Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Tillitsvalgte i BirdLife Trøndelag

Styret i BirdLife Norge avd. Trøndelag

Verv Navn Telefon E-post
Leder Emil Krokan 481 00 562 emil.krokan@gmail.com
Sekretær Anne-Lise Fagerheim 932 56 804 alfagerh@hotmail.com
Kasserer Bjørn Steinar Tanem 918 97 442 bjorn.s.tanem@ntnu.no
Styremedlemmer Per Inge Værnesbranden 456 19 219 naturobservatoren@gmail.com

Reidar Hindrum 900 64 497
reidarhindrum75@gmail.com

Håkon Lasse Leira 918 47 971 hlleira@icloud.com

Inga Frøseth Rossing
918 38 251 inga_fr@live.com
Varamedlemmer Børje Cato Moen 932 60 881 moen@liernefjellservice.no

Marit Hegseth Rønning  959 27 082  marithr1@gmail.com

Valgkomite og revisjon for BirdLife Norge avd. Trøndelag

Verv Navn Telefon E-post
Valgkomite Tom Roger Østerås  415 58 612  tom.roger@nofnt.no

Gudrun Engan Tronsaune
917 61 193 gudrun.e.tronsaune@gmail.com
Revisor
Knut Hellandsjø 917 85 420 knut.hellandsjo@getmail.no

Redaksjonen for Trøndersk Natur

Verv Navn Telefon E-post
Redaktør Per Inge Værnesbranden 456 19 219 naturobservatoren@gmail.com
Redaksjonsmedlemmer Thomas Kvalnes 992 61 097 thomas@kvalnes.net

Rolf Terje Kroglund 918 33 308 rolf.t.kroglund@hint.no

Jørgen Skavdal Søraker
954 10 119 jssbirdman@live.no

Øystein R. Størkersen 930 63 971 ostorkersen@yahoo.com

LRSK Trøndelag

Verv Navn Telefon E-post
Sekretær Andreas Winnem 970 42 313 andreas.winnem@gmail.com
Vurderingsmedlemmer Magne Myklebust 971 81 629 magne@birdlife.no

Tore Reinsborg 951 22 357 treinsborg@hotmail.com

Rolf Terje Kroglund
918 33 308 rolf.t.kroglund@hint.no

Fredrik Schevig
916 63 656 fschevig@hotmail.com

Prosjektkontakter i Trøndelag

Verv Navn Telefon E-post
Hønsehauk Tom Roger Østerås 415 58 612 tom.roger@nofnt.no
Åkerrikse
Andreas Winnem
970 42 313 andreas.winnem@gmail.com