Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Rekordår for lappugle og slagugle i Norge

Det har vært bra tilgang på smågnagere i Hedmarks dype skoger i år. I 2014 har det i Hedmark fylke blitt påvist hele 62 hekkinger av lappugle og 14 hekkinger av slagugle. Aldri før har de to store barskogsuglene våre blitt påvist hekkende i slike antall i Norge.

Av Magne Myklebust

Publisert 06.08.2014

I 2010 ble det gjort tre hekkefunn av lappugle i Elverum i Hedmark. Dette ble betraktet som en sensasjon, all den tid det fra tidligere år bare var registrert tre hekkinger i Sør-Norge. Så kom smågnageråret 2011. Ivrige hedmarksornitologer tilbrakte masse tid i skogen på leting etter rovfugler og ugler, og dette året ble hele 22 hekkefunn av lappugle og ni hekkefunn av slagugle konstatert i fylket. I 2013 fortsatte framgangen for de to barskogsgigantene. Dette året ble det registrert 30 hekkinger av lappugle og ti hekkinger av slagugle i Hedmark. Ekstra artig var det at nabofylket Oppland også fikk et hekkefunn av lappugle!

Årets sesong viser at lappugla virkelig har fått fotfeste i Hedmark. Det har vært god tilgang på markmus og andre smågnagere over store deler av fylket, og etter omfattende og systematisk leting etter arten er årets fasit at det er registrert hele 62 hekkefunn av lappugle i Hedmark! Roar Solheim forteller til NOF at det er satt opp over 250 hekkeplattinger for lappugle i fylket, og at om lag en fjerdel av årets hekkinger ble funnet i kunstige reir. De fleste hekkinger gjøres i eldre reir etter musvåk og hønsehauk. I to tilfeller har lappuglene forsøkt bakkehekking, men disse hekkeforsøkene ble mislykkede. Alle resultater er ennå ikke oppsummert, men Solheim kan berette at 130-140 unger er produsert i år, og at over 100 av disse er ringmerket.

Det skal bli spennende å se hvor lappugler av årets produksjon beveger seg utover høsten. Etter det gode hekkeåret 2011 så virket det som om nesten samtlige ungfugler trakk østover til Sverige. Noen få funn ble gjort i Norge vinteren 2011/12, og dette var en blanding av unge og voksne fugler. Får vi et tilsvarende mønster i år? Her er det bare å sjekke Artsobservasjoner utover høsten, så får man se om andre norske fylker får ta del i årets rekordsesong.

Årets sesong ble også et rekordår for slagugle. Det ble gjort 14 hekkinger i kasser i Hedmark. Dette er  et resultat av det initiativ som Gunnar Nyhus kom med i år 2000. Han satte i gang et storstilt kasseprosjekt for slagugle på begge sider av riksgrensa. Hensikten var å lage en kassekorridor som kunne forbinde tidligere hekkeplasser i Hedmark med en kjent bestand av slagugle i Torsby kommune. Med kassekorridoren håpet Nyhus å trygge de etablerte territoriene og tilrettelegge for en trinnvis innvandring til Norge. Det er hyggelig å registrere at den energiske innsatsen gir så gode resultater!

Lappugle
Slike reirplattinger har det etterhvert blitt satt opp 250 av i Hedmark. Det gir positive resultater! Om lag en fjerdedel av lappuglehekkingene i 2014 var på slike plattinger. FOTO: Roar Solheim
Unge av slagugle i kubbekasse
Her er en av årets slagugle-unger fra Hedmark. I fylket ble det i 2014 gjort 14 hekkefunn av arten i kasser. FOTO: Roar Solheim