Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

NOF Hadeland lokallag - en gledelig ny tilvekst i NOF avd. Oppland

NOF avd. Opplands andre lokallag ble stiftet 13. november 2013 og er allerede blitt en suksess. Masse ny aktivitet har blitt utløst, og folk har villig tatt på seg styreverv og arbeidsoppgaver. Til sammen 18 personer møtte opp på stiftelsesmøtet. Det første medlemsmøte trakk hele 49 deltakere. Leder Even Dehli har en sterk oppfordring til NOFs medlemmer: Start lokallag!

Av Even Dehli, leder NOF Hadeland lokallag

Publisert 02.02.2014

Disse første månedene med Hadeland lokallag har vært en overraskende sterk bekreftelse på at lokallag er positivt for fuglearbeidet. Lokale ressurser dukket umiddelbart opp. I et stort fylke som Oppland hadde hadelendingene sør i fylket ikke så lett fått utløp for sin fugleinteresse. Som mangeårig leder i NOF avd. Oppland har jeg hatt utallige lange turer, spesielt til Lillehammer, på styremøter og foredrag. Ikke mange av de nå 96 medlemmene fra Hadeland tok disse lange turene.

I ca. 15 år var NOF avd. Oppland helt uten lokallag. Så i 2011 gjenoppsto et lokallag i Valdres under navnet NOF Ørrin lokallag, etter initiativ av Trond Øigarden. De arbeidet grundig og systematisk og fikk raskt et omfattende tur- og møteprogram. Sjøl om det tok ca. to timer hver vei, tok jeg noen turer til vakre Fagernes på møter og en lokallagstur til Valdresflya. Det var fint å oppleve den sterke fugleinteressen og den gode stemninga i Valdresgjengen. Jeg ble rett og slett inspirert!

Noe av NOF avd. Opplands styrke er et veldig grundig «høringsarbeid». En stor del av styrets arbeid har i alle år dreid seg om skikkelige uttalelser til forskjellige utbyggingsplaner, spesielt i pressområdene i Gudbrandsdalen. Disse uttalelsene blir som oftest tatt på alvor av myndighetene. Vi kan vel si at Oppland har en sterk fuglevernorganisasjon. Faglig sterke kartlegginger av enkeltarter og viktige fugleområder er en annen styrke ved Opplandsavdelingen. Fylkesavdelingen utgir tidsskriftet Hujon, med 3-4 nummer i året. Med et lokallag blir medlemmene lettere en del av fylkesavdelingens arbeid, samtidig som det blir organisert møter, turer og andre aktiviteter i deres nærområde. Men de ligger fortsatt forbedringspotensial i dette store fylket, både med flere lokallag og dermed bedre dekning for turer og møter. 

De fleste delene av NOFs organisasjon strever med rekruttering av folk til foreningsarbeidet. Å få med ungdommen i vårt foreningsarbeid er svært krevende, men å rekruttere de litt unge kan vel være mulig? Terskelen for å bli med i fylkesorganisasjonens arbeid er trolig høyere enn å delta lokalt. Slik har det i alle fall virket på Hadeland. Mange hadde vært «bare» medlemmer. Da et lokallag var under planlegging dukket det plutselig opp flere som var interessert i å ta i et tak. Kanskje blir noen av dem «helt hekta» på fugl gjennom lokallaget og utvikler interessen videre. Da kan det være muligheter for å ta et tak både i fylkesavdelingen og kanskje også etter vært i sentrale verv.

Foreløpig har NOF Hadeland lokallag vært en eneste stor positiv opplevelse. Noe arbeid har det vært, men arbeid sammen med andre ivrige er jo svært givende. At det vil gi viktige resultater for fugleinteressen og fuglevernet på Hadeland er jeg helt overbevist om.

Oppfordringa må derfor bli: Start lokallag! Ta kontakt med NOFs fylkesavdeling der du bor hvis du ønsker å bidra til å starte et lokallag i ditt område.

 

Styremedlemmer i NOF Hadeland lokallag
Styremedlemmer i NOF Hadeland lokallag. Fra venstre leder Even Dehli, sekretær Torun Ekeløf og kasserer Bjørn Hvinden. Varamedlem Per Røssum var ikke til stede da bildet ble tatt. FOTO: NOF Hadeland lokallag