Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Delegatbasert årsmøte innført i NOF

NOF arrangerte lørdag 20. mai sitt årsmøte på Stabbursnes i Porsanger kommune i Finnmark. Det ble vedtatt å innføre en delegatbasert årsmøteordning i foreningen fra og med 2018. I Sentralstyret kommer Merete Wiken Dees og Steinar Eldøy inn som nye medlemmer, mens Edvin Thesen og Christin Valsjø takker for seg.

Av Magne Myklebust

Publisert 31.05.2017

For første gang kunne NOF invitere til årsmøte i Finnmark, og det kloss inntil dverggåsas rasteplass på Valdakmyra i Porsanger kommune. Det var Stabbursdalen Resort samt Stabbursnes Naturhus og Museum som var base for årsmøtet i 2017. Våren var sen og kjølig til å være så sent i mai, og Finnmark fortonet seg som nesten helt snødekt for de 90 årsmøtedeltakerne som kom i bil eller landet på flyplassene i Alta og Lakselv. Fuglelivet var imidlertid svært rikt, og dverggåsa timet sin ankomst til rasteplassen til årsmøtehelga! Alle fikk studere vår mest profilerte prosjektart, og store mengder polarsniper, lappspover, myrsniper og andre fuglearter bidro til sterke naturopplevelser for de mange årsmøtedeltakerne.

Lørdag 20. mai var det klart for årsmøte i Stabbursnes Naturhus og Museum. NOFs styreleder Michael Fredriksen åpnet årsmøtet, der 86 stemmeberettigede hadde møtt fram. Yngve Nilsen fra arrangøravdelingen NOF avd. Finnmark ble valgt til å være dirigent. Årsmelding og sentralstyrets forslag til årsoppgjørsdisposisjoner ble vedtatt. NOFs strategiplan gjelder for perioden 2014-2019, og ble vedtatt videreført. Sentralstyret hadde foreslått en uendret kontingent, med unntak av at familiemedlemskap økes til kr. 120. Det betyr at familiemedlemskap settes lik den sentrale grunnandelen av kontingenten for seniormedlemmer i tråd med vedtektene. Sentralstyrets forslag til kontingent for det neste året ble enstemmig vedtatt.

Valg

Atle Ivar Olsen la fram valgkomiteens innstilling. Edvin Thesen fra NOF avd. Sør-Trøndelag og Christin Valsjø fra NOF avd. Oppland var på valg. De ønsket ikke å stille til gjenvalg.

Til valg på to nye styremedlemmer for tre år ved valget i 2017, var følgende tre kandidater innstilte:

  1. Merete Wiken Dees (født 1981), NOF avd. Buskerud.
  2. Steinar Eldøy (født 1954), NOF avd. Rogaland.
  3. Trond Øigarden (født 1962), NOF avd. Oppland.

De tre kandidatene presentere seg for årsmøtet. Merete Wiken Dees (77 stemmer) og Steinar Eldøy (51 stemmer) ble av årsmøtet valgt som nye styremedlemmer. Trond Øigarden fikk 42 stemmer. Atle Helge Qvale fra NOF avd. Oslo og Akershus ble valgt inn i valgkomiteen til erstatning for Knut Arne Nygård fra NOF avd. Oslo og Akershus, som gikk ut etter fire år.

Årsmøtesaker

Sentralstyret hadde foreslått en omstrukturert og mer omfattende versjon av prinsipprogrammet som ble vedtatt på årsmøtet i 2016. Forslaget ble vedtatt med noen få justeringer, og vi vil komme tilbake til det vedtatte prinsipprogrammet i sin helhet i en nettsak etter hvert.

Sentralstyret hadde videre foreslått at NOF går over til en delegatbasert årsmøteordning fra og med 2018. Forslaget inneholdt en rekke vedtektsendringer, og ble lagt fram som et helhetlig forslag som årsmøtet enten kunne vedta eller forkaste. Ordningen innebærer at to delegater fra hver fylkesavdeling, en delegat fra hvert lokallag, sentralstyrets medlemmer, generalsekretæren og to representanter fra NOFs sekretariat har stemmerett på årsmøtet. Vanlige medlemmer har også muligheten til å møte opp med møte- tale- og forslagsrett på årsmøtet, men kun delegatene kan stemme. Etter noe debatt vedtok årsmøtet å støtte sentralstyret forslag med 76 stemmer for og ni stemmer mot.

Prisutdelinger

Lørdag var det årsmøtemiddag og utdeling av prisen Årets Fossekall 2017. Det er tredje året på rad med utdeling av Årets Fossekall, og Håkan Billing og Viggo Ree fikk prisen i hhv. 2015 og 2016.

Som Årets Fossekall 2017 hadde sentralstyret valgt Jan Ingar Iversen Båtvik fra Råde i Østfold. Prisen ble tildelt for et langvarig og omfattende arbeid med naturformidling, naturvern, naturregistreringer, rehabilitering av skadde fugler og frivillig innsats for Norsk Ornitologisk Forening. Båtvik er en glimrende ambassadør for fuglevern, og gjør en fremragende innsats med å formidle kunnskap og glede om naturen, samt viktigheten av å ta vare på fugler og natur til nye generasjoner. Styreleder Michael Fredriksen overrakte diplom til Båtvik, som i sin innholdsrike takketale fortalte om jobben med å ta vare på skadde fugler, og viktigheten av et bredt engasjement for hele fuglelivet. Et dikt hans kone hadde laget om geirfuglen ble godt mottatt av de mange middagsgjestene.

Ekskursjoner

Det var flere ekskursjoner i forbindelse med årsmøtet. Fredagens busstur til Lille Porsangen og Veidnes tok nesten hele dagen, og var rik på opplevelser for de to bussene med årsmøtedeltakerne. Kanskje var 20 000 polarsniper i Lille Porsangen et høydepunkt denne dagen. Noen få dverggjess ble av noen årsmøtedeltakere sett på Valdak torsdag og fredag, men hovedmengden hadde ennå ikke ankommet rasteplassen. En større flokk med dverggjess hadde imidlertid forlatt Finland, og da skjønte man at noe var på vei. Ganske så riktig – på søndag kunne årsmøtets deltakere studere et større antall nyankomne dverggjess på Valdakmyra. Hele 105 individer av den truede arten kunne loggføres denne dagen – et tall som bringer optimisme for bevaringen av den vesle fennoskandiske bestanden for framtiden.

NOF avd. Finnmark skal ha skryt for et meget bra arrangement. Det var utfordrende med så mange deltakere på et årsmøte, men det hele løste seg veldig bra.

NOFs årsmøtedeltakere 2017
De fleste av årsmøtedeltakerne samlet utenfor Stabbursnes Naturhus og Museum lørdag 20. mai. Bildet er tatt med drone - kyndig styrt av Tomas Aarvak til høyre i bildet. FOTO: Tomas Aarvak
Steinar Eldøy og Merete Wiken Dees - nye styremedlemmer
To nyvalgte medlemmer av Sentralstyret - Steinar Eldøy (NOF avd. Rogaland) og Merete Wiken Dees (NOF avd. Buskerud). FOTO: Frode Falkenberg
Jan Ingar Iversen Båtvik - Årets Fossekall 2017.
Årets Fossekall 2017 ble Jan Ingar Iversen Båtvik (t.v.). Her har han nylig fått diplomet overrakt av styreleder i NOF, Michael Fredriksen. FOTO: Magne Myklebust