Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Vellykket årsmøte i Skien

NOF arrangerte lørdag 14. april sitt årsmøte i Skien i Telemark. Etter en lang og hard vinter hadde våren kommet i rekordfart, og deltakerne fikk se Børsesjø og Jomfruland fra sin beste side. De store årsmøtesakene manglet denne gang, men et fyldig organisatorisk program demonstrerte likefullt en organisasjon i god utvikling.

Av Magne Myklebust

Publisert 16.04.2018

For første gang siden 1988 kunne NOF invitere til årsmøte i Telemark. NOFs fylkesavdeling i Telemark fyller 50 år i 2018, og de jubilerende telemarkingene tok ansvar og leverte et utmerket arrangement for hele NOF denne aprilhelga. På lørdag fikk vi høre Rune Bergstrøm snakke om de 50 første årene til NOF avd. Telemark.

Både fredag og lørdag var det organisatorisk program med foredrag, og på fredagens bolk snakket NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken om framtidig merkevarebygging samt foreningsarbeidet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Forsamlingen var virkelig engasjert når navnet til Norsk Ornitologisk Forening ble vurdert i forhold til merkevarebygging. Er det andre navn på foreningen vi lettere rekrutterer medlemmer med? Når vi fram i media og samfunnet for øvrig på en bedre måte med annet navn? Her var det mye å tenke på for mange, og navnet til foreningen vil bli gjenstand for debatt i framtida. Martin Eggen avsluttet fredagens program med å snakke om naturvernarbeid i NOF, og saker som kongeørn og utsetting av stokkand ble trukket fram som eksempler på naturvernsaker NOF har brukt mye tid på. Stokkand-saken ble som kjent vunnet til slutt, men den framtidige forvaltningen av kongeørn er fortsatt et betydelig stridstema. Eggen presiserte også at myndighetenes manglende beskyttelse av våtmark gir NOF mye hodebry, og at det jobbes mot alle forvaltningsnivåer for å få en bedring av situasjonen.

Også lørdag var det en bolk med foredrag av organisatorisk karakter, her presenterte NOFs seniorrådgiver Jan Erik Røer Hypersys – den nye medlemsdatabasen til NOF. Frode Falkenberg ga et kort brukerkurs i Artsobservasjoner, mens NOFs fagsjef Ingar Jostein Øien presenterte NOFs prosjektvirksomhet. Denne har med årene blitt svært omfattende, og utgjorde 57 % av NOFs omsetning på 24,5 millioner i 2017.

Årsmøtet

Lørdag 14. april var det klart for selve årsmøtet, og dirigent Jan Erik Tangen fikk på en god måte styrt forsamlingen den ene timen møtet varte. Mangelen på innmeldte årsmøtesaker gjorde sitt til at årsmøtet ble arrangert på såpass kort tid. Årsmeldingen og sentralstyrets forslag til årsoppgjørsdisposisjoner ble vedtatt, det samme ble en uendret kontingentstruktur. NOFs strategiplan gjelder for perioden 2014-2019, og ble vedtatt videreført.

Sentralstyrets sammensetning er uendret etter årsmøtet, da både styreleder Michael Fredriksen ble gjenvalgt for to år, og styremedlemmene Per Chr. Stensland og Eli Maria Stenklev ble gjenvalgt for tre år. Det samme er tilfelle for valgkomiteen – sammensetningen blir uendret etter at Martha Elisabeth Storstein Årsnes ble gjenvalgt for fire år.

