Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Velkommen til NOFs årsmøte på Malungen 26. april

Det nærmer seg NOFs årsmøte! I år er det NOF avd. Hedmark som er arrangøravdeling, og årsmøtearrangementet blir på Malungen Gjestegård i Stange kommune helgen 25.-27. april.

Av NOFs sentralstyre

Publisert 14.03.2014

Våren er i anmarsj, og det innebærer også at det snart er tid for NOFs årsmøte! Vi har i år gleden av å invitere til årsmøte på Malungen Gjestegård. Selve årsmøtet avholdes lørdag 26. april.

Naturen rundt Malungen

Malungen var jaktslottet til Westye Egeberg til han i 1929 etter store økonomiske problemer måtte selge eiendommen til Romedal Almenning slik at allmenningen nå ble samlet og er nå landets største bygdeallmenning med et totalareal på 243.000 dekar.

Malungsvassdraget består av flere idylliske småtjern før Rasasjøen og videre nedover til Storsjøen i Odalen. Et bevis på at beveren er tilbake i vassdraget er beverhytta rett utenfor Gildehallen på Malungen, og hvis vi er heldige kan vi se den svømme ute på tjernet.

Barskogen dominerer liene ved vassdraget, og en kan finne de fleste av barskogens fuglearter, men bestanden av hønsefuglene er nede i en bølgedal akkurat nå. I nærområdet til Malungen kan en finne seks spettearter: svartspett, gråspett, grønnspett, flaggspett, tretåspett og vendehals. Hønsehauk og musvåk hekker i nærheten og lerkefalken jakter i området, men reirplassen avhenger av hvor dyktig kråka var til å plassere reiret året før. I fjor holdt et utfløyet kull tårnfalk til rundt husene på Malungen.

Overnatting og måltider

Overnatting blir på Malungen Gård. Det tilbys kun overnatting på 2-4 mannsrom. Frokost er inkludert i prisen. Det er muligheter for å plassere campingvogn på campingplass like ved. Dette må avtales med Malungen Gjestegård direkte (tlf. 911 86 626 eller på e-post: kristin@malungen.no). Hovedhuset har peisestue med restaurant og bar med alle rettigheter. Vi gjør oppmerksom på at alle drikkevarer til måltidene må betales av den enkelte. Betaling for overnatting og mat for øvrig gjøres etter påmelding direkte til NOF-sentralt på kontonummer 4358 50 12840 og merkes Årsmøte 2014. Nærmeste dagligvarebutikk er i Gata 16 km unna.

Priser og påmelding

Rom og bespisning Fredag Lørdag Søndag
Overnatting inkl. frokost (2-4 mannsrom) 350 350  
Kveldsbuffé fredag kveld 125    
Matpakke (til lunsj)  
50
Varm lunsj   185  
Festmiddag lørdag kveld (inkl. dessert og kaffe)   390  
Ekskursjon   50  50

 

Meld deg på her innen torsdag 10. april. Spørsmål om arrangementet rettes til følgende kontaktpersoner:

  • NOFs sekretariat: Morten Ree (organisasjonskonsulent). Tlf. 73 84 16 44 / 481 77 973 / e-post: morten@birdlife.no
  • NOF avd. Hedmark: Maria Stenklev (leder). Tlf. 979 77 252 / e-post: mariastenklev@live.no

Program

Fredag 25. april:
17.00: Registrering fra dette tidspunkt og utover kvelden.
19.00: Varmrett.
20.00-21.30: Presentasjon av forslag til ny strategiplan m/ spørsmålsrunde. Alle NOFs fylkesavdelinger inviteres spesielt til dette programpunktet.
21.30: Sosialt samvær.

