Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

NOF Hitra-Frøya lokallag er stiftet!

Frøya er med sine 258 registrerte arter på Artsobservasjoner den mest artsrike kommunen i Sør-Trøndelag. Tettheten av ornitologer på kysten av Trøndelag har likevel tradisjonelt vært liten. De siste par årene har imidlertid et miljø av fuglekikkere grodd frem, noe som nå har resultert i et nytt lokallag av NOF!

Av Andreas Winnem, leder NOF avd. Sør-Trøndelag

Publisert 01.04.2012

NOF Hitra-Frøya lokallag avholdt stiftelsesmøte lørdag 17. mars i år. Samlingen åpnet med en ekskursjon til lokaliteter øst på Hitra for å se hva nærområdet hadde å by på av fugleliv. To grønlandsmåker var fremdeles igjen etter vinterens rekordforekomst, og i fjæra ved Strand ble årets første sandloflokk skremt opp. En melding om en trafikkskadd perleugle, ingen vanlig art på Hitra, utløste en leteaksjon, men fuglen hadde kommet til hektene og forlatt åstedet før vi ankom. 

Stiftelsesmøtet åpnet med at undertegnede presenterte NOF som organisasjon. Det ble gitt en innføring i hvordan organisasjonen er bygd opp, den nye kontingentordningen og hvordan ulike roller og oppgaver fordeles mellom sentralleddet, fylkesavdelinger og lokallag. Et forslag til vedtekter for lokallaget, utarbeidet på forhånd, ble så gjennomgått og vedtatt med noen små justeringer. Karl Thorvaldsen, en av initiativtakerne, ble valgt til lokalagets første leder, og han fikk med seg fem andre medlemmer i styret. Da alt det formelle var ordnet, ble det til slutt gitt en demonstrasjon av Artsobservasjoner. 

Frøya er på ingen måte noe ubeskrevet ornitologisk blad i Trøndelag. Som nevnt, er det ingen andre kommuner i fylket som kan skilte med flere registrerte arter. Tilreisende fuglekikkere har imidlertid stått bak mange feltdøgn, blant annet i form av høstsatsing på Titran og Sula. Dekningen til andre årstider har vært sporadisk. Det er derfor veldig gledelig at et svært aktivt lokalt fuglemiljø nå har vokst frem! Det er liten tvil om at kommunen har mye å by på også til andre årstider. Med en beliggenhet ytterst på kysten står marint tilknyttede arter naturlig i fokus, og Frøya har en av landets tetteste bestander av havørn. Kommunen huser også fylkets eneste lundekoloni. Denne vinteren har toppdykker og lappfiskand blitt nye tilskudd til artslisten, begge funnet av medlemmer i vårt nye lokallag. 

Hitra har ikke mottatt like stor oppmerksomhet blant fuglekikkere som naboøya opp gjennom årene. Ikke desto mindre bør potensialet for fine fugleturer være stort også her. 174 arter er registrert i kommunen på Artsobservasjoner per i dag, et tall som helt sikkert vil vokse de neste årene. Et av vinterens høydepunkter har vært den oppsiktsvekkende forekomsten av grønlandsmåker med oppimot 20 registrerte individer i kommunen etter nyttår. Med økt feltaktivitet vil kanskje Trøndelags første hekkefunn av svartstrupe bli gjort i nær fremtid? 

NOF Hitra-Frøya lokallag har allerede fått seg en fin hjemmeside, laget av Arvid Bredesen. Den oppdateres regelmessig med fuglerelatert stoff fra regionen og er verdt et besøk hvis man skal på kysttur. 

NOF ønsker Hitra-Frøya lokallag velkommen! 

NOF Hitra-Frøya lokallag ved Laksåvika
Deltakere på NOF Hitra-Frøya lokallags stiftelsesmøte speider etter grønlandsmåker ved Laksåvika på Hitra, hvor opptil 13 individer har vært sett i vinter. Fra venstre: Arvid Bredesen, Karl Thorvaldsen, Kolbjørn Bekkvik og Oskar Fredagsvik. FOTO: Andreas Winnem
Børøysundet
Moloen i Børøysundet, Hitra er en fin utkikkspost for å se etter vannfugl. FOTO: Andreas Winnem

Kommentarer til nyheten (2)