Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Nå er BirdLife Sør-Gudbrandsdal en realitet!

Nye lokallag av BirdLife Norge «popper» opp landet rundt! Denne gangen er det en gjeng fra Sør-Gudbrandsdalen som kan melde om gode nyheter: 10. september ble det holdt et stiftelsesmøte med hensikt å etablere lokallag for kommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer, samt randsonene rundt disse.

Av John Apeland

Publisert 18.11.2022

Den 10. september 2022 var 14 naturglade personer samlet på Fåberg, nærmere bestemt Jorekstad, nord for Lillehammer. Hensikten med møtet var å stifte et nytt lokallag av BirdLife Norge, primært med nedslagsfelt i kommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer. Lokallaget ønsker også å knytte til seg personer innenfor randområder til disse kommunene og i tillegg være åpen for de som flytter ut til andre deler av landet.

Møteplass for natur- og fugleinteresserte

Initiativet til etableringen av et lokallag i denne regionen ble tatt for to år siden av den evigunge Margaret Eggen fra Lillehammer som lenge hadde savnet en felles «møteplass» for folk som på ulike måter dyrker sin interesse for fuglelivet rundt om i sine nærområder. Fram til stiftelsesmøtet den 10. september hadde Margaret etablert et interimstyre for lokallaget bestående av Finn Audun Grøndahl, Ulf Raino Hansen og John Apeland.

Lokallaget vil ha samlinger og utflukter i attraktive fugleområder som en hovedoppgave. Så langt har responsen vært meget bra og vi har kunnet notere oss for en rekke minnerike opplevelser allerede.

Til de såkalte «Utemøtene» som til nå har vært arrangert, har vi i tillegg hatt stor glede av besøk fra andre lokallag i Oppland, noe som har vært med på å bekrefte at initiativet til Margaret var berettiget. Måten vi har valgt å kommunisere med omverdenen på er gjennom en egen Facebook-gruppe, som en annen krumtapp i fuglemiljøet, Ragnar Ødegård, har etablert for oss, noe vi er svært takknemlige for. Facebook-gruppa har fått navnet Fugler i Sør- Gudbrandsdal og er allerede i flittig bruk. Her vil informasjon om aktiviteter og andre nyttige opplysninger bli lagt ut og ulike tema kunne bli diskutert. I tillegg er dette en fin mulighet for de som er glad i å legge ut bilder av fugl og andre forhold knyttet til fugleopplevelser.

Interimstyre på plass

På stiftelsesmøtet ble de rent formelle foreningssakene fremlagt, slik som vedtekter, styresammensetning, medlemskap og økonomi. Det nye lokallaget er tilsluttet BirdLife Norge avd. Oppland som igjen er tilsluttet BirdLife Norge, og er nå det 5. lokallaget i fylket. Vårt formelle navn er BirdLife Norge Sør-Gudbrandsdal lokallag. BirdLife Sør-Gudbrandsdal brukes i dagligtale. 

Fram til vårt første ordinære årsmøte, som blir i løpet av februar 2023, vil det tidligere interimsstyret fungere som styre i lokallaget. Som leder ble foreslått Margaret Eggen med styremedlemmene John Apeland, Ulf Raino Hansen og Finn Audun Grøndahl. Det ble i tillegg foreslått at et varamedlem til styret velges på første ordinære årsmøte. Disse punktene ble enstemmig vedtatt. Leder i fylkesavdelingen i Oppland er Jon Opheim. Han var også tilstede på oppstartsmøtet, og informerte om at lokallaget kan søke fylkesavdelingen om kr 5000 til oppstart. Disse midlene kan brukes relativt fritt. Når høstmørket for alvor senker seg over landskapet vil lokallaget se på mulighetene til å arrangere bildekvelder og foredrag med interessante temaer.

Vi fikk en utrolig delikat smakebit av hva dette kan innebære ved at stiftelsesmøtet ble avsluttet med et improvisert foredrag av den kjente fotografen Kjetil Rolseth fra Lillehammer. Han presenterte bilder og fortalte om hva som rører seg av liv både «høyt og lavt» i Lågen-vassdraget og fra andre steder hvor han hadde fanget naturobjekter med en imponerende teknisk kvalitet.

Dette og Margarets hjemmebakte kringle var med på å skape en svært god stemning og tilslutning til stiftelsen av det nye lokallaget.

 

Møte
Mange fremmøte for å sikre etableringen av BirdLife Sør-Gudrandsdalen. Dermed er det duket for mange nye fuglekartlegginger, turer i fuglerike deler av området og godt sosialt samvær. FOTO: John Apeland
Kjøttmeis
Opptatt av fugler og opptatt av å ta vare på naturen? Kanskje mater du fugler om vinteren, og har besøk av dompap og kjøttmeis (bildet)? Da er BirdLife Norge foreningen for deg, og vi har lokallag over hele landet. FOTO: Martin Eggen