Prisutdelinger

Under festmiddagen lørdag kveld var det klart for taler og prisutdelinger. For fjerde år på rad delte NOF ut prisen Årets Fossekall 2018. Sentralstyret hadde valgt Steinar Stueflotten fra NOF avd. Buskerud som Årets Fossekall 2018. Styreleder Michael Fredriksen delte ut prisen til en overrasket Stueflotten, og sentralstyremedlemmene Anne Sørensen og Merete Wiken Dees begrunnet valget. Prisen ble tildelt for et uvurderlig bidrag gjennom flere tiår for Norsk Ornitologisk Forening innenfor foreningsarbeid, kartlegging av fuglelivet, sammenstilling av faunistisk kunnskap og naturvernarbeid for øvrig både i Buskerud og hjemkommunen Rauma. Stueflotten har med sin faglige dyktighet og solide kunnskap om fuglelivet vært en ekstraordinær ressurs i en årrekke. I foreningsarbeidet har Stueflotten hatt en rekke verv og vært turleder for mange ekskursjoner i Buskerud.

Fuglevernprisen 2018 gikk til NOF avd. Oslo og Akershus (NOF OA). Prisen ble tildelt NOF OA for deres systematiske og langvarige naturvernarbeid. NOF OA har naturvernkontakter i samtlige kommuner som følger med på store og små plansaker. Arbeidet koordineres av en overordnet naturvernkontakt. I et område med svært stort press på arealene klarer NOF OA å følge opp de viktigste naturvernsakene, f.eks. truslene mot Flakstadmåsan. Innsatsen til NOF OA på naturvernarbeid er forbilledlig og bør danne skole i NOF!

Ekskursjoner

Det varme og flotte vårværet bidro til å sette en uforglemmelig ramme på årsmøtet for deltakerne. På lørdagens ekskursjoner til Børsesjø var det tydelig at store mengder trekkfugler hadde ankommet på kort tid. Trekket av kortnebbgås på himmelen var betydelig, i de åpne råkene lå det mye ender og observasjoner av sivhauk, myrhauk, steppehauk og svartrødstjert lar seg virkelig høre på en dag midt i april.

Mange hadde sett fram til søndagens ekskursjon til Jomfruland, og denne flotte og unike øya i havgapet skuffet ikke. Faktisk ble en dverggås sett i en grågåsflokk, men sannsynligvis er det nok en fugl fra det svenske utsettingsprosjektet. Over 6000 kortnebbgås trakk nord over øya under ekskursjonen, og et visuelt spurvefugltrekk ut fra nordenden var betydelig. Jomfruland fuglestasjon stilte med kaffe og kaker, og stasjonens ansatte Ola Nordsteien orienterte alle om virksomheten ved stasjonen. Turen til Jomfruland var minnerik, og utgjorde en flott avslutning på årsmøtehelga.

Offisielt årsmøtereferat

NOFs årsmøte 2018 Skien
På årsmøtet lørdag 14. april møtte det opp 80 medlemmer. Av disse var det 36 delegater. Det var første året delegatordningen ble satt ut i livet, og det hele gikk problemfritt. FOTO: Magne Myklebust
Rune Bergstrøm og Kjetil Aa. Solbakken NOFs årsmøte Skien 2018
Rune Bergstrøm (t.v.) holdt et utmerket foredrag om jublilanten NOF avd. Telemarks 50 første år. Her takkes han for sitt foredrag av NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken. FOTO: Magne Myklebust
Årets Fossekall 2018
En glad Steinar Stueflotten (t.h.) ble Årets Fossekall 2018! Her har han nylig fått prisen fra NOFs styreleder Michael Fredriksen. FOTO: Magne Myklebust
Fuglevernprisen 2018
NOFs styreleder Michael Fredriksen (t.v.) har overlevert Fuglevernprisen 2018 til NOF OA. Styreleder Håkan Billing (i midten) og overordnet naturvernkontakt Jan Olav Nybo (t.h.) tok mot prisen på vegne av NOF OA, som får prisen grunnet et langvarig og systematisk naturvernarbeid. NOF ønsker at andre fylkesavdelinger skal la seg inspirere av NOF OA sin innsats! FOTO: Magne Myklebust
Jomfruland fuglestasjon
Jomfruland viste seg fra sin beste side på søndagens ekskursjon. Her fra fuglestasjonen. Ola Nordsteien ga årsmøtedeltakerne en orientering om arbeidet ved stasjonen. FOTO: Frode Falkenberg