Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

NOFs fjellvåker er på plass i overvintringsområdene

Fjellvåken har vært årets fugl i 2014. Da passer det godt å avslutte året med en oppdatering av hvor våre satelittmerkede fjellvåker er nå og har vært den siste tiden. Alle de seks fuglene har trukket sørover, men om de har dratt sørover til såkalte «varmere strøk» er vel et diskusjonstema.

Av Tomas Aarvak og Ingar Jostein Øien

Publisert 30.12.2014

Fra og med 1. januar 2015 er det havelle som er «Årets Fugl», men på årets nest siste dag er det fortsatt fjellvåken som innehar tittelen. Da passer det bra med en liten oppdatering på hvilke forflytninger NOFs seks fjellvåker med satellittsendere har foretatt i løpet av senhøsten og førjulsvinteren. Senderne til de fem hunnene og den ene hannen gir alle fortsatt regelmessig gode signaler, og alle er på plass i vinterområdene. De fleste av dem fortar regelmessig mindre forflytninger. Hannen oppholder seg nå ved Thisted i Danmark, mens de fem hunnene oppholder seg hhv. i Sør-Sverige (1 ind.), Polen (2 ind.) og Hviterussland (2 ind.).

Se alle de seks fjellvåkenes bevegelser her: http://birdlifedata.no/forskning/fjellvaak-satellitt.php

 

Fjellvåk
Fjellvåkhannen «Herr Sandtjenna» med satellittsender på ryggen. Den hekket i Selbu i Sør-Trøndelag i 2014 og tilbringer nå vinteren i Jylland i Danmark. FOTO: Ingar Jostein Øien