Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

God jul og Godt nytt år fra NOF

Vi avslutter snart et spennende og utfordrende fugleår, der norsk natur har vært under sterkere press enn noensinne. NOF tar utfordringene på alvor. Vi jobber aktivt for å beskytte norsk natur, spre kunnskap om fugler og ikke minst naturglede. Som medlem i NOF er du viktigere enn noen gang!

Av Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 22.12.2014

Året 2014 har minnet NOF om at kampen for å ta vare på norsk natur pågår med uforminsket styrke. Det er alltid noen som synes det er en god ide å bygge ned våtmark, urørt natur eller verdifulle naturområder i fremskrittets navn. Mens naturen bare står fattigere tilbake. Nå er det kritisk for våtmarkene i Nordre Tyrifjorden som trues av omfattende samferdselsprosjekter. Fremtiden for trekkfuglenes frie flukt over Siragrunnen er usikker. Svarthalespovens framtidsutsikter på Jæren likeså. De naturfaglige argumentene for å ta vare på naturverdiene er overveldende, men de står like fullt på spill. Vi håper de ansvarlige innser verdiene, slik at løsninger finnes så de kan bestå. Dette er bare noen få eksempler på de utfordringer NOF har å stri med på fuglevernfronten.

NOF utfordret tidligere i år til politisk lederskap rundt sjøfuglenes situasjon, og presenterte like godt en rekke konkrete og påkrevde tiltak for å bedre deres bestandssituasjon. Dette vil vi fortsette å sette fokus på, slik at sjøfuglene etter hvert skal få bedre vilkår i Norge. På den fronten har vi ingen tid å miste!

Organisasjoner som NOF er derfor viktigere enn noen gang. Det er en erkjennelse vi tar på alvor, og vi vil jobbe videre med å styrke vår egen organisasjon og måloppnåelse. Det er viktig å være sterkt tilstede både lokalt, regionalt og nasjonalt. Etter at NOF avd. Finnmark kom tilbake på beina i år har vi fylkesavdelinger i alle fylker, noe som er nødvendig for at NOF skal kunne gjøre en god jobb på et regionalt nivå. NOFs årsmøte i Hedmark i slutten av april gav oss dessuten fornyet retning i form av en ny strategisk plan. Den vil prege vårt arbeid i årene som kommer.

Vi vil takke alle NOFs medlemmer for at dere støtter opp om organisasjonen. Det er dere som er NOF! Hjelp oss gjerne til å bli flere! Meld deg i inn i NOF eller verv noen du kjenner. Innmelding gjøres her!

Med ønske om en God jul og et Godt nytt år.

Vennlig hilsen

Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær

 

Lomvi
Mange av våre sjøfugler sliter med historisk lave bestandstall. Verst står det til med lomvien (bildet) som er kritisk truet (CR). NOF vil fortsette å sette fokus på sjøfuglenes dramatiske situasjon også fremover, og vil jobbe for at tiltak iverksettes for å bedre deres situasjon. FOTO: Ingar Jostein Øien