Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Ti millioner artsobservasjoner!

Tidlig i mai 2008 ble Artsobservasjoner lansert. Gode løsninger for å rapportere observasjoner av arter var savnet på den tiden, og systemet ble en umiddelbar suksess. I dag, nesten seks år etter, ble observasjon nummer 10 000 000 rapportert!

Av Frode Falkenberg og Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 10.02.2014

Den overveldende rapporteringen av observasjoner har medført at Artsobservasjoner i dag faktisk er en av verdens viktigste bidragsytere til delt informasjon om biologiske mangfold på globalt nivå. I formiddag tikket artsobservasjon nummer ti millioner inn i databasen!

Unik dugnad i seks år

Allerede i 2007 ble det vedtatt av Miljøverndepartementet at Artsdatabanken skulle utvikle et allment og offentlig rapporteringssystem for dyr og planter i Norge. Det ble raskt klart at det svenske rapporteringssystemet artportalen.se skulle adopteres. I samarbeid med blant annet Norsk Ornitologisk Forening ble rapporteringssystemet lansert i mai 2008. NOF har siden hatt ansvaret for kvalitetssikring og administrasjon av brukere og innrapportert materiale i fuglemodulen. I tillegg til fugledelen ble også tilsvarende verktøy lansert for vekster, pattedyr og småkryp. Disse blir og har blitt administrert av Norsk Botanisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk Entomologisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund. I perioden siden lanseringen har NOF samarbeidet nært med disse organisasjonene om forvaltingen av artsobservasjoner.no og utvikling av en framtidig ny versjon av systemet.

Gjennom nitidig arbeid og stor velvilje blant både fuglekikkere og andre naturinteresserte har databasen vokst seg enorm. Drøye halvåret etter lanseringen (25. november 2008) tikket artsobservasjon nummer en million inn, mens to millioner ble rundet i juni 2009. Databasen er i dag det klart største arkivet med stedfestet informasjon om norsk biologisk mangfold. Rapporteringen er fortsatt sterkt økende. Fortsatt er det imidlertid bare en brøkdel av det totale observasjonsmaterialet på fugl som rapporteres, så potensialet for videre vekst er stort.

Fugler i en særstilling

Svimlende 8,8 millioner (eller 88 % om du vil) av observasjonene i Artsobservasjoner er av artsgruppen fugl. Miljøforvaltningen har best tilgang til disse dataene gjennom innsynsløsningen Artskart. I Artskart bidrar NOF med fugledata både gjennom Rapporteringssystemet for fugler og forgjengeren Norsk Hekkefuglatlas. Til sammen utgjør materialet samlet inn via NOF hele 54 % av innholdet i Artskart. NOF er dermed den klart viktigste leverandøren av stedfestet og lett tilgjengelig informasjon om norsk biologisk mangfold. NOF har alltid samlet og sammenstilt slikt materiale i store mengder. Forskjellen fra tidligere tiders kartleggingsprosjekter er at det nå fortløpende gjøres tilgjengelig for alle på internett som geodata, eller såkalt eksisterende kunnskap.

Denne kunnskapsoppbyggingen er uten sidestykke i norsk naturvitenskaplig historie, og er en kraftig håndsrekning til nasjonens arbeid med å ha kunnskap om artsmangfoldet for å kunne bevare det. Vi takker alle rapportører for en fantastisk innsats. Vi retter dessuten en felles takk til alle som bidrar med kvalitetssikring i systemet. Uten begge disse gruppene ville aldri artsobservasjoner.no ha blitt den fantastiske ressursen den er!

Vår oppfordring til alle rapportører videre er å fortsette å dele observasjoner i artsobservasjoner.no, og dermed bidra til en god kunnskapsbasert forvaltning av både fugler og miljø i framtiden.

Rapportsystemet for fugler

Knoppsvane
Gjennom fuglekikkernes rapportering i artsobservasjoner.no har vi fått en helt unik dokumentasjon blant annet på knoppsvanens hurtige ekspansjon nordover i Norge det siste tiåret. FOTO: Frode Falkenberg
Fuglekikker
Uten innsatsen til fugle- og naturinteresserte i hele norges land ville ikke artsobservasjoner.no vært i nærheten av hva det er i dag. Her ser vi en av de ansatte på Lista fuglestasjon som teller overvintrende fugler i stasjonens nærområde. FOTO: Frode Falkenberg
Antall rapporter per modul
En oversikt over antall rapporter i hver modul. FOTO: Artsdatabanken