Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Lokallag, ornitologiske stasjoner og LRSK Trøndelag

Her finner du informasjon om lokallagene, de ornitologiske stasjonene og LRSK Trøndelag. Du finner også lenker til mer relevante sider.

Gå til


 

Lokallag

Det er mange aktive lokallag i fylket, se informasjon om hver av dem under. Lokallagene arrangerer turer og møter som er åpne for alle interesserte. Sjekk ut kalenderen og ta kontakt med ditt nærmeste lokallag for å være med på arrangementer!

 

BirdLife Fosen lokallag

Fosen lokallag dekker kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik. Området er et av de mest spesielle i Trøndelag med mange gode fuglelokaliteter.

Leder: Odd Rygh (Tlf: 959 10 087, e-post: oddrygh(at)online.no)

Hjemmeside: http://www.noffll.no/

 

BirdLife Hemne lokallag

Hemne lokallag ble stiftet 16. februar 1997 og dekker primært Hemne kommune. Lokallaget har et fokus på hakkespetter fordi kommunen har mange gode spettebiotoper. Hvitryggspett er blant artene som hekker her. Men i Hemne finnes det også mange flere arter en hakkespettene!

Leder: Roger Wingan (Tlf: 415 71 003, e-post: roger.wingan(at)gmail.com)

Hjemmeside: http://www.nofhll.no/

 

BirdLife Hitra-Frøya lokallag

Hitra-Frøya lokallag ble stiftet i 2012 og har ansvar for kommunene Hitra, Frøya og Snillfjord.

Leder: Karl Thorvaldsen (Tlf: 948 67 665, e-post: karlthorvaldsen54(at)gmail.com)

Hjemmeside: http://nof-hitrafroya-lokallag.blogspot.com/

 

BirdLife Innherred lokallag

Verdal og Levanger lokallag dekker kommunene Verdal, Levanger, Frosta, Inderøy, Steinkjer og Snåsa.

Leder: Arnstein Indahl (Tlf: 958 08 287, e-post: arnstein.indahl(at)gmail.com)

Facebook: Klikk her for å komme til facebookgruppen

 

BirdLife Namdal lokallag

Namdal lokallag dekker komunene Namsos, Grong, Overhalla, Røyrvik, Fosnes, Nærøy, Høylandet, Namdalseid, Flatanger, Leka, Namsskogan og Vikna.

Leder: Håvard Johnsen (Tlf: 906 40 512, e-post: havard.johnsen(at)gmail.com)

Facebook: Klikk her for å komme til facebookgruppen

 

BirdLife Orkla lokallag

Orkla lokallag dekker kommunene Orkdal, Meldal, Rennebu og Agdenes. 

Leder: Morten Ree (Tlf: 481 77 973, e-post: morten.ree(at)live.com)

Hjemmeside: Klikk her for å komme til facebookgruppen

 

BirdLife Røros lokallag

Røros lokallag dekker kommunene Røros og Holtålen.

Leder: Martin Røsand (Tlf: 958 31 422, e-post: mrosand(at)roros.net)

Facebook: Klikk her for å komme til facebookgruppen

 

BirdLife Stjørdal lokallag

Stjørdal lokallag dekker kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal.

Fugleinteresserte personer i Stjørdal har vært organisert i en egen forening siden 1973, da Stjørdal Feltbiologiske Forening (SFF) ble stiftet. De første årene var SFF lokallag av Natur & Ungdom og drev med allsidig virksomhet innen naturvern og friluftsliv. I 1981 ble SFF et lokallag av Norsk Ornitologisk Forening, ettersom de fleste av medlemmene var mest interessert i fugler. Vi registrerer utviklingen av fuglelivet, og prøver å holde et våkent øye med inngrep og trusler mot naturen, og spesielt farer som truer fuglene og deres leveområder.

Leder: Per Inge Værnesbranden (Tlf: 456 19 219, e-post: naturobservatoren(at)gmail.com)

Hjemmeside: http://www.fugleristjordalen.blogspot.com/

 

BirdLife Trondheim lokallag

Trondheim lokallag dekker kommunene Trondheim, Skaun, Melhus, Malvik, Midtre Gauldal og Oppdal.

Leder: Kjell Stokke (Tlf: 952 31 543, e-post: trondheim@birdlife.no)

Facebook: Klikk her for å komme til facebooksiden


 

Ringmerking og ornitologiske stasjoner

Ringmerking av fugler er en vitenskapelig metode for å få mer kunnskap om fuglene og miljøet de lever i. I prinsippet går metoden ut på å feste en ring av metall rundt ett av fuglens bein. På ringen er det oppført et løpenummer og en returadresse. Ringmerking drives i vitenskapelig øyemed, og det er bare erfarne, autoriserte ornitologer som får lov til å drive med dette. Det er Miljødirektoratet som gir lisens til personer og grupper til denne oppgaven. All vitenskapelig ringmerking i Norge organiseres av Ringmerkingssentralen ved Stavanger Museum, med fylkesvise ringmerkingsgrupper.

Sør-Trøndelag ringmerkingsgruppe ledes av Edvin Thesen.

Ornitologiske stasjoner for ringmerking

 • Leinøra Fuglestasjon, Trondheim (Leinøra RMS)
  Kontaktperson: Vegard Erik Hansen
 • Sandfærhus Ornitologiske Stasjon, Stjørdal
  Kontaktperson: Per Inge Værnesbranden
 • Stavsengan Ringmerkingsstasjon, Trondheim (Stavsengan RMS)
  Kontaktperson: Edvin Thesen
 • Sula Fuglestasjon, Frøya (Sulafugl)
  Kontaktperson: Fredrik Schevig 
 • Titran Ornitologiske Stasjon, Frøya (Titran OS)
  Kontaktperson: Magne Myklebust (magnemyklebust@yahoo.com).
 • Ørin Ringmerkingsstasjon, Verdal (Ørin RMS)
  Kontaktperson: Arnstein Indahl

I tillegg foregår det organisert ringmerkingsaktivitet på andre steder i perioder av året i regi av BirdLife's medlemmer. Fokuset da er ofte ringmerking og registrering av fugler under det årlige høsttrekket, eller ringmerking av reirunger.


 

LRSK Trøndelag

Den lokale rapport- og sjeldenhetskomitéen (LRSK) i Trøndelag systematiserer og kvalitetssikrer fugleobservasjoner fra fylket. Årsrapporter som oppsummerer forekomsten av uvanlige og interessante arter, publiseres i Trøndersk Natur. En oversikt over medlemmene av LRSK Trøndelag finnes her.

Rapportering av dine funn og opplasting av dokumentasjon og beskrivelser gjøres på www.artsobservasjoner.no/

 

Logo NOF Hemne
Logo NOF Orkla
Logo NOF Frøya
NOF Trondheim lokallag
FOTO: NOF