Lørdag 26. april:
06.00–08.00: Morgenekskursjon i nærområdet rundt Malungen.
08.00–09.30: Frokost.
10.00–13.00: Årsmøte (se egen dagsorden).
13.00–14.00: Lunsj.
14.00–17.30: Skogekskursjon. Hvis mulig til en lappuglelokalitet, men dette avgjøres i uken før møtet.
18.00-19.30: Faglig program m/ kaffe og forfriskninger:
• Foredrag «Almenningen og samarbeidet med NOF» ved Even Sveen, Stange og Romedal Allmenning. 
• Foredrag «De to store barskogsuglene» ved Trond Berg og Gunnar Nyhus.
• Foredrag «IBA-områder i Norge» ved Kjetil Aa. Solbakken og Oddvar Heggøy. 
19.30-20.00: Pause.
20.00-21.30: Festmiddag.
21.30: Sosialt samvær.

Eventuell skogekskursjon for å se etter lappugle er avhengig av at uglene er der, at de faktisk hekker, og at skogsbilveinettet er åpent. Ingen av delene kan garanteres, derfor avgjøres ikke dette før rett før årsmøtet.

Søndag 27. april:
08.00-10.00: Frokost og utsjekking
10.00-15.00: Ekskursjon til Starene og deretter Åkersvika med avslutning i Hamar. Orientering om lokalitetene på begge steder. Kaffe og kaker på Starene feltstasjon ca. kl. 12.00.
15.00: Avslutning og hjemreise. De som trenger transport til togstasjonen blir kjørt dit.

Hvordan reise til Malungen

Malungen ligger ved riksvei 24 som går fra Stange til Skarnes. Den korteste (men noe kronglete) veien med bil fra Oslo er slik: kjør E6 nordover til Eidsvoll, ta av riksvei 181 østover og kjør i tre mil til man treffer riksvei 24. Kjør nordover på denne 1,5 mil. Dette tar drøyt 1,5 timer.

Alternativt: Følg E6 et godt stykke opp langs Mjøsa og kjør til Espa-området. Ta av mot riksvei 24. Kjør sørover når man treffer riksvei 24. NB – se veibeskrivelse på 1881 da det mangler veinavn. Det er mye sprengningsarbeider langs Mjøsa og man kan fort bli stående en halvtime.

For dem som sliter med kart/retningssans: Kjør E6 nordover til Stange. Ta av mot riksvei 24 (skiltet) og kjør sørover retning Kongsvinger. Alternativt kjør E6 til Kløfta – kjør E16 retning Kongsvinger til Skarnes. Der svinger man av til riksvei 24 og kjører denne nordover til Malungen (drøyt fire mil).

Nordfra: Kjør E6 til Stange, ta av mot riksvei 24 retning Kongsvinger og kjør sørover ca. 2,5 mil.

Med tog sørfra: Ta toget til Stange. Timesavganger fra Gardermoen.

Med tog fra Trondheim: Ta toget til Hamar.

Hvis du trenger hjelp med transport til og fra f.eks. Hamar eller Stange jernbanestasjon ta kontakt med NOF avd. Hedmark. Det er svært gode togforbindelser til Stange og Hamar. Gi beskjed i god tid slik at vi kan få koordinert transport.

Da gjenstår det å ønske alle medlemmer velkommen til en givende helg på Malungen!

Lenker:

  • Årsmelding Norsk Ornitologisk Forening 2013 (PDF)
  • Årsmøteinnkalling 2014 (PDF)
  • Forslag til strategi for NOF 2014-2019 (PDF)

Denne saken ble først publisert 14. mars.

Lappugle
Hedmark fylke har de siste årene hatt en oppsiktsvekkende god forekomst av hekkende lappugler. Vi legger til rette for at årsmøtedeltakerne skal få oppleve denne majestetiske fuglen! FOTO: Trond Berg
Starene feltstasjon
Under årsmøtet 2014 vil vi besøke Starene feltstasjon, som er en spennende nyvinning i NOF-miljøet i Hedmark. På bildet er det dugnad for å klargjøre for offisiell åpning av feltstasjonen høsten 2012. I stigene finner vi Hans Bjaanes (t.v.) og Arild Sivertsen (t.h.). På bakken står Harald Thorshaug. FOTO: Trond Vidar Vedum
Skogdue
Skogdua er en art som årsmøtedeltakerne vil treffe på i kulturlandskapet i Hedmark. FOTO: Thor Østbye