Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Vellykket årsmøte på Malungen

Sommervarme i april, lappugle og hele 69 deltakere satte sitt preg på en særdeles vellykket årsmøtehelg i NOF. Foreningen ble enig om en ny strategisk plan som skal gjelde for perioden 2014-2019. Simon Rye tok to nye år som leder, mens Edvin Thesen (gjenvalg) og Christin Valsjø (nyvalg) ble valgt inn i styret for tre år.

Av Magne Myklebust

Publisert 29.04.2014

Malungen Gjestegård og hedmarksnaturen i Stange kommune viste seg fra sin beste side når NOF samlet troppene til årsmøtehelg 26.-27. april. Den varmeste avslutningen av april i manns minne skapte en perfekt ramme for de 69 årsmøtedeltakerne. På ekskursjonene under årsmøtehelga fikk man møte både lappugle, haukugle, perleugle, gråspett og svarthalsdykker. At Årets Fugl - fjellvåken - ble funnet hekkende like ved Malungen var en overraskelse for hedmarksornitologene, og er vel en ytterligere demonstrasjon på den gode forekomsten av smågnagere i Hedmark i år.

På lørdagen åpnet NOFs styreleder Simon Rye årsmøtet. Maria Stenklev fra arrangøravdelingen NOF avd. Hedmark ble valgt til å være dirigent. Årsmøteinnkalling, årsmelding og sentralstyrets forslag til årsoppgjørsdisposisjoner ble enstemmig vedtatt.

Langtidsplaner

Den største saken på NOFs årsmøte var utvilsomt Sentralstyrets forslag til ny strategisk plan for NOF. Organisasjonen har hatt samme strategiske plan siden 1999, og sentralstyrets forslag skal gjelde for perioden 2014-2019. Sentralstyrets forslag ble enstemmig vedtatt med noen redaksjonelle endringer (se årsmøtereferatet (nederst) for detaljer). Det var bred enighet om planens innhold, og NOF har dermed et nytt styringsdokument for hele organisasjonen som skal gjelde til og med 2019.

Kontingent

Årsmøtet vedtok enstemmig at alle deler av kontingenten forblir uendret i 2015. Det vil si en grunnandel på kr. 150, tidsskriftsandel for Vår Fuglefauna kr. 250 og tidsskriftsandel for Fuglevennen kr. 60.

Valg

Maria Stenklev la fram valgkomiteens innstilling. Etter ett år i Sentralstyret ønsket Atle Ivar Olsen avløsning som styremedlem. I tillegg var også styreleder Simon Rye og styremedlem Edvin Thesen på valg. Valgkomiteen hadde funnet fram til tre kandidater til de tre ledige vervene. Simon Rye og Edvin Thesen ønsket gjenvalg, og var innstilt av valgkomiteen til henholdsvis to nye år som styreleder og tre nye år som styremedlem. Den tredje personen var Christin Valsjø fra NOF avd. Oppland. Hun var også innstilt for tre år som styremedlem.

Årsmøtet valgte de tre innstilte kandidatene enstemmig.

Kjetil Mork går ut av valgkomiteen, og Martha Elisabeth Storstein Årsnes ble valgt inn som hans erstatter. Fra før sitter Alv Ottar Folkestad, Jann-Oskar Granheim og Knut Arne Nygård i komiteen.

Årsmøtesaker

Sentralstyret hadde foreslått noen ordinære vedtektsendringer (se årsmøtereferatet for detaljer) til årsmøtet. Det ble enstemmig vedtatt at navnet BirdLife Norway skal benyttes om NOF i internasjonale sammenhenger. Det ble også enstemmig vedtatt at det ikke lenger skal være mulig å sende inn resolusjoner til NOFs årsmøter.

Lenker:

Strategisk plan diskuteres
Strategisk plan ble nøye gjennomgått av en engasjert forsamling om kvelden fredag 25. april. Dagen etter ble strategisk plan for Norsk Ornitologisk Forening for perioden 2014-2019 vedtatt enstemmig av årsmøtet. FOTO: Magne Myklebust
Lappugleekskursjon
Rundt 60 personer fikk oppleve lappugla i sitt rette element. FOTO: Audun Jahren
Lappugle
Det sterkeste minnet i felt for mange av årsmøtedeltakerne var nok møtet med lappugla. FOTO: Magne Myklebust