tilbaketrukket liv på Hovseter i Oslo. Han hadde tre hjerteoperasjoner på 2000-tallet, men klarte seg brukbart fram mot sine siste dager. Sønnen Thomas var imidlertid en viktig støttespiller de siste årene av hans liv.

Et siste møte i Mysen høsten 2013

En person som holdt kontakten med Arne gjennom mange år var Finn Smedstad fra Notodden. Han arbeidet tidligere som forskningstekniker på Zoologisk Museum i Oslo. Den 4. september 2013 bidro han og hans kone Herborg til en samling hos Ingegerd og Lennart Blomberg på Trømborg i Mysen. I Oslo ble Arne og sønnen Thomas hentet, og jeg kom i egen bil fra Røyse. Det ble en minnerik dag hos Blomberg-ekteparet der vi sju hygget oss med god servering og samtalte om venner og opplevelser i tidligere tider. Arne var i godt humør og bidro med sin lune latter, vennlige smil og artige historier – akkurat som for flere tiår siden.

Samlingen i Mysen i september 2013 ble siste gang jeg møtte Arne. En naturens forkjemper og formidler har nå tatt sitt siste åndedrag. Han sovnet stille inn på Diakonhjemmet i Oslo etter noe tids sykdom, og vil bli bisatt fra Grefsen gravlunds kapell i Oslo tirsdag den 4. mars kl. 14. Arne vil bli savnet av mange – ikke minst i ornitologiske kretser. Fred over hans minne.

Arne Aasgaard
Arne Aasgaard under radioopptak på Akerøya på begynnelsen av 1970-tallet. Bildet er stilt til disposisjon av Geir Hardeng. FOTO: Ukjent fotograf
Gunnar Lid (t.v.) og Arne Aasgaard (t.h.)
Gunnar Lid (t.v.) og Arne Aasgaard studerer Norges første brunsanger på Utsira den 10. oktober 1974. Det ble denne høsten sendt flere radioinnslag om både førstegangsfunnet og det ornitologiske arbeidet på øya. FOTO: Viggo Ree
Veteransamling Akerøya 14. oktober 2006
Under veteransamlingen på Akerøya den 14. oktober 2006 var radiolegenden Arne Aasgaard hedersgjesten. Bak fra venstre: Benjamin Ree, Tommy Fredriksen, Tor Sørlie, Per-Arne Johansen, Geir Hardeng, Viggo Ree, Arne Aasgaard, Eivind Sørnes, Morten Viker, Ole Tendal og Rune Torgersen. Foran fra venstre: Sebastian Ludvigsen, Tellef Kjellesvig, Rune Bosy, Tore Hunn, Bjørn Frostad, Fredrik Ellingsen, Karl Erik Rostad og Christer Jakobsen. Liggende foran: Lars Jørgen Rostad. FOTO: Bjørn Frostad
Arne Aasgaard 4.9.2013 Mysen, Østfold.
Den 4. september 2013 var gamle naturvenner samlet hos ekteparet Ingegerd og Lennart Blomberg (t.v.) på Trømborg i Mysen. Lennart Blomberg arbeidet i mange år som taxidermist på både fugle- og pattedyravdelingen på Zoologisk Museum i Oslo. Han var mye sammen med Arne Aasgaard på 1960- og 1970-tallet – ikke minst på Akerøya og Røst. Rundt huset på Trømborg gleder ekteparet Blomberg seg over både fugler og rådyr som kommer til fôringsplassene. FOTO: Viggo Ree